simply jesus kindle
3 min leestijd

gewoon... jezus

Ik weet niet of je deze momenten kent, maar er zijn van die momenten dat je iets ontdekt doordat je iets leest of hoort en je weet dat je verandert. En deze Jezus-freak verandert. Niet dat ik minder Jezus-freak ben, misschien wel meer. Wellicht scherper. Hoe het komt? Dat zal een optelling zijn van veel dingen die gebeuren. Kleine en grote dingen die ik lees, hoor, zie, ontdek. Dit is er zeker ook een:

Al een poos ben ik behoorlijk fan van de boeken van N.T. Wright, een van de grote Nieuwtestamentici van dit moment. Zijn levenswerk is studie maken naar de historische Jezus. Wie was hij, hoe hebben de mensen in zijn tijd hem gezien. Wat begrepen ze toen ze naar hem luisterden. Wat herkenden ze toen ze de wonderen zagen die hij deed.

Simply Jesus & How God Became King

Er liggen nu twee boeken op de plank. De ene is bijna uit (Simply Jesus: A New Vision of Who He Was, What He Did, and Why He Matters) en de volgende ligt al gereed (How God Became King: The Forgotten Story of the Gospel). In alles is het gaan begrijpen van de tijd en cultuur van Jezus. Alles wat er gebeurde rond het begin van onze jaartelling. Het is een andere tijd en het eerste wat we niet meer moeten doen is onze waarden en normen opleggen op de mensen die 20 eeuwen eerder dan wij leefden. Zij keken anders naar hun wereld, zij waren anders.

[ba-column size=”one-half” last=”0″]

[/ba-column][ba-column size=”one-half” last=”1″]

[/ba-column]

Religieuze leraar

Het is populair om Jezus te zien als een religieuze leraar en leider die mensen een inspirerend voorbeeld gaf met zijn leven en mensen bepaalde waarden en normen aanbiedt om uiteindelijk gered te worden. Maar is dit niet een beetje te klein? Was Jezus wel zo spiritueel als wat wij vaak van hem maken?

Lont in het kruitvat

Jezus was in staat om, midden in de politieke spanningen in het Midden-Oosten, het lont in het kruitvat aan te steken. Alles stond op scherp. Er zou een nieuwe Mozes opstaan. Een nieuwe koning David. Iemand die de vijanden zou verdrijven en vernietigen. En Jezus leek op de man die het zou gaan doen. Hij deed alsof hij de koning was, de nieuwe Mozes die de slavernij ten einde zou brengen. Hij liet het zien door de tekenen en wonderen. Hij liet het zien in zijn optreden bijvoorbeeld bij het reinigen van de tempel. De mensen zagen het toen hij op een ezel naar binnen werd behaald in Jeruzalem terwijl de massa hem toezong en er een feestje werd gebouwd. Het doet mij steeds denken aan Dolle Dinsdag. Nu zou het allemaal anders worden.

Goed Nieuws

De boodschap over het Koninkrijk van God was er een die de rillingen op het lijf hebben gebracht van de bestuurders. Want het was Goed Nieuws (Evangelio). Dat was wat geschreven stond op monumenten en stenen in de hele bekende wereld als er een nieuwe keizer was:

“Goed Nieuws! We hebben een Keizer! Gerechtigheid, Vrede, Veiligheid en Voorspoed zullen met ons zijn voor eeuwig! De Zoon van God is Koning van de Wereld!”

Wow… die teksten ken ik. Dat zijn teksten die over Jezus gaan. Precies de woorden die je gelovigen ook gingen gebruiken. Levensgevaarlijk. Staatsgevaarlijk. Zeker niet neutraal en fijn spiritueel. Eerlijk gezegd: bijzonder explosief.

Gewoon Jezus

Kijk, zo wil ik Jezus leren kennen. Explosief. Alles omvatten. Alles op zijn kop zettend. Alles is anders. Mijn Heer? Nou, dat is Jezus. Ja, alles omvattend dus. Gerechtigheid, vrede, veiligheid en voorspoed zullen er zijn tot in eeuwigheid. Ja, met Jezus als Heer.

Reageer

Wat denk jij? Hoe zie jij Jezus eigenlijk?

 

7 reacties

 1. hetvisje op 29-11-2013 om 13:06

  Jezus was veel meer mens dan veel christenen beseffen, en tegelijk zijn wij mensen veel goddelijker dan christenen vaak beseffen; net zo goddelijk als Jezus was, toen hij nog leefde.
  Jezus kwam om te breken met de religie van het oude verbond. De joden zaten gevangen in hun religie. Dat was het gevolg van het feit dat de joden niet beseften wie ze als mensen in wezen waren (zonen en dochters van God). Het gevolg is dat je dan je houvast gaat zoeken in religie. Jezus besefte als mens wel wie hij was (een zoon van God). Hij (h)erkende de Vader in zichzelf. “Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien”. Alleen langs deze weg komen we tot God. Daarom zei Jezus: “Niemand komt tot de Vader, dan door mij” (of eigenlijk, door mijn inzichten). Dat is voor iedere mens mogelijk. We zijn als Jezus in deze wereld.

  Helaas zijn christenen een nieuwe religie begonnen rond de mens Jezus van Nazareth. Ze zijn hem gaan aanbidden als hun God. Daaruit blijkt dat ze de boodschap van Jezus niet begrepen hebben. Christenen zitten daardoor gevangen in hun religie. De religie “Christendom” lijkt in alles op het oude verbond, waaronder de joden gevangen zaten. Niets nieuws onder de zon.

  Ik wil vandaag de dag net als Jezus opstaan om mensen te bevrijden die gevangen zitten in de religie van het christendom. Ik ben net als Jezus een zoon van God op aarde. Ik heb gelukkig de tijd mee, dat ze me niet zo snel in het openbaar aan een kruis zullen nagelen, maar dat de grootste weerstand (net als in de tijd toen Jezus nog leefde) vanuit de religieuze hoek komt, heb ik al moeten ondervinden. Ik heb er net als Jezus maling aan. Ik weet wie ik ben en waar ik voor sta!

  Veel christenen zeggen dat ik een dwaalleer verkondig. Dat laat al zien dat ze nog gevangen zitten in een religie. De tegenhanger van religie is vrijheid van religie. Als er geen leer is, kan het ook geen dwaalleer zijn. Voor mij is iedereen gelijk, er is geen enkel onderscheid tussen mensen. Alleen religie maakt onderscheid. Gods Geest (Christus) woont in alle mensen. Mensen beseffen het alleen nog niet en daarom verkondig ik de goede boodschap, die ook Jezus verkondigde. Het Koninkrijk van God is IN U. Of zoals Paulus het zei: “Christ in us, is the hope of glory” (Kol.1:27). Als mensen dat gaan beseffen, wordt het Koninkrijk van God zichtbaar en tastbaar! Hallelujah! Jezus is allang dood, Christus is Koning en woont in alle mensen, net zoals Hij 2000 jaar geleden in de mens Jezus woonde. Jezus was het zich bewust. Het is de hoogste tijd dat veel meer mensen, zich dat bewust gaan worden.

  Blessings!  • Siebe op 01-12-2013 om 22:51

   hetvisje,
   Je hebt gelijk, we moeten niet gevangen zitten in een religie met geboden en verboden.
   Nee, ons leven mag gaan om een liefdevolle relatie met God.
   Jezus kwam, kwam uiteindelijk aan het kruis, om het voor ons weer goed te maken met God.

   Ik begrijp dat je God in jezelf zoekt. Ik hoop dat je God mag vinden als iets VEEL groters als jezelf, zoals ik Hem ook ken.

   en Jezus is niet dood, hij is opgestaan, hij leeft!

   Siebe  • Siebe op 01-12-2013 om 23:17

   van Paulus sluit Filippenzen 3:1-11 hier mooi op aan:
   vers 8
   ‘ik heb alles als afval weggegooid.’ – als ’t gaat om religie
   ‘Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles.’ – de kern  • hetvisje op 02-12-2013 om 21:29

   Heb je je wel eens afgevraagd waarom Paulus hier spreekt over Christus Jezus in plaats van Jezus Christus? Paulus doet dat heel bewust! Het gaat hier om Christus, Gods Geest die ook in Jezus woonde. Het kennen van Christus die in ons woont (let wel: intiem kennen; in eenheid leven met …) overtreft alles; dan wandelen we namelijk naar de Geest. Dat is de kern van het evangelie, de blijde boodschap die Jezus en Paulus verkondigden.  • hetvisje op 02-12-2013 om 21:24

   Ha Siebe,

   Denk ik te klein van God of denk jij te klein van de mens? Zolang je niet beseft dat je als mens naar Gods beeld geschapen bent (Christ in flesh), wandel je nog naar het vlees en niet naar de Geest. “Christ in us” is onze ware identiteit. Als we dat gaan beseffen, zal Gods liefde maximaal zichtbaar gaan worden tussen mensen onderling.

   Een relatie onderhouden met een Geest is niet mogelijk. God krijgt een gezicht door mensen heen (vrucht van de Geest). Een liefdevolle relatie met God, kan alleen bestaan in relatie met onze medemensen. God kennen leidt tot onvoorwaardelijke liefde voor alle mensen, zonder onderscheid. 2. Erika op 26-03-2012 om 18:26

  Ik zie Jezus als mijn grote voorbeeld, Hij is mij voorgegaan op de weg tot Yeshua. . Yeshua zegt: Zij zullen één zijn, zoals wij één zijn…en: Jezus zegt zelf tegen zijn discipelen: Jullie zullen nog grotere dingen doen…wow! Best byzonder! Zijn Koninkrijk in ons, dat was de boodschap van Jezus. De enige weg tot de Vader! Mooie website heb je Wouter! Succes en zegen!
  Groetjes
  Erika  • Wouter van der Toorn op 26-03-2012 om 20:41

   Dank je Erika… Wel een vraagje, want misschien begrijp ik je niet goed: wat is het verschil tussen Jezus en Yeshua? ‘k Probeer je te volgen :)