bidden bij de klaagmuur

Hij denkt zeker dat ‘ie God is!

3 min leestijd

bidden bij de klaagmuur

Hij denkt zeker dat ‘ie God is?! Dat is ongeveer wat de mensen tegen elkaar moeten hebben gezegd. Want er gebeurde nogal wat. Deze man trok zich niet veel aan van wat ‘men’ vond. Soms denk ik dat ik in dezelfde situatie hetzelfde had kunnen reageren. Want gemakkelijk maakt hij het niet.

Toen Jezus vanuit de woestijn kwam om met zijn onderwijs te beginnen hebben de mensen al iets gezien. Deze man lijkt wel erg veel op de redder die door God gestuurd zou worden. En het werd alleen maar meer als je zag wat hij deed:

Gods wijsheid

Als hij sprak was het of de wijsheid direct bij God vandaan kwam. Dat kan niet bij een mens vandaan komen.

Zieken genezen

Hij genas de zieken zoals God alleen kon doen. God was in actie. Hij ging nu alles rechtzetten!

Elementen gehoorzamen

Als hij even de wind en de golven de opdracht geeft om even te dimmen en het gebeurt vervolgens ook nog… dan lijkt hij verdacht veel op de schepper. De elementen gehoorzamen hem. Wie is dit in vredesnaam?

De wet herschreven

En wie durft er iets te zeggen van de wet? Dat was Gods bijzondere manier om aanwezig te zijn bij zijn volk. Maar deze Jezus lijkt of hij ze zelf heeft geschreven: “De wet zegt wel… maar ik zeg jullie…” Hoe durft hij te gaan staan boven de wet!

Een nieuwe tempel

By the way, kom niet aan de tempel. Want dat is de plek waar God kwam wonen, onder zijn volk. En deze Jezus, hoe durft hij te zeggen dat je de tempel mag afbreken en hij zal het in drie dagen opbouwen.

‘Die man heeft gezegd: “Ik kan de tempel van God afbreken en in drie dagen weer opbouwen.”’ De hogepriester stond op en vroeg hem: ‘Waarom antwoordt u niet? U hoort toch wat deze getuigen zeggen?’ Maar Jezus bleef zwijgen. De hogepriester zei: ‘Ik bezweer u bij de levende God, zeg ons of u de messias bent, de Zoon van God.’ Jezus antwoordde: ‘U zegt het. Maar ik zeg tegen u allen hier: vanaf nu zult u de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Machtige en hem zien komen op de wolken van de hemel.’ Hierop scheurde de hogepriester zijn kleren en hij riep uit: ‘Hij heeft God gelasterd! Waarvoor hebben we nog getuigen nodig? Matteüs:61-65

Hij denkt zeker dat ‘ie God is?!

Ja, dat dacht hij zeker. En precies daarom is hij veroordeeld.

De Joden zeiden: ‘Wij hebben een wet die zegt dat hij moet sterven, omdat hij zich de Zoon van God heeft genoemd.’ Johannes 19:7

In alles wat hij deed liet hij het zien. Hij ontkende het ook niet. Het was voor iedereen duidelijk. Denk je dat Jezus het niet duidelijk maakte wie hij werkelijk was? Denk je dat hij slechts een inspirerende figuur en leraar was? Dan heb je het mis. De mensen uit zijn tijd hebben het anders gezien en zich er stevig aan geërgerd! 

Ontmoet God in de tempel

Jezus gaf nieuwe definities. Hij is de tempel, de plek waar de hemel en de aarde elkaar raken, de plek waar je God kunt ontmoeten.  Wil jij God ontmoeten? Dan kan dat door hem alleen. De tempel die in Jeruzalem stond is zijn functie kwijt. En zal deze ook niet meer krijgen. Wacht er ook niet op.

Jezus is de tempel.

Waardeer je dit artikel? Overweeg een kleine donatie. Voor een volgend kopje koffie tijdens het schrijven bijvoorbeeld.

PS: zie je een schrijfvoutje? Mail me ff!

Bedrag € -