Boeien van gevangenen

Jezus volgen? Wacht: wat mag het je kosten?

2 min leestijd

Boeien van gevangenen

Ik kwam de volgende vragen tegen die een christelijke organisatie (A2) in Zuid Azië gebruikt om te toetsen of mensen wel klaar zijn om Jezus te volgen. Niet zoiets als ‘steekt u uw hand maar op’ of ‘komt u maar naar voren’. Dit is eerder een serieuze check:

 • Ben je bereid om je huis te verlaten en de zegen van je vader te verliezen?
 • Ben je bereid om je baan te verliezen?
 • Ben je bereid om naar je woonplaats terug te gaan en hen die je vervolgen te vergeven en je geloof in Christus met hen te delen?
 • Ben je bereid om een offergave aan de Heer te geven?
 • Ben je bereid om geslagen te worden in plaats van je geloof te ontkennen?
 • Ben je bereid om naar de gevangenis te gaan?
 • Ben je bereid om te sterven voor Jezus?

Kijk, deze vragen zijn ingegeven door de omstandigheden in deze landen. Het kost je werkelijk wat om Jezus te volgen. Hem volgen is een allesomvattende keuze. In Nederland kost het je niet zoveel. Wat wil je horen om te weten dat iemand gelooft? Iets als “Jezus is voor mijn zonden gestorven en nu ben ik gered”?

Een hogere lat?

Zou het niet goed zijn om een wat hogere lat te gebruiken? In alles wat Jezus vroeg aan mensen om hem te volgen was ook totaal, allesomvattend, inclusief. Denk aan teksten als:

Matteüs 10:37 Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard.

Matteüs 19:21 Jezus antwoordde hem: ‘Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij.’

Het volgen van Jezus is niet hip of iets dergelijks. Het is een allesomvattende keuze om niet meer voor jezelf te leven. Ben je bereid om de consequenties ervan te zien? Om je leven als offer beschikbaar te maken?

Reageer

Wat denk jij? Waar zou je nieuwe gelovigen op moeten voorbereiden? Welke lat mag je neerleggen?

6 reacties

 1. Amos Oostlander, Doetinchem op 28-10-2013 om 16:18

  Goed verhaal van Wouter,
  Als Jezus in je leven komt is dat een rijke Schat, op aarde zijn er veel rovers die dit van jou willen afpakken. Het kan je dus alles kosten en is de mens hiertoe bereid. Het is goed om mensen te laten beseffen dat het geloof je alles kan kosten (behalve een hoopvolle toekomst met Jezus de Messias).
  Wouter weet mensen van deze tijd goed aan te spreken, Gods zegen en liefde van Jezus.  • Petra op 20-03-2015 om 13:23

   Wat zijn die rovers dan?kunt u eens voorbeelden noemen? 2. Roeland Klein Haneveld op 16-04-2012 om 12:52

  Misschien moeten wij het helemaal niet horen en nog minder beoordelen. Moeten we een hogere lat gebruiken? Ben je bij Jezus pas welkom als je hoog genoeg kunt of wilt springen? Of zegt Jezus hiermee, dat het voor ons altijd te moeilijk zal zijn om hem te volgen, tenzij we ons oog op hem gericht houden? 3. Soetermans op 16-04-2012 om 07:38

  Het doet mij denken aan wat mijn docent islam ooit vertelde, dat het wel ’s voorkwam dat Indonesische moslims op hun oude dag hun hele hebben en houden verkochten om die ene laatste reis naar Mekka te kunnen maken – en vrouw en kinderen als arme sloebers achterliet.

  Dat is voor mij hetzelfde hier. Ik denk dat we deze bijbelverzen in een historische en theologische context moeten plaatsen. 

  Het eerste vers is Jezus als God – je hebt je familie, maar er is altijd de Vader, die er voor jou is en wie je met heel je zijn moet houden (Marcus 12:30). Als we deze aardelijke en tijdelijke dingen (het is cru om familie als een ding te beschouwen, maar wij zijn ook maar dingen uiteindelijk!) hoger achten dan God zelf zijn onszelf op een voetstuk aan het plaatsen. Wij zijn ons eigen Gouden Kalf.

  Het tweede vers echter is sociohistorisch van aard. Jezus en zijn volgelingen werden veracht en vervolgd. Jezus zegt in het vers eerst weggeven, dan zul je een schat in de hemel hebben. Daarná moet je Hem volgen. Dus door naastenliefde te tonen (de Wet vervuld!) en onze spullen weg te doen zijn we al rijker dan ooit te voren.

  Dat is in elk geval mijn interpretatie :) 4. Bastian van den Boomgaard op 16-04-2012 om 07:30

  Bereid wel, maar in de praktijk kwam er niets van terecht :( 5. Gert-Jan op 15-04-2012 om 20:55

  Heftig hoor! Ik denk dat je mag groeien in je liefde voor God en dat je door zijn kracht in staat bent alle druk en verleiding te weerstaan. Wel vind ik het goe dat we deze vragen onder ogen krijgen zodat we weten waaraan we beginnen. Dan kan het geen bevlieging zijn!