1000 jaar oude hebreeuwse bijbel

In welke taal is de Bijbel geschreven?

2 min leestijd

De Bijbel is, zoals je zult begrijpen, niet in het Nederlands geschreven. Maar in welke talen dan wel? Grieks? Latijn? De Bijbel is geschreven in drie verschillende oude talen: Hebreeuws, Aramees en Grieks. Het zijn niet alleen oude talen, maar ook moderne talen die nog steeds gesproken worden. Maar voor een moderne Griek is het oude Grieks onleesbaar. Net zoals voor een Nederlander het oud Nederlands moeilijk te begrijpen is. Misschien gaat het 15e eeuwse Elckerlijc nog wel (check wikipedia), maar nog oudere teksten niet meer.

Hebreeuws

Het grootste deel van het Oude Testament van de Bijbel is geschreven in Hebreeuws.

Genesis 1:1 in het Hebreeuws

De taal werd al 1500 voor Christus gesproken. Het Hebreeuwse Alfabet kent 22 karakters (allemaal medeklinkers, klinkers werden later toegevoegd) en wordt, anders dan onze taal, geschreven van rechts naar links.

Aramees

Het oude Aramees werd door de Arameeers gesproken die in het noorden van Syrië woonden.

Het Aramees Alfabet

Een paar stukken uit het Oude Testament zijn geschreven in deze oude taal (denk dan aan Genesis 31:47, Ezra 4:8-6:18, 7:12-26, Jeremia 10:11). De vergelijking wordt nog weleens gemaakt dat het Aramees net zo op Hebreeuws lijkt zoals het Portugees op Spaans. Het Aramees werd ook gesproken in de tijd van Jezus.

Nieuwe Testament

Het Nieuwe Testament is niet geschreven in het Hebreeuws. Het werd ook bijna niet meer gesproken in de tijd van het Nieuwe Testament. Het was vooral Grieks en dan de eenvoudige vorm (Koine Grieks) daarvan. Dus niet het ingewikkelde Grieks van de bovenklasse.

Dit is een stukje van de codex Bezae, een manuscript uit de 4e/5e eeuw met de vier evangeliën, Handelingen en een deel van het boek 3 Johannes, geschreven in het Grieks en Latijn.

Door de eeuwen heen is de Bijbel vertaald in allerlei talen. Het begon met een paar talen uit het Midden-oosten. Ondertussen is de Bijbel in meer dan 2000 talen vertaald!

Doe de online cursus

Wil je zelf meer ontdekken over de Bijbel? Doe dan de online Startersbijbel-cursus »

Waardeer je dit artikel? Overweeg een kleine donatie. Voor een volgend kopje koffie tijdens het schrijven bijvoorbeeld.

PS: zie je een schrijfvoutje? Mail me ff!

Bedrag € -