Jezus huilt
3 min leestijd

Vergeten we iets met het Evangelie?

Wat is een samenvatting van het Goede Nieuws, van het Evangelie? Vaak wordt het beperkt tot “Jezus is voor mijn zonden gestorven“. Nu wil ik daar niets vanaf doen, maar misschien vergeten we iets in onze poging om kort en bondig te zijn. Iets heel belangrijks… Laat ik het uitleggen.

Versimpelen, maar waarom?

In een poging om evangelisatie te leren aan anderen in een evangelisatie opleving in de jaren 70 – 80 zijn veel concepten geboren zoals “De vier geestelijke wetten”, “De weg terug”, “God persoonlijk leren kennen” en anderen. Met eenvoudige middelen kon je veel mensen iets effectiefs in handen geven. Maar het effect is wel geweest dat alle nuances verdwenen en dat het evangelie werd terug gebracht tot een pakkend verhaal van nog geen minuut.

PS: Lees ook “Geen vier geestelijke wetten meer” »

Schuldbewust?

Een belangrijke overeenkomst in al deze concepten is dat het uitloopt op een zondaarsgebed. Het zondaarsgebed waarin wordt gebeden, toegegeven dat er schuld is naar God en dat de vergeving wordt aanvaard. Maar… wie voelt zich nu echt slecht ten opzichte van God in een samenleving waarin God niet meer tot het gemeenschappelijk bewustzijn hoort?

De oplossing die we dan eerst moeten doen is mensen schuldbewust maken voordat er ruimte komt voor God. Maar is dat niet de omgekeerde wereld? Is dit niet een uitkomst van het versimpelen van het echte Goede Nieuws?

Voorbeeld: Zoek op “Evangelisatie training” en je komt een paar jongens tegen die je in een paar uur trainen in de wetprediking. Want “Jezus pakte immers er de 10 geboden bij”… Tja, ik moet dus eerst mensen een put in praten om ze vervolgens door Jezus te laten redden? Is dit nu echt de bedoeling??

Wat was de boodschap van de apostelen?

Als Paulus in gesprek is met Joden dan pakt hij de oude geschriften (ons Oude Testament) erbij en toont aan dat de Messias moest lijden en sterven en daarna uit de dood moest opstaan. (Handelingen 17:2-3) De complete boodschap is dus: Jezus moest lijden, sterven en opstaan. Niet alleen maar sterven. En waarom leefde Jezus eigenlijk?

Lijden voor ons lijden

Hij is dus niet alleen voor mijn zonden gestorven, maar Hij heeft ook voor mij geleden. Hij is de man die het lijden kende, de man die geslagen werd voor onze genezing (lees Jesaja 53). Hij heeft geleden voor mijn lijden, voor mijn gebrokenheid, ziekte, ook voor het onrecht dat mij is aangedaan. Ook voor zonde ten opzichte van mij. Als we deze boodschap brengen van herstel, genezing, troost, dan is er opeens weer Goed Nieuws. Wie kent er geen lijden in zijn leven?

Ik denk dat we ons Goede Nieuws steeds weer eens moeten toetsen aan de volledigheid van wat de complete boodschap van het evangelie is volgens de apostelen en de gelovigen.

Reageer

Wat is voor jou een goede samenvatting van het Evangelie?

11 reacties

 1. Peter Overduin op 30-08-2012 om 19:40

  Toch een poging om het evangelie zo kort als mogelijk weer te geven. Daarbij moet ik eerst uitleggen wat het evangelie niet is.

  God is liefde en Hij betoond ons die liefde onvoorwaardelijk. Daarom is Zijn genade en vergeving ook buiten het kruis om een realiteit!
  Dat is pas goed nieuws!! Onze zondige daden zijn namelijk niet het grootste
  probleem voor God, maar ze zijn een gevolg van het werkelijke (dieperliggende) probleem.
  Het werkelijke probleem is dat de wereld door verkeerde keuzes van de mens, die hij in alle vrijheid mag maken (waardoor de verkeerde keuze op zich geen zonde is),
  onder de heerschappij van de duivel terecht is gekomen en zolang we verkeerde
  keuzes blijven maken daaronder zal blijven. Het gevolg van deze heerschappij
  door de duivel is: zondige daden, ziekte, armoede, angst en allerlei andere
  narigheid en uiteindelijk de lichamelijke dood. De bijbel noemt dit de vloek
  van zonde en dood. De wereld gaat gebukt onder deze vloek.

  God heeft een geniaal plan bedacht om ons op een rechtvaardige manier
  onder deze vloek van zonde en dood vandaan te krijgen. Onze vrije keus blijft daarbij van belang,
  maar om de keuzemogelijkheid naar bevrijding van deze vloek (overheersing door de duivel)
  mogelijk te maken, moest er wel wat gebeuren. Er moest als het ware een
  losprijs aan de duivel betaald worden, de mens had hem namelijk het recht gegeven om hem gevangen te houden! God is daarvoor Zelf als een mens van vlees en bloed
  (het lichaam dat gevangen is onder de vloek; de Bijbel spreekt over het lichaam
  der zonde) naar de aarde gekomen, zonder zelf ooit maar één zonde te hebben
  begaan. Hij heeft zichzelf opgeofferd door zich op een onrechtvaardige manier
  te laten veroordelen, waardoor Hij het recht voor de mens verworven heeft om onder
  de heerschappij van de duivel vandaan te komen. Als de duivel had geweten wat
  Gods plan met Jezus was, dan had hij de joden niet aangezet om Jezus aan het
  kruis te laten nagelen. Dan had hij namelijk geweten dat Jezus uit de dood zou
  opstaan.

  Op grond van Jezus volbrachte werk mogen wij iedereen uitnodigen om de
  overstap te maken van het leven onder de vloek van zonde en dood vandaan, naar een
  leven met Jezus in het Koninkrijk van het Licht. Daar heeft zonde, ziekte,
  angst, armoede en alle andere narigheid en zelfs de fysieke dood geen
  heerschappij meer over ons. Daar worden we geleid door de Geest van Jezus. Hoe
  meer we ons denken vernieuwen overeenkomstig het Koninkrijksdenken, hoe minder
  de vloek van zonde en dood invloed zal hebben in ons leven, zodat we als mens
  werkelijk tot ons doel kunnen gaan komen.

  De keus is nog steeds aan de mens. Erkennen we Jezus als de levende Heer
  voor zijn volbrachte werk en zo ja, richten we ons denken vervolgens naar de
  Geest van het Koninkrijk of blijven we denken in goed en kwaad. Denken
  overeenkomstig het Koninkrijk is makkelijker dan we denken, het kan wel lastig
  zijn omdat het per definitie om tegendraads denken gaat. In het Koninkrijk van
  God staat alles op zijn kop. Het gaat daarbij vooral om de waarheid over God en
  over onszelf. Een paar vragen en antwoorden die daarbij kunnen helpen:

  Met betrekking tot de waarheid over God:

  1) Wilde God eerst bloed zien, voordat Hij ons kon vergeven? Nee, God is
  altijd al vergevingsgezind geweest! Zijn liefde en genade is onvoorwaardelijk!

  2) Moest Jezus de straf van God dragen, die wij als mensen hebben verdiend?
  Nee, Jezus liet zich onrechtvaardig straffen door mensen. Dat maakte voor ons
  een leven in vrijheid en vrede mogelijk.

  3) Was het offer van Jezus een ‘zondoffer’, zoals de joden dat onder het oude
  verbond aan God moesten offeren (maar dan een perfect, eens-en-voor-altijd-zondoffer)? Nee, God offerde zichzelf in Jezus op voor de
  mensen. Dat is het enige offer dat onder het nieuwe verbond gebracht moest worden.

  4) Houdt God zich bezig met wat wij aan goede dingen en kwade dingen (zonden)doen? Nee,
  God heeft niet gegeten van de boom der kennis van goed en kwaad.

  Met betrekking tot de waarheid over onszelf:

  5) Zijn wij mensen in Gods ogen overtreders van de wet of mensen die hun
  doel missen? Zonder Jezus missen we het doel dat God met ons heeft, n.l. eeuwig
  leven!

  6) Wie zijn wij als we door geloof in Jezus net als Jezus uit de Geest geboren worden?
  Dan zijn we net als Jezus een ‘Zoon van God’.

  7) Wat gebeurt er als we net als Jezus gaan beseffen dat wij een geliefde
  ‘Zoon van God’ zijn, in wie Hij een welbehagen heeft? Dan gaan we doen wat
  Jezus op aarde deed.

  8) Zit de wereld op jou en mij te wachten? Ja, de wereld kijkt met
  reikhalzend verlangen uit naar het openbaar worden van de Zonen Gods.

  9) Waarom wacht de wereld daarop? Omdat zij, net als ons, ook bevrijd
  willen worden van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid, tot de vrijheid
  van de heerlijkheid waarin wij leven (Rom.8:20,21).

  10) Wat moet je doen, als je die vrijheid van de dienstbaarheid aan de
  vergankelijkheid zelf nog niet kent? Neem de bovenstaande antwoorden serieus en
  vernieuw je denken ermee!

  Shalom! 2. Michiel Eghuizen op 23-07-2012 om 22:10

  Misschien is het ook wel goed duidelijk te maken wie God zelf is. Zijn eigenschappen zeg maar. Zoals, Heilig, Goed, Rechtvaardig, Genadig, Lankmoeding. Dat heeft namelijk ook alles te maken waarom het Evangelie zo is, zoals het is.

  Deze predikant heeft daar wel een goede kijk op denk ik: http://www.youtube.com/watch?v=BR0ZVZItT2E 3. Michiel Eghuizen op 23-07-2012 om 15:05

  Je moet de mensen de realiteit laten zien waarin ze nu leven, voordat ze weten wat ze nodig hebben. Dus ze eigenlijk de ogen openen voor hun realiteit. En ja, die is ernstig. Mensen worden als dood in zonde geboren en hebben een wedergeboorte nodig om überhaupt met God te kunnen leven.

  De Heilige Geest zal ook van zonde overtuigen. En Hij gebruikt daar de verzen en woorden voor die jij als evangelist communiceert. Het Woord van God wat het Zwaard van de Geest is.  • Michiel Eghuizen op 23-07-2012 om 21:45

   Ik ga er even op door. Dit is geen aanklacht op jouw artikel hoor, maar gewoon een aanvulling voor geintresseerden.

   Ik baseer mijn kijk op het Evangelie en de Bijbel op de 5 sola’s (vanuit de reformatie). Niet vanuit religieus/traditioneel oogpunt, maar omdat ze goed verwoorden waar ik voor sta. Zeker als ik de Romeinen brief en de Galaten brief lees, dan wordt ik daarin bevestigd.

   Ik denk dat het Evangelie wat je brengt ook duidelijk die 5 punten moet aanslaan. Het Evangelie is geen techniek of trucje ofzo, maar de sola’s zijn wel 5 Bijbelse principes.

   Wat je niet wilt is dat je toehoorder werken gaat toevoegen aan de genade. Al is het maar het “zondaarsgebedje”. Dan krijg je de situatie zoals ook in Galatië. Dus je wilt er alles aan doen, zodat de kans zo klein mogelijk is dat ze niks zelf willen toevoegen aan de genade. Dus ook niet “omdat ik dit bid, wordt ik gered”. Christus alleen moet de basis van vertrouwen zijn. Hij is je rots, niet je gebedje.

   Daarnaast is de bootschap van de Jezus en Petrus, Paulus, etc. “bekeert u en geloof en wordt gered”. Dat geeft je redding. Geloof alleen. Maar wel zo, dat je niet doorgaat en door wilt met je zondige levensstijl, maar alles wil opgeven voor Jezus (dat is bekeren).

   Je wilt geen andere Jezus preken. Zomaar een evangelie waar Jezus in voorkomt preken gaat niet altijd redden. We worden enorm vaak gewaarschuwd in het NT voor valse leren. Een valse Jezus (Gal 1:6-9), of dat Jezus geen mens zou zijn (1 Johannes). Dus die fundamentele dingen moeten wel in het geloof van die persoon zitten, wil die persoon gered worden. Want als een valse prediking ook kracht had om te redden, dan waren die waarschuwingen niet zo erg geweest.

   Daarnaast moet het Evangelie, Jezus verhogen. Want de Heilige Geest getuigd van Jezus. Jezus is geen extratje op je leven. Als je zoiets zou prediken, zou er ook geen kracht in je evangelie zitten, omdat God daarmee niet zou getuigen. Omdat dat de waarde van het offer neer haalt.

   Jezus is inderdaad niet alleen gestorven. Hij heeft geleden, is gestorven, opgestaan en naar de Hemel opgevaren om als Hoge Priester voor ons te bemiddelen. En Jezus heeft zijn vlees, de wereld, de verleidingen en zonden, de satan en de dood overwonnen. En Hij heeft onze straf gedragen die wij verdient hebben, maar Hij totaal niet verdient heeft. Dit laatste kun je alleen maar uitleggen als je ook uitlegt dat we zondaars zijn en dood in zonden en eeuwige hel verdienen omdat we gezondigd hebben tegen een Eeuwige en Heilige God.

   En Hij kan alleen de straf voor meerdere personen hebben gedragen als Hij zelf ook meer is dan 1 persoon, dus daarom moest Hij ook God zijn.

   Maar Hij kan ook meeleven met de mensen, omdat Hij ook volledig mens was toen Hij naar de aarde kwam en ook hetzelfde heeft ondergaan qua lijden.

   Al die dingen die ik hierboven genoemd heb zijn fundamentele dingen voor het Evangelie. Dit omdat dat je geloof/vertrouwen bepaald. Dit geeft je een open zicht op het totaal plaatje, als de Heilige Geest het gebruikt om van de Waarheid te getuigen opdat die toehoorder mag geloven.

   Geloven is ook niet alleen voor kennis aannemen dat het waar is. Het is volledig met je alles leunen en vertrouwen op het gedane werk van Jezus Christus, op de Persoon Jezus Christus, en op Zijn beloften voor nu en de toekomst. 4. Wouter op 23-07-2012 om 13:52

  Goed stuk! In het verlengde hiervan: er is geen enkele andere ‘god’ (Allah, Buddha, etc.) die zelf heeft geleden om zijn volgelingen te kunnen en willen begrijpen, laat staan bevrijden. Dat zijn imho betere argumenten dat mensen proberen aan te praten dat ze slecht/zondig zijn.  • Wouter van der Toorn op 23-07-2012 om 15:07

   Het vraagt wel een complete reset van hoe we zijn geprogrammeerd. De 4 geestelijke wetten kan ik dromen. Maar het echte Goede Nieuws… dat moet ik me steeds weer over verbazen. Dat gaat over zoveel meer dan alleen een schuldvraag ten opzichte van God… 5. EvangelisatieTraining.nl op 23-07-2012 om 13:30

  Wouter, dank voor je bericht! Wat stel je dan voor om de mensen te vertellen? Immers als ze geen “boodschap”
  nodig hebben van “herstel, genezing, troost”
  wat kunnen we dan de mensen dan vertellen? Je zegt dat er dan opeens weer Goed Nieuws is, maar het is geen goed nieuws als men
  “herstel, genezing, troost”
  vindt terwijl ze na 80 jaar nog steeds rechstreeks naar een plek gaan di hel heet…  • Wouter van der Toorn op 23-07-2012 om 13:34

   Het grote voorbeeld is Handelingen 17, Paulus communiceert met niet/anders gelovigen. Er komt geen wet aan bod, maar een ontdekking van God die alles in de hand heeft. Dát is wat mensen wel willen weten. Een boodschap van vergeving moet zeker gebracht worden, maar niet in een eerste gesprek met mensen die geen of weinig notie hebben van God, geloof, rechtvaardigheid, schuld, zonde…  • EvangelisatieTraining.nl op 23-07-2012 om 13:39

   Interessant, vooral omdat je leest dat Paulus in vers 30 het daar heeft over bekering, oordeel, gerechtigheid en een dag des oordeels. Het is dus blijkbaar geen probleem om dat wel te noemen in het eerste gesprek… Hoe zal Paulus de wet hebben uitgelegd? Dat hoefde niet, want zijn toehoorders kenden de Joodse wet al.  • Martien van den Helder op 26-07-2012 om 19:48

   Of de toehoorders van Paulus in dit gedeelte de wet kenden betwijfel ik. Als je de context leest dan gaat het hier over Grieken (zie vers 18-21). Paulus was hier bezig met mensen die niets van God en Jezus wisten. Dus de wet prediken had sowieso al geen zin. Eerst het besef bijbrengen dat er een God bestaat en dan pas verder.

   Ikzelf ben veel bezig met ‘internetevangelisatie’. Daar kom ik in contact met heel veel mensen die met allerlei problemen te maken hebben. Ook hebben ze allerlei vragen over God, Jezus, de Bijbel, etc. Met deze mensen begin ik zeker niet te praten over de wet. Ik wil hen laten zien dat er een God is die van hen houdt, hen waardeert en heel graag een relatie met hen wil. De volgende stap is dat ik hen vertel dat die relatie met God mogelijk is door Jezus. Hen dus stap voor stap laten ontdekken wie Jezus is. Soms komen ze zelf al in dat proces tot de ontdekking dat ze een aantal zaken niet moeten doen. Maar hoe meer ze gaan ontdekken van Jezus en wat Hij voor hen gedaan heeft hoe meer ze beseffen wat genade inhoudt en hoe meer ze de dingen gaan doen die de wet noemt. Maar niet de wet volgen om het te verdienen. Er is niets te verdienen. Het is pure genade omdat Jezus alle belemmeringen heeft weggedaan door zijn lijden, sterven en opstanding. De wet en de satan zijn overwonnen (Kol. 2:13-15).

   Als ik dan verder kijk naar het onderwijs van Paulus in met name Rom. 5 t/m 8 dan zie ik daar geen onderwijs van prediken van de wet, maar juist laten zien wat de genade van God inhoud.

   Als ik mensen eerst zou vertellen wat ze allemaal verkeerd doen, dan heb ik tegelijkertijd de deur dichtgegooid om nog maar iets van genade kwijt te kunnen. Zo zie ik Jezus ook bezig in de Bijbel. Hij was bij de hoeren en de tollenaars om te laten zien dat Hij om hen gaf en niet om hen te veroordelen.  • EvangelisatieTraining.nl op 23-07-2012 om 13:47

   En in vers 30 van Handelingen 17 begint Paulus over oordeel, zonde, bekering, gerechtigheid en een dag des oordeels. Dat kan dus blijkbaar prima in een eerste gesprek! Hij heeft het over bekering van zonde. Waarvan bekeren? Van zonde, wat is zonde? Dat hoefde hij niet uit te leggen, zijn toehoorders kenden de Joodse wet immers al!