Jezus huilt

Vergeten we iets met het Evangelie?

3 min leestijd

Vergeten we iets met het Evangelie?

Wat is een samenvatting van het Goede Nieuws, van het Evangelie? Vaak wordt het beperkt tot “Jezus is voor mijn zonden gestorven“. Nu wil ik daar niets vanaf doen, maar misschien vergeten we iets in onze poging om kort en bondig te zijn. Iets heel belangrijks… Laat ik het uitleggen.

Versimpelen, maar waarom?

In een poging om evangelisatie te leren aan anderen in een evangelisatie opleving in de jaren 70 – 80 zijn veel concepten geboren zoals “De vier geestelijke wetten”, “De weg terug”, “God persoonlijk leren kennen” en anderen. Met eenvoudige middelen kon je veel mensen iets effectiefs in handen geven. Maar het effect is wel geweest dat alle nuances verdwenen en dat het evangelie werd terug gebracht tot een pakkend verhaal van nog geen minuut.

PS: Lees ook “Geen vier geestelijke wetten meer” »

Schuldbewust?

Een belangrijke overeenkomst in al deze concepten is dat het uitloopt op een zondaarsgebed. Het zondaarsgebed waarin wordt gebeden, toegegeven dat er schuld is naar God en dat de vergeving wordt aanvaard. Maar… wie voelt zich nu echt slecht ten opzichte van God in een samenleving waarin God niet meer tot het gemeenschappelijk bewustzijn hoort?

De oplossing die we dan eerst moeten doen is mensen schuldbewust maken voordat er ruimte komt voor God. Maar is dat niet de omgekeerde wereld? Is dit niet een uitkomst van het versimpelen van het echte Goede Nieuws?

Voorbeeld: Zoek op “Evangelisatie training” en je komt een paar jongens tegen die je in een paar uur trainen in de wetprediking. Want “Jezus pakte immers er de 10 geboden bij”… Tja, ik moet dus eerst mensen een put in praten om ze vervolgens door Jezus te laten redden? Is dit nu echt de bedoeling??

Wat was de boodschap van de apostelen?

Als Paulus in gesprek is met Joden dan pakt hij de oude geschriften (ons Oude Testament) erbij en toont aan dat de Messias moest lijden en sterven en daarna uit de dood moest opstaan. (Handelingen 17:2-3) De complete boodschap is dus: Jezus moest lijden, sterven en opstaan. Niet alleen maar sterven. En waarom leefde Jezus eigenlijk?

Lijden voor ons lijden

Hij is dus niet alleen voor mijn zonden gestorven, maar Hij heeft ook voor mij geleden. Hij is de man die het lijden kende, de man die geslagen werd voor onze genezing (lees Jesaja 53). Hij heeft geleden voor mijn lijden, voor mijn gebrokenheid, ziekte, ook voor het onrecht dat mij is aangedaan. Ook voor zonde ten opzichte van mij. Als we deze boodschap brengen van herstel, genezing, troost, dan is er opeens weer Goed Nieuws. Wie kent er geen lijden in zijn leven?

Ik denk dat we ons Goede Nieuws steeds weer eens moeten toetsen aan de volledigheid van wat de complete boodschap van het evangelie is volgens de apostelen en de gelovigen.

Reageer

Wat is voor jou een goede samenvatting van het Evangelie?

Waardeer je dit artikel? Overweeg een kleine donatie. Voor een volgend kopje koffie tijdens het schrijven bijvoorbeeld.

PS: zie je een schrijfvoutje? Mail me ff!

Bedrag € -

[yarpp]

11 Reacties
Nieuwste
Oudste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Peter Overduin
Peter Overduin
11 jaren geleden

Toch een poging om het evangelie zo kort als mogelijk weer te geven. Daarbij moet ik eerst uitleggen wat het evangelie niet is. God is liefde en Hij betoond ons die liefde onvoorwaardelijk. Daarom is Zijn genade en vergeving ook buiten het kruis om een realiteit! Dat is pas goed nieuws!! Onze zondige daden zijn namelijk niet het grootste probleem voor God, maar ze zijn een gevolg van het werkelijke (dieperliggende) probleem. Het werkelijke probleem… Lees verder »

Michiel Eghuizen
Michiel Eghuizen
11 jaren geleden

Misschien is het ook wel goed duidelijk te maken wie God zelf is. Zijn eigenschappen zeg maar. Zoals, Heilig, Goed, Rechtvaardig, Genadig, Lankmoeding. Dat heeft namelijk ook alles te maken waarom het Evangelie zo is, zoals het is.

Deze predikant heeft daar wel een goede kijk op denk ik: http://www.youtube.com/watch?v=BR0ZVZItT2E

Michiel Eghuizen
Michiel Eghuizen
11 jaren geleden

Je moet de mensen de realiteit laten zien waarin ze nu leven, voordat ze weten wat ze nodig hebben. Dus ze eigenlijk de ogen openen voor hun realiteit. En ja, die is ernstig. Mensen worden als dood in zonde geboren en hebben een wedergeboorte nodig om überhaupt met God te kunnen leven. De Heilige Geest zal ook van zonde overtuigen. En Hij gebruikt daar de verzen en woorden voor die jij als evangelist communiceert. Het… Lees verder »

Michiel Eghuizen
Michiel Eghuizen
Antwoord aan  Michiel Eghuizen
11 jaren geleden

Ik ga er even op door. Dit is geen aanklacht op jouw artikel hoor, maar gewoon een aanvulling voor geintresseerden. Ik baseer mijn kijk op het Evangelie en de Bijbel op de 5 sola’s (vanuit de reformatie). Niet vanuit religieus/traditioneel oogpunt, maar omdat ze goed verwoorden waar ik voor sta. Zeker als ik de Romeinen brief en de Galaten brief lees, dan wordt ik daarin bevestigd. Ik denk dat het Evangelie wat je brengt ook… Lees verder »

Wouter
Wouter
11 jaren geleden

Goed stuk! In het verlengde hiervan: er is geen enkele andere ‘god’ (Allah, Buddha, etc.) die zelf heeft geleden om zijn volgelingen te kunnen en willen begrijpen, laat staan bevrijden. Dat zijn imho betere argumenten dat mensen proberen aan te praten dat ze slecht/zondig zijn.

Wouter van der Toorn
Wouter van der Toorn
Antwoord aan  Wouter
11 jaren geleden

Het vraagt wel een complete reset van hoe we zijn geprogrammeerd. De 4 geestelijke wetten kan ik dromen. Maar het echte Goede Nieuws… dat moet ik me steeds weer over verbazen. Dat gaat over zoveel meer dan alleen een schuldvraag ten opzichte van God…

EvangelisatieTraining.nl
EvangelisatieTraining.nl
11 jaren geleden

Wouter, dank voor je bericht! Wat stel je dan voor om de mensen te vertellen? Immers als ze geen “boodschap”
nodig hebben van “herstel, genezing, troost”
wat kunnen we dan de mensen dan vertellen? Je zegt dat er dan opeens weer Goed Nieuws is, maar het is geen goed nieuws als men
“herstel, genezing, troost”
vindt terwijl ze na 80 jaar nog steeds rechstreeks naar een plek gaan di hel heet…

Wouter van der Toorn
Wouter van der Toorn
Antwoord aan  EvangelisatieTraining.nl
11 jaren geleden

Het grote voorbeeld is Handelingen 17, Paulus communiceert met niet/anders gelovigen. Er komt geen wet aan bod, maar een ontdekking van God die alles in de hand heeft. Dát is wat mensen wel willen weten. Een boodschap van vergeving moet zeker gebracht worden, maar niet in een eerste gesprek met mensen die geen of weinig notie hebben van God, geloof, rechtvaardigheid, schuld, zonde…

EvangelisatieTraining.nl
EvangelisatieTraining.nl
Antwoord aan  Wouter van der Toorn
11 jaren geleden

Interessant, vooral omdat je leest dat Paulus in vers 30 het daar heeft over bekering, oordeel, gerechtigheid en een dag des oordeels. Het is dus blijkbaar geen probleem om dat wel te noemen in het eerste gesprek… Hoe zal Paulus de wet hebben uitgelegd? Dat hoefde niet, want zijn toehoorders kenden de Joodse wet al.

Martien van den Helder
Martien van den Helder
Antwoord aan  EvangelisatieTraining.nl
11 jaren geleden

Of de toehoorders van Paulus in dit gedeelte de wet kenden betwijfel ik. Als je de context leest dan gaat het hier over Grieken (zie vers 18-21). Paulus was hier bezig met mensen die niets van God en Jezus wisten. Dus de wet prediken had sowieso al geen zin. Eerst het besef bijbrengen dat er een God bestaat en dan pas verder. Ikzelf ben veel bezig met ‘internetevangelisatie’. Daar kom ik in contact met heel… Lees verder »

EvangelisatieTraining.nl
EvangelisatieTraining.nl
Antwoord aan  Wouter van der Toorn
11 jaren geleden

En in vers 30 van Handelingen 17 begint Paulus over oordeel, zonde, bekering, gerechtigheid en een dag des oordeels. Dat kan dus blijkbaar prima in een eerste gesprek! Hij heeft het over bekering van zonde. Waarvan bekeren? Van zonde, wat is zonde? Dat hoefde hij niet uit te leggen, zijn toehoorders kenden de Joodse wet immers al!