Generic selectors
Exacte overeenkomst
Zoek in titel
Zoek in content
Zoek in artikelen
Zoek in pagina's
Filter by Categories
Bijbel
Communicatie
Creatief
Films
Geek
God
Inspiratie
Internet
iPad
iPhone
Jongeren
Kerk
Leiderschap
Mac OS X
Persoonlijk
Preekkunst
Social Media
Tech
Verhaal
wordpress

Christenen die wel prima zijn

22 oktober 2012

Christenen die wel prima zijn

Het ND van zaterdag 20 oktober heeft een interessant fenomeen. Enerzijds zie je in Nederland een kramp tussen het publieke domein en religie (zo was er bezwaar dat er een stembureau gebruik zou maken van kerken). Maar bij christenen als Desmond Tutu werkt het blijkbaar anders. Dan is er een brede acceptatie, zoals bij Desmond Tutu in College Tour. Een paar citaten uit het artikel:

Geurt-Henk van Kooten mocht Tutu een eredoctoraat namens de Rijksuniversiteit Groningen aanbieden. In de Martinikerk hield hij een lofrede op de (prestaties van de) aartsbisschop. Bewust provocerend stelde Van Kooten dat Tutu met zijn strijd tegen de apartheid in Zuid-Afrika het bewijs is dat religie in het publieke domein kan bijdragen aan het oplossen van conflicten en het ontstaan van een duurzame samenleving. Tot zijn verbazing waren de reacties achteraf louter positief.

Figuren als Desmond Tutu zijn zeldzaam, maar hij is niet de enige die, al pratend over zijn geloof, ook de handen van ongelovigen op elkaar krijgt. Moeder Teresa slaagde daar ook in, en in Nederland oogstte Majoor Bosshardt ook veel lof. Waarom roepen hun geloofsuitingen geen irritaties op?
‘Omdat bij deze mensen geen sprake is van een “bureauchristendom”’, denkt Van Kooten. ‘Tutu’s geloof is doorleefd, exemplarisch. Hij staat ergens voor en is authentiek. Dat maakt indruk. Het is net als met de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer. Die stierf voor zijn geloof en maakt nog altijd indruk op veel mensen, terwijl de theoloog Karl Barth eigenlijk alleen nog onder theologen bekend is.’

De katholieke theoloog Erik Borgman vindt ook dat Tutu geen afgezwakt evangelie verkondigt. ‘Het bijzondere aan hem is dat hij, net als Martin Luther King dat kon, religieuze taal heel seculier inzet, zodat het aanslaat bij een breed publiek. Dat is een handigheid die hem helpt.’

Een mooi artikel dat een pleidooi in zich heeft om relevant en autenthiek christen te zijn.

Bron: ND.nl »

Wouter van der Toorn
Media Innovator & Art Director bij Jesus.net. Mijn tijd vul ik met nieuwe media, God, geloof, muziek, films. Over al deze zaken publiceer ik op mijn blog.
1 Comments
  1. Arjen Geluk

    Zo’n inspirerende man, ik heb die collegetour van de foto een paar weken terug ook met bewondering zitten kijken! Mooi om de analyses te zien in het artikel

God

Christenen die wel prima zijn

door Wouter van der Toorn Leestijd: 1 min
1