kerstliedjes

Het evangelie volgens de kerstliedjes

2 min leestijd

De liedjes jengelen de hele dag door de supermarkt, in de winkelstraat kan je er niet omheen, de kerstlijsten van welk station ook schallen de hele dag door de radio. Nu zitten er soms nogal niksige liedjes tussen, maar er zit meer boodschap in de klassieke kerstliedjes verborgen als dat veel mensen zien of willen zien. Hier een boodschappen:

Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
Die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer.

Stille nacht, heilige nacht!
Vreed’ en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.

In dit, misschien wel meest bekende kerstliedje zit het hele evangelie verborgen: het kerstkindje is de schepper van de wereld (Joh 1:1-5). Hij komt in deze wereld om de schuld van de mensen in te lossen en de mensen te bevrijden. Dan zal er vrede heersen!


Gij kwaamt om de wereld te winnen
De machtigste vijand te slaan
De kracht uwer liefde van binnen
Kan wereld noch hel weerstaan

De laatste zinnen uit “De herdertjes lagen bij nachte”, als worden de laatste coupletten van dit liedje niet vaak gezongen. Jezus kwam als zoon van God in een door het kwaad beheerste wereld (Matt 4:16). Om het kwaad te overwinnen door zijn liefde!

Er is een kindeke geboren op aard
‘t Kwam op de aarde voor ons allemaal
‘t Kwam op de aarde en ‘t had er geen huis
‘t Kwam op de aarde en ‘t droeg al zijn Kruis

Kerstfeest is het begin van een weg naar het Kruis toe voor het kerstkindje. Jezus werd mens als wij, om de zonde en vloek van de mensheid op zich te nemen (1 Petrus 2:24). Hij droeg het allemaal

Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.

Wat dacht je, dat Jezus zomaar als ieder ander is? Nee, zijn afkomst is de hemel. Hij is van de eeuwigheid. Maar de mensen herkenden Hem niet (Joh 1:10).

Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Je moet er wel even doorheen kijken hoor, door de kerstige dingen, om een Koning te zien. Het bijzondere is dat magiërs uit verre landen er het minste moeite mee hadden om het kind te aanbidden (Matt 2:10-12).

Nu heb ik nog niet eens de overbekende Engelse songs bij gezocht. Kerst zonder Jezus kan niet eens Kerstfeest zijn. Ik wens je een mooie kersttijd toe!

Waardeer je dit artikel? Overweeg een kleine donatie. Voor een volgend kopje koffie tijdens het schrijven bijvoorbeeld.

PS: zie je een schrijfvoutje? Mail me ff!

Bedrag € -