kruis in de muur

Zonder opstanding geen christelijk geloof

3 min leestijd

kruis in de muur

Stel nu dat het verhaal van de arrestatie en kruisiging van Jezus, een Jood die ongeveer 2000 terug leefde in het Midden-Oosten, echt is gebeurd. Ik denk dat veel mensen hier best mee kunnen leven (lees ook “Jezus leefde, hier het waarom“). Het voelt als een oud dramatisch verhaal zoals de fatale liefde tussen Romeo en Juliet. Je kan geschokt blijven kijken naar de consequenties van iemands overtuiging en iemands passie. Zou het verhaal van Jezus niet ook in deze categorie vallen?

Maar stel nu dat het verhaal van de opstanding, de verrijzenis van Jezus, echt is gebeurd. Kan je er dan nog mee leven? Want het is best een heel verhaal. Een fatale liefde, dat hebben we vaker gezien. Mensen die zichzelf laten doodmartelen of zichzelf martelaar maken door te dienen als levende bom hebben we gezien. Ze deden dat op grond van hun overtuigingen. Dus dat zou bij Jezus niets uitzonderlijks zijn dat het de enige gebeurtenis was. Maar de opstanding… dat is niet vaak gezien. Eerlijk gezegd: helemaal niet.

Hier een prachtig filmpje met muziek van Johnny Cash dat eindigt markant met “dit is niet het hele verhaal”

[ba-vimeoflex videoid=”62766913″]

Nu moet je begrijpen dat geloof in opstanding van Jezus cruciaal is voor het bestaansrecht van het christelijk geloof:

“Geloof in de opstanding is de absolute sluitsteen van de boog van het christelijke geloof, en wanneer dat verwijderd wordt, stort alles onvermijdelijk ineen.” ~ quote van H.P. Liddon

Bij de eerste variant (slechts een fatale overtuiging of liefde die Jezus de dood in dreef) maakt van het christelijk geloof een overtuiging die ongeveer zo klinkt: je hebt gezien wat Jezus deed. Doe je best en volg zijn voorbeeld. Maar geen van de christenen had deze overtuiging. De overtuiging was anders: Hij is gestorven en verrezen (lees ook “Moeite met een levende Jezus“).

Hier is een godsdienstleraar die rustig verklaart dat alles afhangt van zijn vermogen om, nadat Hij ter dood gebracht is, weer uit het graf op te staan. We kunnen veilig aannemen dat niemand daarvoor of daarna ooit iets dergelijks gezegd heeft. Het idee dat deze buitengewone test bedacht is door mystieke profetieënlezers, en in de evangeliën is ingevoegd op de manier waarop dit gebeurd is, doet een al te groot beroep op onze goedgelovigheid. Hij die bereid was om alles te laten afhangen van zijn vermogen om terug te keren uit het graf staat vóór ons als de meest originele van alle leraars, met een leven dat het blinkende bewijs is van zijn Leven! ~ quote van R.M. M’Cheyne Edgar

Ik geloof in de levende Jezus (lees ook “Waarom geloven in de opstanding van Jezus“). Niet omdat het een melodramatisch verhaal is, maar omdat de christenen uit de eerste eeuw niet twijfelden aan het feit dat Jezus leefde. Zonder de opstanding zou de geboorte en het bestaan van de kerk niet mogelijk zijn geweest! En deze week is niet slechts een wat bedrukte herdenking van een glorieuze ondergang van een Joodse held, maar een herinnering aan de glorieuze overwinning van Jezus op het kwaad.

Dat wordt dus een leuk feest :)

Waardeer je dit artikel? Overweeg een kleine donatie. Voor een volgend kopje koffie tijdens het schrijven bijvoorbeeld.

PS: zie je een schrijfvoutje? Mail me ff!

Bedrag € -