Het ongelofelijke heelal

Verzamelde video’s van de ongelofelijke kosmos

4 min leestijd

Ik zou Gods gedachten wel eens willen weten als Hij de sterren en alles in de kosmos bekijkt. Zou Hij zich klein voelen? Nee, dat is heel menselijk gedacht. Onze aarde is al groot voor mij. Maar blijkbaar niet voor de HEER (lees bijv. 2 Kron 16:9)

Hier weer een aantal fantastische filmpjes die ik bij elkaar heb gezocht. Misschien voor een mooi moment van verbazing over de zon, de ruimte, een mooie preek van Loui Giglio, de grootsheid van het heelal.

The Space We Live In

[ba-vimeoflex videoid=”39822385″]

NASA | Drie jaar van de zon in drie minuten

In the three years since it first provided images of the sun in the spring of 2010, NASA’s Solar Dynamics Observatory (SDO) has had virtually unbroken coverage of the sun’s rise toward solar maximum, the peak of solar activity in its regular 11-year cycle. This video shows those three years of the sun at a pace of two images per day.

[ba-youtubeflex videoid=”piuKlpJmjfg”]

Solar flares compilation 2013

Best NASA images with symphony No. 7 by Beethoven

[ba-youtubeflex videoid=”Xl7Jyl-3s7M”]

Louie Giglio Heavens and Earth Praise Mash Up

[ba-youtubeflex videoid=”rY9_6r1VWNA”]

Wonderful World – Sergey Nevone & Simon O’ Shine – Last Goodbye

[ba-vimeoflex videoid=”53238900″]

Our Earth, Great Speech and Funky Beat

How beautiful is it that the master of silent films Charlie Chaplin spoke such powerful words in one of the world’s greatest ever speech which is more relevant today than it was 70 years ago. Isn’t amazing that we can all see images of our solar system, download and animate them into a film to the funky sounds of web musicians and share it all around.

[ba-vimeoflex videoid=”59346823″]

NASA: Pursuit Of Light

Perhaps more than all other federal agencies, NASA tells stories about big things: big places, big data, big ideas. Using extraordinarily high resolution data sets from some of the most innovative and powerful scientific instruments ever built, the media team at NASA Goddard presents PURSUIT OF LIGHT. The presentation showcases top level goals of NASA’s Science Mission Directorate, with an eye toward capturing the imagination of mainstream audiences.

[ba-youtubeflex videoid=”AkHc_3Zrv8s”]

The Known Universe

The Known Universe takes viewers from the Himalayas through our atmosphere and the inky black of space to the afterglow of the Big Bang. Every star, planet, and quasar seen in the film is possible because of the world’s most complete four-dimensional map of the universe, the Digital Universe Atlas that is maintained and updated by astrophysicists at the American Museum of Natural History. The new film, created by the Museum, is part of an exhibition, Visions of the Cosmos: From the Milky Ocean to an Evolving Universe, at the Rubin Museum of Art in Manhattan through May 2010.

[ba-vimeoflex videoid=”19568852″]

Teksten in de Bijbel over de Kosmos

Jesaja 40:26

Kijk omhoog: wie heeft dit alles geschapen?
Hij laat het leger sterren voltallig uitrukken,
hij roept ze bij hun naam, een voor een;
door zijn kracht en onmetelijke grootheid
ontbreekt er niet één.

Psalm 19:2-3

De hemel verhaalt van Gods majesteit,
het uitspansel roemt het werk van zijn handen,
de dag zegt het voort aan de dag die komt,
de nacht vertelt het door aan de volgende nacht.

Genesis 1:14-15

God zei: ‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren, en ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde.’ En zo gebeurde het.

 Jeremia 10:12

Hij die de aarde heeft gemaakt met zijn kracht,
de wereld heeft gegrondvest met zijn wijsheid,
de hemel heeft gespannen met zijn inzicht

Amos 5:8

De maker van de Plejaden en van Orion, hij die de diepe duisternis in morgenlicht verandert en de dag tot nacht verduistert, hij die het water van de zee bijeenroept en het uitstort over de aarde – zijn naam is HEER.

Job 9:8-9

Hij spant het hemelgewelf, hij alleen,
en wandelt op de hoog oprijzende zee.
De Grote Beer heeft hij gemaakt, en Orion,
de Plejaden en de sterren van het zuiden.

Hebreeën 11:3

Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare.

Ik wens je een inspirerende dag toe!

Waardeer je dit artikel? Overweeg een kleine donatie. Voor een volgend kopje koffie tijdens het schrijven bijvoorbeeld.

PS: zie je een schrijfvoutje? Mail me ff!

Bedrag € -