straat grote stad

Het is goed om aan God te twijfelen

4 min leestijd

O ja? Is het echt goed om aan God te twijfelen?

Ik zie de eerste reactie al verschijnen. Broeder Dries roep: “twijfelen is zonde” en snel pakt hij er een tekst bij: “Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen.” Dat staat in Jakobus 1 en gaat inderdaad over geloof en twijfel.

Daarnaast, is geloof in God niet juist wat alles bij elkaar houdt voor een gelovige? Er verandert al zoveel in het leven. God verandert nooit. Dus is juist het geloof in God wat je staande houdt en zekerheid geeft.

De twijfel slaat toe als er dingen gebeuren in je leven waardoor het plaatje opeens niet meer klopt. Een crisis dus. Klein of juist groot. Maar een crisis waardoor je opeens begint te twijfelen of God alles wel bij elkaar houdt nu de dingen op zijn kop zijn gezet. En nu de bekende antwoorden niet meer afdoende zijn.

Waarom deed God niets? Waarom doet God niets? Vindt Hij me wel belangrijk? Luistert Hij wel? … Is Hij er eigenlijk wel?

Dit is een moment waarop zelfs een schuldgevoel kan toeslaan. “Ik doe het vast niet goed”, “ik vertrouw niet genoeg”, “ik zou beter moeten weten”.

Broeder Dries lost het voor zichzelf wel op. Hij blijft gewoon vaak tegen zichzelf zeggen dat God voor hem zorgt. En dat is dan zo. Dat alles goed komt. Dus dat zal ook zo zijn. Dat God er wel is, hij is er, hij zorgt wel…  Het werkt als een soort opgepompt geloof, een mentale fixatie: als ik het nu maar vaak genoeg tegen mezelf zeg, dan is het zo.

Maar het is geen echt antwoord op de twijfel aan geloof.

En twijfel en geloof gaan niet echt samen. Het zijn tegengestelde krachten.

Toch?

Als je twijfelt, dan ga je juist bij God vandaan.

Toch?

Fout!

Het is helemaal niet verkeerd om te twijfelen. Want juist de twijfel kan iets in je doen dat niets anders kan.

Twijfel dwingt je op zoek te gaan. Op een reis om antwoorden te krijgen. Het duwt je uit je veilige, fijne, vertrouwde christelijke geloofswereldje. Want misschien houdt dat fijne geloofswereldje met zijn eigen mantras je wel bij God vandaan. Misschien zijn de dingen “zoals het hoort” wel een grote blokkade om dicht bij God te komen.

Twijfel is de start van een nieuwe reis. Het is geen teken van zwakheid. Het is een teken van groei. Van training van je geloofsspieren.

Wat nu als God niet te vinden is in de dingen die er zo bij horen. Iedere week naar de kerk. Je leest regelmatig in je Bijbel (en nog uit de goede vertaling ook). Je neemt regelmatig de tijd, korter of langer, om te bidden voor de wereld en de mensen om je heen. God moet wel blij met je zijn.

Het voelt misschien wel dat God ver weg is in twijfel. Het zou zomaar kunnen zijn dat je juist dichter bij God komt dan ooit. Omdat je wordt gedwongen om allerlei randverschijnselen los te laten die je iets lieten ervaren als zijnde God. Al die denkbeelden moeten worden opgegeven zodat God zichzelf opnieuw aan je kan laten zien.

Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden. Marcus 8 vers 35

Twijfel kan het goede keerpunt worden in je leven waarin je loslaat, je vertrouwde leven verliest. Twijfel komt niet van de duivel. Twijfel is niet je vijand. Laat de twijfel juist door je leven gaan zodat je kan veranderen.

God gebruikt deze tijd.

In een periode van twijfel moet je leren om te vertrouwen op God alleen, niet je eigen ideeën en ook niet de fijne christelijke dingetjes waardoor je je heel geestelijk voelde. Nee, alleen maar de tijden van naar de kerk gaan, van gebeden en andere religieuze handelingen, zijn onvoldoende. Daar moet je van loskomen.

Het heeft wellicht met God te maken.

Maar het is God niet.

Omarm de twijfel. Het is een vriend die je op reis stuurt. Een reis naar God zelf.

Wanneer heb jij voor het laatst getwijfeld?

13 reacties

 1. IkFaalOpFalen op 13-01-2017 om 18:42

  Ik ben bang dat mocht er ooit een eindtijd komen – als die al bestaat – ik God in de steek laat, omdat ik faal voor zijn test of omdat ik op dit moment geen vertrouwen meer heb in iets wat ik niet kan zien, horen, ruiken, voelen waarvan ik amper nog weet of het wel waar is en of de mens zelf niet God heeft bedacht.
  Als je daar al aan twijfelt en ook nog de film SPOTLIGHT hebt gezien en daarom moest huilen, zoveel misbruik in de RK kerk, dat kan toch niet waar zijn? Stel je voor dat er nu een doodgemarteld word in het Vaticaan ergens in een achteraf kamertje nergens zichtbaar. Misschien is het helemaal niet waar, maar er gebeuren zo veel vreselijke dingen op aarde dat ik daar helemaal niet van opkijk.
  Ik heb al zoveel tekenen dat ik denk dat ik naar de hel ga, als je depressief en psychotisch bent ga je niet naar de hemel. Nee, God wil geen negatieve mensen om zich heen kijk maar in de Bijbel. Zoek maar desnoods op. God wil dat je in hem gelooft, maar hoe kun je in iemand geloven als je nooit diegene ziet, je hem niet hoort en ook niet eens weet hoe hij er uit ziet, of hoe hij klinkt, hoe herken je hem dan?
  Voor hetzelfde geld is de het duivel verkleed als God. 2. godsgedichten op 14-09-2015 om 19:40

  Mooi stuk. Twijfel bestaat niet uit geruststellende gedachten. Wellicht is het daardoor wel waarom we instinctief wegrennen voor twijfel. Het is angstig. Maar juist in de nood brokkelt alles af en blijft de kern over. Als er iemand twijfelde was het David wel. In zijn verrukkelijke rijke psalmen. Hij had echter wel de gave om zichzelf en de lezer te overtuigen dat God groot genoeg was om een einde te maken aan de twijfel. 3. irmaoc op 05-02-2015 om 14:48

  Ik wacht in spanning af naar het boek dat gaat aantonen wie er werkelijk zijn genezen na gebed.
  De RK kerk doet eerst een zeer gedegen onderzoek voordat ze kunnen en willen bevestigen dat iemand echt op wonderbaarlijke manier is genezen.
  Persoonlijk vind ik dat er om maar in het geloof te blijven “positief” wordt beleden dat hij/zij genezen is.
  Naar mijn mening loop je op deze manier een risico dat je een valse getuigenis geeft. 4. Trudie op 04-02-2015 om 13:44

  Ik ben het met Bramdg eens. Twijfel kan een functie hebben, maar is in zichzelf niet positief. Is twijfel van God? Ik denk dat de tegenstander ons ook probeert door twijfel onderuit te halen, net als bij Eva, waar in feite twijfel leidde tot de eerste zonde. Twijfel is menselijk, en we krijgen er allemaal vroeg of laat mee te maken. En God kan het zeker gebruiken, hoewel het niet bij Hem vandaan komt.
  Ik kan me de reactie van Gerben Verwoert ook indenken. Soms word je bij voorbaat ‘opgezadeld’ met de antwoorden, zonder de vragen te mogen stellen. Dan kan onze worsteling en twijfel juist een constructieve fase zijn, waarin we God op een andere manier leren kennen.
  Wat is het ook mooi dat God Zelf onze twijfel niet uit de weg gaat. Hij valt er ons niet hard om, maar wil dichterbij komen. In Matth.28:17 lees je dat sommige discipelen zelfs twijfelden, terwijl ze een aantal jaren met hem waren opgetrokken, Zijn wonderen hadden gezien en net de realiteit hadden meegemaakt dat Jezus was opgestaan. Waarom nog twijfelen? Was Jezus niet in hen teleurgesteld, omdat zij twijfelden? Wat mooi dat er dan staat: En Jezus kwam naar hen toe en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En zie, Ik ben met u, al de dagen…
  Jezus wil dichterbij komen, juist op dat soort momenten. En misschien is broeder Dries dan wel heel dapper, dat hij ondanks zijn twijfels ervoor kiest om in moeilijke tijden ‘gewoon’ aan Gods woorden en beloften vast te houden, ondanks zijn gevoelens. Daar is vaak heel wat moed voor nodig! 5. J@ op 04-02-2015 om 12:50

  Ik denk dat twijfel iets is om in te blijven hangen, maar, zoals het woord eigenlijk zelf al zegt: het is een trigger om na te denken. Bij mij levert een twijfelmoment een zoekneiging naar vastigheid op en ik zoek daarbij de biezondere gebeurtenissen in mijn leven op waar “toeval” voor mij onmogelijk is. bij mij drijft twijfel me steeds weer in GOD’s handen.  • J@ op 04-02-2015 om 12:53

   sorry, ’n woordje gemist in de eerste zin:
   “Ik denk dat twijfel NIET iets is om in te blijven hangen….” 6. Regine v op 05-01-2015 om 00:29

  Er is een vorm van twijfel die voortkomt uit gemakzucht. Deze twijfel hoort bij mensen die geen zin hebben in moeilijke vragen. Het is een wijze van twijfelen die hoort bij mensen die het leven, de wereld en zichzelf eigenlijk niet serieus nemen. Want: het leven, de mens en de wereld zijn vol van ingewikkelde vragen!
  Vragen horen bij ons, zoals onze armen en benen bij ons horen. Dat we vragen kunnen stellen, maakt dat we meer dan dieren zijn. Als we geen oog hebben voor de geheimen van het leven, verwaarlozen we een deel van ons mens-zijn. Ik denk: het belangrijkste deel! Dat moet je niet willen.
  Er is ook een vorm van twijfel die hoort bij een eerlijke zoektocht. Een zoektocht naar wat waar en niet waar is, wat goed en niet goed is, of er nu wel of niet een god is.
  Dit soort twijfel is prachtig! Dit soort twijfel hoort bij het zoeken naar God. Hiertoe daagt God ons uit.* Dit soort twijfel hoort bij liefde. De liefde is altijd op zoek naar wat waar is, wat juist is, wie de ander/Ander is. Tegen dit soort twijfel heeft God niets. Als je op deze manier God zoekt, ben je al bezig Hem te vinden.
  * zie bijvoorbeeld het bijbelboek Handelingen, hoofdstuk 17 vers 27  • Regine vd Doel op 05-01-2015 om 00:36

   Even ter aanvulling op boven geschreven.. Er is nog zoveel meer he (-: de leugenachtige influisteringen die je verder van Gods weg brengen. En je laten draaien in jarenlange rondjes. Zonder dat je enig vooruitgang doel of visie je voor ogen had met de Heer. Zou ik niet echt te lang in het leven willen zien. Deze mogen we krijgsgevangen zetten, in Jezus Naam. En de twijfel die ons tot wijsheid inzicht brengt om onverstandige keuzes te maken.. Mogen we dankbaar voor zijn, nietwaar? 7. Bramdg op 04-02-2014 om 12:49

  Broeder Dries hier. :-)

  Ik ben het niet eens met je loflied op de twijfel. Twijfel heeft zeker zijn nut en waarde, maar behandel het alsjeblieft niet als vriend. Die Bijbeltekst die je broeder Dries laat aanhalen kun je imho niet zo gemakkelijk aan de kant schuiven. Twijfel kan tot goede dingen leiden, maar niet per definitie. Kijk bijvoorbeeld eens goed waar je twijfel vandaan komt. Is God afwezig of kloppen mijn aannames van God niet? Twijfel is een goede indicator dat er iets met je is waar je aan moet werken, maar ook niet meer dan dat. Twijfel is niet een goed in zichzelf, maar een indicator. Niet elke leraar is je vriend. 8. Richard op 22-01-2014 om 09:55

  Bedoel je hier de twijfel aan God als in ‘meent Hij wel wat Hij zegt?’ Of ‘is Hij er wel?’

  of bedoel je twijfel in de zin van ‘Welke dingen in mijn leven komen van God?’ Of ‘Heer waarom gebeurt … ik dacht dat …’ Of ‘Wat is nu waar, ik dacht dat U … was maar nu gebeurt …, hoe kan dat?’

  er is idd geen ‘one size fits all’ maar wel ‘one God created all’ ;-) 9. Simon van Groningen op 04-10-2013 om 18:04

  Ik vind twijfel zo af en toe prima.Het boeiende is altijd wel dat je meestal wel mag zeggen dat je getwijfeld hebt en er inmiddels “uit” bent. Maar het is wat minder als je NU aan het twijfelen bet. Hetzelfde geldt overigens voor heel veel andere dingen: alcohol, porno en dat soort verslavingen.  • Trudie op 04-02-2015 om 13:53

   Gelukkig ervaar ik dat anders. Dat ik goede vrienden heb, waarbij ik ook mijn vragen en worstelingen mag laten zien als ik er nog niet ‘uit’ ben. Zelfs op momenten dat ik het zelf even helemaal niet zie, mag ik me aan hen optrekken. Dat is de gave van vrienden, die jou dan bij God brengen, als je het zelf even niet meer weet.
   En om over zaken als verslavingen te hebben, die je aanstipt: het kan heel spannend zijn om daarin in de openbaarheid te komen, omdat je beseft dat je een serieus probleem hebt en er zelf in je eentje niet uit komt. Toch is ook dat de eerste stap naar een oplossing: om het in het licht te brengen. En het is belangrijk dat je dan praat met mensen die je niet veroordelen, maar naast je staan en samen met God en jou zoeken naar een echte oplossing voor dat probleem. 10. Gerben Verwoert op 03-10-2013 om 21:26

  Ik had het zelf geschreven kunnen hebben. Als je dit echter zo ervaart, blijft het moeilijk uit te leggen aan mensen die ‘vastzitten’ in hun gangbare denkpatronen. De mensen die denken dat het gaat om pasklare antwoorden en waterdichte geloofsalibi’s.