opengeslagen bijbel
6 min leestijd

Het is mij nogal eens overkomen dat mensen graag de discussie aan willen gaan over het geloof. En dit lijkt een gemakkelijke bewering waar christenen regelmatig geen antwoord op hebben: “Volgens de Bijbel heeft Jezus nooit gezegd dat Hij God is”. Het is een populair idee. Jezus van Nazareth was bijzonder, maar Hij heeft nooit beweerd dat Hij goddelijk was, of dat Hij de Zoon van God was. Hoe zit het eigenlijk?

Zei Jezus echt dat Hij God was?

Toen Jezus tegen zijn luisteraars zei “Ik en de Vader zijn één” begrepen ze precies dit. Feitelijk is dit de reden voor de Joden geweest om Jezus te willen doden.

‘Voor een goede daad zullen we u niet stenigen,’ antwoordden ze, ‘maar wel voor godslastering: u bent een mens, maar u beweert dat u God bent!’ Johannes 10 vers 33

Torah

Op een andere plek gebruikte Jezus de naam die de God van Israel gebruikte om zich bekend te maken aan Mozes. Jezus gebruikte zelfs de context van de Torah (de Joodse Bijbel) “‘Waarachtig, ik verzeker u,’ antwoordde Jezus, ‘van voordat Abraham er was, ben ik er.’” (Johannes 8:58) Het klinkt als tegen een Moslim zeggen”Ik ben je God, Allah”. Probeer dat maar niet in Saudie Arabië te zeggen. Ze zouden je ervoor willen ombrengen. En precies dat gebeurde na de bewering van Jezus. Ze wilden Jezus stenigen, de straf voor godslastering. Het is wel duidelijk dat iedereen begreep wat Jezus hier zei: “Ik ben de God van Israel”.

‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.”’ Exodus 3 vers 14

Dus… zei Jezus dat Hij God was? Ja. Maar gebruikte Hij de precieze woorden “Ik ben God?” Nou nee. Die quote kan je nergens in de Bijbel vinden. Maar het punt is dat Jezus niet deze precieze woorden hoeft te gebruiken om te beweren dat Hij goddelijk is. Maar waarom is dat nu een probleem?

Ik hoef niet de woorden te gebruiken “Ik ben getrouwd” om aan te geven dat ik getrouwd ben. Ik kan zeggen “Ik ben haar echtgenoot” of “dit is mijn vrouw”. De vraag is wat de mensen die onderdeel waren van het gesprek hebben begrepen.
Waarom blijft het dan voor sommigen de vraag?

Eerlijk gezegd hebben sommigen zich er nooit in verdiept. Ze geloven wat ze horen in de populaire media over het christelijk geloof. En anderen kijken er niet serieus naar. En sommigen kijken wel, maar waarom zijn ze er niet van overtuigd?

De bewering van Jezus dat Hij God was is erg duidelijk geweest voor de mensen waar Jezus mee in gesprek was. Maar we zitten ondertussen in de 21e eeuw. Het is voor ons niet eenvoudig om precies dat te horen wat het publiek van Jezus hoorde. Bijvoorbeeld, Jezus beweert ook God te zijn als Hij zegt dat Hij “de Mensenzoon” is. Voor de vluchtige lezer is dat nu precies een andere bewering. Meer zoals wat Mohammed zei: “Ik ben slechts een mens als jij” (Qur’an 41:6). Mohammed beweerde zeker geen God te zijn. Maar wat bedoelde Jezus met “Mensenzoon”?

Jezus zei dat hij de ‘Mensenzoon’ is

Het lijkt erop dat Jezus zich graag ‘Mensenzoon’ noemde. In de 4 evangeliën komt het wel 80 keer voor. Interessant is dat het slechts één keer daarbuiten wordt gebruikt (Handelingen 7:56). Het is dus waarschijnlijk niet iets wat de kerk heeft bedacht. Hoeveel liedjes ken je waarin het gaat over ‘mensenzoon’? We weten dat de titel niet later in de geschiedenis is ontstaan. Waarom is deze titel belangrijk? Omdat het verwijst naar een persoon die voor de Joden goddelijk is. Dit schreef de profeet Daniël (7:13-14)

13 Ik keek toe in de nachtvisioenen,
en zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand
als een Mensenzoon.Hij kwam tot de Oude van dagen
en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbijkomen. 
14 Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap,
en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren.
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden,
en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan. 

Dit is het punt: De ‘Mensenzoon’ in het visioen van de profeet Daniël is de rechtmatige heerser op de goddelijke troon. En volgens deze profetie zal hij voor eeuwig regeren. De volkeren zullen hem aanbidden en zijn koninkrijk kan door niemand worden gestopt.

Jezus beweerde de goddelijke Redder te zijn

Lees eens in Markus 14:60-64

Opnieuw stelde de hogepriester Hem een vraag, en zei tegen Hem: Bent U de Christus, de Zoon van de Gezegende? En Jezus zei: Ik ben het. En u zult de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen met de wolken van de hemel. Toen scheurde de hogepriester zijn kleren en zei: Waar hebben wij nog getuigen voor nodig? U hebt de godslastering gehoord. Wat is uw mening? En zij allen oordeelden over Hem dat Hij schuldig was en de dood verdiende.

Jezus zei publiekelijk dat hij de Messias was, de Redder. Hij zei de Zoon van God te zijn. En hij gebruikte daar zelfs de goddelijke naam voor uit het Oude Testament: “Ik ben het”. Op zijn minst moet de hogepriester hebben begrepen dat Jezus zei: “Ja, ik ben de Redder. Ik ben de zoon van God” En de hogepriester kon direct zeggen: “Nu heb ik je!”

Zei Jezus dat Hij God was?

Maar Jezus gaat dan verder met “En u zult de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen met de wolken van de hemel.” Hier flipten de mensen op. Waarom? Omdat Jezus in principe hier zei “Er komt een ander moment waarin geoordeeld zal worden. En dan zullen jullie niet mij oordelen. Ken je die persoon uit de profetie van Daniël? Nou, dat ben Ik.”

De hogepriester heeft het niet verkeerd begrepen. Zijn reacties was nogal heftig! Jezus zegt hier dat hij God is en iedereen zal hem aanbidden? Het komt nog bovenop de dingen die al eerder waren gebeurd zoals mensen hun zonden vergeven (Markus 2:5-11, Lukas 5:20-24). En hij spreekt de mensen ook niet tegen die hem aanbaden of hem God noemden (Johannes 20:28-29)

Jezus zei dat hij God was

Als je eerlijk kijkt naar de historische documenten dan zul je zien dat ook voor de eerste christenen logisch was om te geloven in de goddelijkheid van Jezus: Jezus zei immers zelf dat hij God was. Jezus werd zelfs veroordeeld vanwege het feit dat ze haarfijn begrepen dat Jezus dit zei.

Dus als iemand vraag: “Heeft Jezus gezegd dat Hij God was?” Dan kan je gerust “Ja” zeggen.

Bron: apologeticsguy.com / Foto: Depositphotos

19 reacties

 1. Damir op 22-03-2017 om 08:17

  JESUS is god !!!!!

  De belangrijkste reden waarom Jezus God moet zijn, is dat Zijn dood niet voldoende zou zijn geweest om de prijs voor de zonden van de hele wereld te betalen, als Hij niet God was (1 Johannes 2:2). Alleen God kon zo’n oneindige schuld betalen. Alleen God kon de zonden van wereld op zich nemen (2 Korintiërs 5:21), sterven en uit de dood opstaan om Zijn overwinning over de zonde en de dood te bewijzen.


  Zei Jezus echt dat Hij God was?
  Toen Jezus tegen zijn luisteraars zei “Ik en de Vader zijn één” begrepen ze precies dit. Feitelijk is dit de reden voor de Joden geweest om Jezus te willen doden.
  ‘Voor een goede daad zullen we u
  niet stenigen,’ antwoordden ze,
  ‘maar wel voor godslastering: u bent een mens, maar u beweert dat u God bent!’Johannes 10 vers 33

  Damir evangelist  • stein op 12-04-2017 om 13:17

   U spreekt over “de Joden” die Jezus willen doden. Er is daar helaas nergens een vermelding van gemaakt van dit o zo “grote evenement”. Die kruisdood kan dus absoluut niet ZO belangrijk geweest zijn in de Joodse gemeenschap. U neemt de Schrift te veel aan als een geschiedenisboek me dunkt.

   Het lijkt me dat we eerder zijn voorbeeld “in (na-)leven” zouden moeten volgen. Othopraxie meer dan al dat geblabla…
   Het is te gemakkelijk om. Jezus dood terwille van onze zonden en de kous is af. Lekker niet dus!! 2. Guus op 18-02-2017 om 23:43

  In die tijd waren er veel munten in omloop waarop stond : Divi filius .
  Omdat de romeinse senaat Julius Ceasar goddelijk had verklaart en Octavianus
  de (aangenomen) zoon van Ceasar was mat die zichzelf om politieke redenen
  de titel `zoon van god´ aan . En liet dat ook vanaf 31 voor Christus op munten
  slaan .
  Dit is ongetwijfeld geen toeval en dit zowel als een aantal anderen feiten rondom
  het bestaan van Jezus van Nazareth zijn ´kenmerken van de tijd´ en niet zozeer
  van de persoon. 3. az fan op 11-01-2017 om 17:50

  ik geloof NIET dat JEZUS(v.z.h.) god is,
  adam is dat een GOD,hij heeft GEEN VADER EN MOEDER
  als een menselijk god zoude zijn.dan zou de eerst mens
  god zijn.jezus is een PROFEET,en de thora en de bijbel
  van NU is niet juist, of te wel NIET DE ORIGENEL ervan,de KORAAN WEL
  hoe verklaar jullie dat ? 4. Danny op 11-08-2016 om 21:10

  Wanneer Paulus in Kolosse 1:15 een verheven beschrijving aanvangt van “de Zoon van Gods liefde”, dan noemt hij Hem…

  … BEELD van GOD, de Onzienlijke, Eerstgeborene van elk schepsel…

  Het woord ‘beeld’ is in het Grieks (de taal waarin Paulus dit optekende), ikoon. Het duidt op een symbool of embleem. De Zoon is niet letterlijk GOD maar in Beeld. Of, zoals Hijzelf ooit sprak:

  Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien…
  Johannes 14:9

  De Zoon is niet de Vader, maar maakt Hem zichtbaar. Zo Vader, zo Zoon. Zoals de aanhef van het Johannes-Evangelie zegt:

  Niemand heeft ooit GOD gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.
  Johannes 1:18

  Als IKOON representeert de Zoon “GOD de Onzienlijke”. Enerzijds heeft de christenheid de talloze, niet mis te verstane uitspraken over de ene GOD weggeredeneerd. En anderzijds ging men de beeld-spraak van de Zoon als GOD, letterlijk opvatten. In dit troebele denkklimaat kon in de vroege kerkgeschiedenis de leer van de drieëenheid ontstaan. Een concept dat wemelt van on-Schriftuurlijke termen en waarvan de aanhangers bovendien zélf erkennen, dat het complex en onbegrijpelijk is! Dit leerstuk beroofde ons van de eenvoudige waarheid van “de ene GOD”. En van beeldspraak die zelfs een kind kan begrijpen, maakte dit dogma een ingewikkelde theologische constructie.

  Hoe absoluut belangrijk is het, om terug te keren, niet naar kerkelijke/religieuze formules van Nicea en Athanasius, maar naar de zuivere woorden van Paulus, Petrus en Johannes! 5. wilfred degens op 17-07-2016 om 09:35

  In het geloven kan ik geen waarde toevoegen. 6. Levi op 09-07-2016 om 16:37

  Toetst alles.. 7. iemand op 23-06-2016 om 13:07

  Hij is God, de Enige.
  God is de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is.
  Hij heeft niet verwekt, noch is Hij verwekt.
  En niet één is aan Hem gelijk.

  Hoe kan God een zoon hebben? Dan is de God toch niet perfect? Maar God hoort perfect te zijn. God is schapper. En Jezus is zijn profeet/boodschapper! Alleen mens kan kind krijgen.(als god dat wilt) 8. David op 11-01-2016 om 01:18

  Shema Yisrael
  Adonai elohenu
  Adonai echad.
  Torah/OT.
  Yeshua, Zoon van G-D kwam pas een paar duizend jaar later…..
  Als Zoon van G-D, het vlees geworden woord, niet als Zijn/onze barmhartige Vader G-D. 9. Freyer op 06-10-2015 om 02:49

  Als Jezus zou gezegd hebben dat hij God de vader was, waarom bad hij dan tot God de vader toen hij aan zijn kruis hing, of paal of eender wat: Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen.
  De drie-eenheid is gewoon een aanduiding dat Vader, Zoon en Heilige Geest één geheel vormen. Het ene bestaat niet zonder het andere. Net zoals ieder mens bestaat uit een stukje moeder, een stukje vader en een eigen ziel en op dat moment zijn we allen mens, net zoals de Vader en de Zoon allebei God zijn. God betekent dus niet meer dan de hoogste bestaansvorm.
  Inderdaad heeft Jezus dus gezegd, of laten begrijpen dat hij God was, maar hij noemde zich nooit God de Vader, integendeel, want hij sprak tot zijn Vader.
  Het woord God wordt doodeenvoudig totaal verkeerd gebruikt in alle religies of sektes.
  Verder is dit een nodeloze discussie, want het komt er sowieso in de bijbel op neer, dat wie het offer van God de Zoon aanvaard heeft in zijn hart, de verlossing zal vinden.
  De menselijke zonden van het vlees worden door het aanvaarden van dit loskoopoffer vergeven.
  Dit offer kwam er omdat God de Schepper niet langer de nakomelingen van de zondige Adam en Eva wilde laten blijven boeten. De erfzonde kon niet ongedaan gemaakt worden, dus die blijven we meedragen, maar het aanvaarden van dit offer zorgde ervoor dat we er niet op geoordeeld zullen worden. Dus wie of wat je bent, met je fouten en tekortkomingen, met vleselijke zonden, je bent gered als je dit offer in je hart aanvaardt, dit zonder een kerk of wat anders te moeten aanhangen. Alle kerken zijn immers een menselijke uitvinding, bijgevolg dus zondig. 10. Marinus op 18-07-2015 om 19:45

  In Johannes 10:36 (SV) staat geschreven: Zegt gijlieden tot Mij, Dien de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: Gij lastert God; omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon?
  (Degenen die twijfels hebben omdat er een vraagteken staat, hebben van het tekstgedeelte uit Joh.10-24:38 niets begrepen. Voor de Joden was het, gezien hun reacties, wel duidelijk: Joh.10:31 en 39)
  En in Mattheüs 27:43 (SV) staat: Hij heeft op God betrouwd; dat Hij Hem nu verlosse, indien Hij Hem wel wil; want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon. 11. trattario op 16-03-2015 om 21:50

  Je redenering kan ik volgen, maar volgens mij rammelt hier het een en ander.

  Jezus bidt in Johannes 17:11 dat zijn volgelingen één zullen zijn, zoals Hij en de Vader één zijn. Daaruit kun je afleiden dat het niet gaat om een eenheid volgens de drie-eenheidsleer, maar om een eenheid in de geest, om een één-en-hetzelfde willen. Dat wij één zijn met Jezus, wil immers niet zeggen dat wij Jezus zijn. Op dezelfde manier kun je uit “Ik en de Vader zijn één” niet afleiden dat Jezus God is.

  Ik begrijp dit soort redeneringen ook nooit zo goed. Via allerlei zijdelingse teksten wil men aantonen dat Jezus God is, maar er zijn zowel in het OT als in het NT vele teksten die heel duidelijk aangeven dat er maar één God is.
  Zie bijvoorbeeld 1 Korintiers 8:6 “voor ons nochtans is er maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, EN één Here, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door Hem”. Of Efeze 4:5-6 “één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen.” Of 1 Timotheus 2:5 “Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, …”.

  De éne God is ook de God VAN Jezus, zie Romeinen 15:6: “opdat gij eendrachtig uit één mond de God en Vader van onze Here Jezus Christus moogt verheerlijken.”

  Kijk ook maar eens goed naar de grondtekst. Als je Handelingen 28:6 vergelijkt met Johannes 10:33, zul je zien dat “theon”, waar het over Paulus gaat, vertaald wordt als “een god”. In Johannes gaat het over Jezus, en daar wordt exact dezelfde term (dus ook hier zonder “ho”) opeens vertaald als “God”.

  Een goede site over dit onderwerp, in het Engels, is http://www.biblicalunitarian.com/.  • Eelke op 18-10-2016 om 13:57

   God heeft in jezus laten zien wie hijzelf is.
   Hij heeft geleeft in de zwakte van een mens.
   Een mens heeft god nodig. Jezus dus ook, als mens. 12. Edwin op 31-01-2015 om 21:21

  Jezus zei ik ook wie Mij heeft gezien heeft God gezien… Sorry als dit niet helemaal idd zo als het in de bijbel staat ben nog niet zo bekent met het woord van God 13. Gerard Wassink op 27-11-2014 om 14:17

  Johannes.4:25-26 – “De vrouw zeide tot Hem: ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt; wanneer die komt, zal Hij ons alles verkondigen. Jezus zeide tot haar: Ik, die met u spreek, ben het.” 14. -- op 30-10-2014 om 11:40

  Daarom is god dus simpelweg een titel en niet een absolute aanduiding voor 1 entiteit. Het grondwoord theos en de aanduidelijk “goddelijk” is bij uitbreiding niet alleen op Jezus van toepassing maar ook op andere goddelijke wezens zoals engelen en zelfs de Satan wordt aangeduid als een goddelijk wezen in 1 joh 5:19.
  Er daar ontstaat dan de verwarring. Men neemt aan dat we de ene God bedoelen als we over god spreken, maar dit is geen absolute aanduiding voor de enige ware God. En helaas is juist die god welke zijn naam openbaart en uitlegt in exodus 3:14 verwijdert uit alle moderne bijbelvertalingen. Dat zou een hoop onduidelijkheid schelen en dit soort discussies feitelijk overbodig maken. God of goden, een hoger dan mensen. En dus is Jezus god  • jan op 12-02-2015 om 21:37

   Ik Kan niet echt zeggen dat hij bedoelde dat hij God is.hij heeft het ook niet gezegt.maar dat er wordt steeds herhaald alsof hij dat heeft gezegt.ik zie het nergens staan ook niet dat hij zegt dat hij de zoon van God is .hij zegt wel alleen hij weet het.dat betekent dat hij God bedoelde.die weet van einde der tijden.als Jezus God was zou hij Een andere antwoordt daarop geven 15. A.van Wissen op 17-01-2014 om 15:36

  Hallo, ik kwam deze tekst tegen in de Statenvertaling: Johannes 5:18 Daarom zochten dan de Joden te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen den sabbat brak, maar ook zeide, dat God Zijn eigen Vader was, Zichzelven Gode evengelijk makende.

  vriendelijke groet, 16. Sylvester op 08-01-2014 om 21:07

  Dank je wel.
  Dit is zo belangrijk.