noah poster

Noah, een donker verhaal

6 min leestijd

Nee, de film Noah valt zeker niet in de categorie ‘Bijbels drama’ in de zin dat het een zo getrouw mogelijke vertelling wil doen van het Bijbelse verslag van het verhaal van Noach. Tijdens het kijken naar de film was dat het eerste waar ik met mezelf een afspraak over moest maken. En toch heb ik 2 uur op scherp gestaan en ben meegezogen in een heftig en donker verhaal met veel spanning.

noah poster

Donkere wereld

De film schetst, naast de schepping (prachtig!) een donker beeld van de oude wereld. Een wereld die is uitgeput, een wereld waar de Schepper zijn handen van heeft afgetrokken, een wereld waar haat leeft en waar doodsheid heerst. Steeds voel je de somberheid en donkerheid dat ‘wij’, de mensen, de schepping hebben vernietigd. En dat de Schepper opnieuw wil beginnen door een eind aan de eerste wereld te maken. Een nieuw Eden. Een nieuw begin.

De Bijbel zelf

Er komen bijzondere keuzes voorbij in de film. Nogmaals, het is geen letterlijke Bijbelse vertelling, en daar is de filmmaker ook duidelijk in. Steeds weer kraakten mijn hersens. ‘Staat dit er ècht?’ ‘Hoe komt’ie erbij!’ ‘Ja, zo zou je het ook kunnen bekijken.’

https://www.youtube.com/watch?v=_OSaJE2rqxU

Op terugweg nadat we de film hebben bekeken hebben we even zitten graven in de Bijbel. En dan blijkt hoe vaak de film wel dicht bij het verhaal zit. Dat de film uitnodigt om de Bijbel er zelf eens op na te slaan blijkt ook wel uit de cijfers, zie het berichtje hieronder over de statistieken van het online Bijbel platform YouVersion.

The YouVersion Bible App team tracked the opening of the movie “Noah,” and during the 3 day opening weekend the app reported a 300% increase in people reading or listening to the Noah story from the book of Genesis.  In actual numbers, YouVersion reports during the opening weekend, the Noah story was read or listened to on the app 389,794 times – or about 129,931 times per day.  It’s the highest number of people exploring that passage that they’ve ever experienced. (Bron)

Slurf uit het raam

Wat ik merkte is dat ikzelf erg moet afrekenen met de zondagsschool versie van het verhaal van Noach. Je weet wel, met plaatjes van een duidelijk te kleine ark wat blijkt uit de slurf van de olifant die nog door een van de raampjes piept en de giraffe die het dakraampje nodig heeft om rechtop te kunnen staan. Nergens wordt in de kinderbijbel versie gesproken over de complete afslachting van de mensheid. Nergens ook maar een beetje eerlijk gevoel van de enorme slechtheid van de mens waardoor God de hoop voor de eerste wereld opgeeft en alleen met Noach een nieuwe start wilt maken. En nergens krijg ik daar het gevoel van de enorme woede en afkeer van God tegen het kwaad.

Bitter

Maar het verhaal is wèl zo bitter. En die bitterheid voel ik door de hele film heen. Ook de ontdekking van Noach zelf dat het kwaad niet alleen in ‘hen’, ‘zij’ daar buiten, zit. Maar dat het kwaad in de mens zit. Noach ontdekt dat het kwaad ook in hemzelf zit. In die zin zit er niet heel veel hoop in de film.

Zoals in het Bijbelverhaal vertrekt Cham nadat hij door zijn vader is vervloekt. Een gezin met veel conflict. Een gebroken gezin.

Gewoon gaan

Ga zeker de film kijken. Ik denk trouwens dat het een minimaal een 12+ en wellicht zelfs een 16+ film is. Hou er rekening mee. Het gaat dan vooral om geweld en dood. Ga niet naar de film met de verwachting dat het Bijbels drama is. Dat is het niet. Maar het grote verhaal wordt zeker verteld. Het verhaal van het kwaad dat diep in de mens zit. Het verhaal dat God een nieuwe start wil maken.

[ba-vimeoflex videoid=”87665124″]

Verder lezen: deze reactie op een YouVersion blog vond ik ook lezenswaardig:

The movie “Noah” is getting extreme flack about being directed by an atheist and not being biblically based – by being about a bible story alone its base comes from the Bible. Also, I’m hearing that God isn’t mentioned at all. God isn’t mentioned at all in the book of Esther He who has ears let him hear! My beloveds, because sometimes God is silent but the fact remains that His majesty is apparent throughout all of creation! Everything in creation points back to the Creator (who IS mentioned in the movie). I want this to be an opportunity – instead of bashing the movie for not being 100% accurate (at the end of the trailer it says that creative license was taken but the movie was inspired by the story of Noah in the bible and even tells people the story can be found in the book of Genesis) let’s go see it to have an honest conversation with our nonbeliever friends who ARE going to see this movie! This is a call for you to be EFFECTIVE in this world! In a full-page ad in yesterday’s New York Times, the makers of the movie recommend you read the biblical account of Noah’s story in the Bible App. The YouVersion app has reported so many downloads! It’s getting people’s attention. I believe God will use ALL things for His glory! I came to Christ through a book series – it happens different ways for different people. I urge you, believers, to not be so closed off that you miss an opportunity to witness. Let the director who is bragging that this movie is the “least biblical film ever made” be a vehicle for bringing attention to God! Let this be an opportunity! Be blessed! (bron)

Verder lezen: No, Noah is not Gnostic. (Say that ten times fast!) »

Noah wordt niet uitgeleend…

update 29 augustus 2014

De Evangelisch-Christelijke Videotheek in Hoorn weigert de film Noah uit te lenen. ‘We kunnen er niets Bijbels in ontdekken.’ Op de website van de videotheek staan drie argumenten voor de weigering: Noach wordt bij het bouwen van de ark geholpen door demonen (gevallen engelen), die later vergeving van God ontvangen en weer engelen worden; Tubal breekt in door de romp van de ark en wordt ook gered; en ten slotte: een van de schoondochters van Noach bevalt aan boord van een kindje. Noach wil dat kindje vermoorden omdat hij denkt dat het menselijk ras moet uitsterven. Het was dat Anneke Dankelman in een bioscoop zat, en niet tussentijds weg kon lopen, anders had ze de film Noah drie maanden geleden niet eens uitgekeken. (bron)

Tja… eerlijk gezegd wil ik niet bij zo’n videotheek komen. Maar dat terzijde. Wat mij stoort is de weinig kritische houding op de eigen interpretatie van het oude verhaal. Daarbij, check even de categorie “eindtijd” bij de desbetreffende videotheek… Ik geef je even 5 seconden. (1 – 2 – 3 – 4 – 5)

Gedaan? Moet ik nog meer zeggen?

Waardeer je dit artikel? Overweeg een kleine donatie. Voor een volgend kopje koffie tijdens het schrijven bijvoorbeeld.

PS: zie je een schrijfvoutje? Mail me ff!

Bedrag € -