Boeken tips

Welke boeken lezen om meer over God te ontdekken?

15 min leestijd

Via mijn Facebook-vrienden heb ik een vrij uitgebreide lijst bij elkaar gezocht van boektitels die je kunnen helpen bij het meer ontdekken van God en groeien in je geloof. Dit is de voorlopige lijst. Aanvullingen zijn natuurlijk van harte welkom.

Als de lijst meer definitief is geworden zal ik deze ook op IkzoekGod.nl posten. Nogmaals: aanvullingen zijn welkom.

God ontdekken

Brieven van een scepticus ~ Greg Boyd

brieven van een scepticusBeste Greg,
Je hebt me gevraagd alle bezwaren die me te binnen schieten ter sprake te brengen, dus laat ik maar meteen met de deur in huis vallen…

Zo begint de briefwisseling tussen dr. Gregory Boyd, hoogleraar filosofie en theologie, en zijn bejaarde, agnostische vader. Vader Edward Boyd (70) wordt door zijn zoon uitgenodigd om al zijn bezwaren tegen het christelijk geloof onder woorden te brengen, wat hij onvermoeibaar doet, in dertig brieven. Zijn zoon beantwoordt alle vragen helder en betrokken. Drie jaar lang debatteerden zij over het geloof, over God, het christendom, de kerk en de Bijbel. Deze levendige en uitvoerige correspondentie is gebundeld in Brieven van een scepticus – de briefwisseling is dus niet fictief! – en vormt een apologie van het christelijk geloof.
Dit fascinerende boek leent zich uitstekend voor zelfstudie en bespreking in leeskringen en is bedoeld voor iedereen die wil nadenken over de waarheid van het christelijk geloof.

Koop online via gospel.nl »

God bewijzen ~ Stefan Paas en Rik Peels

God bewijzenMoet je gek zijn om in God te geloven? Of op z’n minst naïef, onkritisch en zweverig? Moderne mensen hebben afgerekend met de illusie dat er een God bestaat. Toch wil God maar niet dood. Nog altijd zijn er weinig on derwerpen die meer stof doen opwaaien dan juist religie. Buiten Europa groeit religieus geloof. En zelfs in het seculiere Nederland zijn er mensen die zich tot het geloof in God bekeren. Natuurlijk kunnen we dat zien als een nieuw bewijs voor de onuitroeibare irrationa-liteit van mensen. Maar misschien is er meer aan de hand. Misschien is geloven in God niet zo dom als het lijkt.

Dat laatste is precies wat in dit boek wordt beweerd. Twee wetenschappers zetten hier de argumenten voor en tegen Godsgeloof op een rij. Ze doen dat op een milde manier, zonder polemiek of bekeringsijver, al zijn ze zelf wel gelovig. Het boek is geschreven met vaart en humor en het bevat de laatste wetenschappelijke en filosofische inzichten over religie en Godsgeloof. Het is tot stand gekomen met medewerking van gelovige en niet-gelovige wetenschappers uit verschillende vakgebieden en bedoeld voor mensen die openstaan voor argumenten.

Koop online via gospel.nl » / Koop direct in de iBooks store »

De Vrijgevige god ~ Tim Keller

De Vrijgevige GodDit boek is bedoeld om de essentie van de christelijke boodschap, het evangelie te laten zien.’ Zo begint Kellers nieuwe boek De vrijgevige God. Keller richt zich zowel op hen die op zoek zijn als op hen die al hun leven lang naar de kerk gaan en geen inleiding op het evangelie denken nodig te hebben. Keller behandelt de bekendste gelijkenis van Jezus, die van de verloren zoon uit Lucas 15. In die gelijkenis laat Jezus zien hoe groot Gods buitensporige genade is voor ongelovigen en gelovigen.

In zeven hoofdstukken beschrijft Keller hoe er twee soorten ‘verloren’ mensen zijn, niet één soort. De meeste mensen zien de verlorenheid van de jongste zoon, die zijn erfenis opeist en in een losbandig leven erdoor jaagt. Maar de oudste zoon in de gelijkenis is niet minder verloren.
‘De definitie van zonde is voor bijna iedereen het schenden van een serie regels. Maar Jezus laat zien dat een man die bijna niets op zijn morele kerfstok heeft toch precies zo geestelijk verloren kan zijn als de meest lichtzinnige en immorele mens. Waarom? Omdat zonde niet alleen overtreding van regels is. Het is jezelf in plaats van God stellen als Verlosser, Heer en Rechter (zoals elk van beide zonen het gezag van de vader over zijn eigen leven probeerde uit te schakelen).’

Koop online via gospel.nl »

Bewijs genoeg ~ Lee Strobel

Bewijs genoegLee Strobel was rechtbankverslaggever bij een grote kant, de Chicago Tribune. Hij weet uit ervaring dat overtuigend bewijsmateriaal lang niet altijd tot de juiste uitspraak leidt. Als athenst was hij tot de conclusie gekomen dat de verhalen over Jezus fabeltjes waren, totdat hij anders naar de feiten ging kijken. Hij ondervroeg dertien top-wetenschappers met kennis van zaken. Onder hen waren theologen, nieuwtestamentici, een archeoloog, een psycholoog en een medicus. En Strobel liet zich niet met een kluitje in het riet sturen. In dit boek zet hij de feiten over de man uit Nazaret op een rijtje. Vervolgens laat hij de lezer zelf een oordeel vormen, alsof hij of zij deel uitmaakt van een rechtbankjury. Een grote verdienste van Strobel is dat hij een boek geschreven heeft dat leest als een juridische thriller.

Koop online via gospel.nl »

Een leven dat zin heeft ~ Nicky Gumbel

Een leven dat zin heeftWat is een zinvol leven? Een lang leven? Rijkdom, aanzien, plezier, gezondheid? En als je dat allemaal niet hebt, is je leven dan zinloos? Dit boek is ontstaan uit verbazing over een brief van Paulus ? een discipel van Jezus Christus. De brief tintelt van blijdschap, levenslust en hoop, maar is geschreven in omstandigheden die wij uitzichtloos zouden noemen. Paulus zat in de gevangenis en was van alles beroofd, behalve dat ‚ne wat zijn leven zin gaf en hem intens gelukkig maakte. Deze innerlijke rijkdom is ook beschikbaar voor mensen van de 21ste eeuw, zegt Nicky Gumbel in dit sprankelende boekje. Terwijl Gumbel ons meeneemt door de brief van Paulus aan de christenen in Filippi, dringt zich voortdurend dit ene woord aan ons op: nieuw! Dit is dan ook het kenmerk van het christenleven, dat God alle dingen nieuw maakt: te beginnen met ons hart. Met studievragen bij elk hoofdstuk.

Koop online via gospel.nl »

De Bijbel eenvoudig naverteld ~ Willem de Vink

De bijbel eenvoudig naverteldGeen boek boeit zoveel mensen als de Bijbel. Het is het meest gelezen boek ter wereld. Maar het is ook een moeilijk boek. Daarom heeft Willem de Vink hem eenvoudig naverteld.
Omdat de Bijbel dik is, maakte de schrijver een keuze. Je krijgt de grote lijn van de Bijbel te zien. God wil dat het goed met mensen gaat. Daarom zocht Hij één Mens die voor alle mensen in kon staan.
Je ontdekt ook een groot geheim. Ook al is de Bijbel een oud boek, het gaat toch over ons. Over hoe de liefde ons kan beheersen. En over een toekomst vol hoop. Dat zal je zeker raken!
Dit boek is gemakkelijk te lezen. De zinnen zijn kort. De letter is groot. Je krijgt ook extra informatie. Het is een boeiende kennismaking met de Bijbel. Je zult er veel plezier aan beleven!

Koop online via gospel.nl »

[ba-imagedivider style=”shadow”]

Geloofsgroei

De uitdaging van een christelijke levensstijl ~ Nicky Gumbel

De uitdaging van een christelijke levensstijlDe christelijke levensstijl een uitdaging?! Is die niet braaf en saai? Nee, niet braaf en helemaal niet saai.
Het is een stijl van leven die lijnrecht tegen de heersende moraal ingaat. Een stijl die om moed en volharding vraagt. Een stijl die ontleend is aan de meest revolutionaire en radicale toespraak aller tijden: de Bergrede van Jezus. Een gewaagde levensstijl, die je alles kan kosten. Maar… een levensstijl die je een ongelofelijk veel voldoening geeft.
De Bergrede? Dat is Jezus’ toespraak die hij begon met de woorden: “Zalig de armen van geest…” In dit boek laat Nicky Gumbel zien wat wij daar in deze tijd mee moeten.

Nicky Gumbel verstaat de kunst de Bijbel zo uit te leggen dat gewone mensen het begrijpen. Hij was vroeger advocaat, maar is inmiddels al weer jaren predikant van de Holy Trinity Brompton-kerk in Londen.

Koop online via bol.com »

Leven met God als middelpunt ~ Max Lucado

Leven met God als middelpuntOnze levens komen pas goed tot hun recht als wij onze Schepper de plaats geven die Hem alleen toekomt. Niet dat je dan gespaard blijft voor moeilijkheden of verdriet, maar je gaat alles in een ander perspectief zien. Lucado wijst zijn lezers op deze bevrijdende waarheid en stelt dat ons leven kan getuigen van Gods grootheid en glorie wanneer we Hem daarin de centrale positie geven. Er valt een last van ons af wanneer we ons realiseren dat we niet het middelpunt zijn. Natuurlijk weten we dat wel, maar soms lijken we het te vergeten. We maken ons vaak zo druk over ons eigen bestaan en onze doelen, dat we voorbij dreigen te gaan aan God die de oorsprong, de zin en het doel van ons leven is.
Leven met God als middelpunt zet aan tot nadenken. Zonder belerend te worden weet Lucado op de van hem bekende wijze te prikkelen en te inspireren.

Verlangen naar God ~ John Piper

Verlangen naar GodDit is het belangrijkste en meest geprezen boek van John Piper. Hierin laat hij zien, dat er helemaal geen noodzaak is om te kiezen tussen plicht en blijdschap in het christelijke leven. In feite heeft een volgeling van Jezus juist de plicht om te genieten, omdat Christus het beste wordt grootgemaakt door zijn mensen wanneer zij het meeste genoegen scheppen in hem. Verlangen naar God stelt een radicale verandering van het christelijke leven voor, tot eer van God en tot de diepste vreugde van de zijn volk.

Koop online via gospel.nl »

De vreugde van God ~ John Piper

Vreugde van GodJe weet pas echt wie iemand is als je weet waar hij of zij gelukkig van wordt. Dat geldt ook voor God. Wij leren zijn grootheid en majesteit alleen kennen als we weten waar Hij blij mee is. Daarom moeten we ons verdiepen in ‘de vreugde van God’.
Dit is geen boek over de mens, maar over zijn Maker, God zelf. In een krachtig theologisch betoog toont Piper Gods vreugde, en laat hij zien wat die vreugde over Hem zegt.

Koop online via gospel.nl »

Het wonder van het kruis ~ Wilkin van de Kamp

Het wonder van het kruis‘God heeft er de voorkeur aan gegeven mensen te redden, die de onzinnige boodschap geloven dat Christus voor hen aan het kruis is gestorven.’ (1 Corinthiërs 1:21) Wat speelde zich af rondom de kruisiging van Jezus van Nazareth, de Zoon van God? Begrepen zij, die persoonlijk betrokken waren bij de kruisiging van Jezus, wat er precies gebeurde en waarom Hij stierf? Wisten zij dat de loop van de geschiedenis in enkele uren een volkomen andere wending zou nemen? Door naar deze mannen en vrouwen te kijken, die er met hun neus boven opp stonden, worden ook wij geconfronteerd met de vraag: Begrijpen wijzelf de betekenis van het wonder wel zo goed? Niet eerder verscheen een boek waarin de laatste achttien uur voor Jezus’ sterven (inclusief de kruisiging) zo indringend werd beschreven als in dit boek. Als lezer wordt u op indrukwekkende wijze meegevoerd naar de zeven momenten waarop het bloed van Jezus vloeide, waardoor de zeven wonderen van het kruis in uw leven kunnen plaatsvinden. De persoonlijke – en vooral eerlijke – getuigenissen, die door het boek verweven zijn, brengen het wonder van het kruis zo dichtbij, dat u vol verwondering gaat ontdekken dat de zeven wonderen van het kruis samen één wonderlijk geschenk vormen van God de Vader voor al zijn kinderen hier op aarde.

Koop online via gospel.nl »

[ba-imagedivider]

Verhalen & Romans

De uitnodiging ~ W. Paul Young

De UitnodigingMack’s jongste dochter, Missy, is tijdens een vakantie met haar familie ontvoerd. In een verlaten hut in de wildernis van Oregon is bewijs gevonden dat ze op brute wijze om het leven is gebracht. De dader is nooit gevonden en het verdriet en gemis worden door Mack en zijn gezin nog elke dag gevoeld. Vier jaar later ontvangt Mack, die nog steeds in diepe rouw is, een opvallend briefje, schijnbaar van God, met de uitnodiging om terug naar de hut te gaan. Tegen zijn gevoel in gaat hij terug naar de plek des onheils. Hij komt daar aan op een koude, winterse middag en stapt zijn grootste nachtmerrie weer binnen. Wat Mack in de hut vindt, verandert zijn leven volledig… De uitnodiging worstelt met de tijdloze vraag: Waar is God in deze wereld vol pijn en verdriet?

Koop online via gospel.nl » / Koop direct in iBooks store »

Het Bezoek ~ Adrian Plass

Het Bezoek“Het zat wel goed met onze kerk. We spraken met ontzag en gepaste dankbaarheid over onze Grondlegger. Alles liep op rolletjes. Het nieuws dat Hij van plan was ons binnenkort op te zoeken, kwam dan ook op zijn zachtst gezegd onverwacht en was nogal schokkend.”

Het aangrijpende verhaal van een onverwachte terugkeer, die het hart van een mens en de grondvesten van complete kerken niet onberoerd kan laten.

Koop online via bol.com »

Op het randje van de eeuwigheid ~ Randy Alcorn

Op het randje van de eeuwigheid…De storm raasde, bliksemschichten jaagden op me als een troep bloedhonden, de donder brulde tegen me. Toen er licht door de duisternis stroomde, keek ik omhoog door de kletterende regen en zag een muur van vooruitstekende rotsen boven de weg opdoemen, hun lange armen wijzend als beulen…Nick Seagrave is een gedesillusioneerd zakenman die op tragische wijze enkelen van zijn geliefden is verloren en zijn eigen gezin verwaarloost. Dan, op een moment van grote crisis, wordt hij op onbegrijpelijke wijze getransporteerd naar iets wat een andere wereld blijkt te zijn. Plotseling wordt hij geconfronteerd met een ongehoord helder inzicht in zijn eigen verleden en in wie hij is. Hij is in staat om zowel hemelse als helse realiteiten te zien, horen, proeven en ruiken – realiteiten die hem doen belanden in gevaren en dreigingen van een omvang en karakter zoals hij nooit eerder had meegemaakt. Geconfronteerd met vliegende beesten, een monsterlijk web dat hem gevangen poogt te houden, kwaardaardige intelligentia en de onmiskenbare bewijzen van een geestelijke wereld, kan Nick uiteindelijk niet meer heen om de God waarin hij nooit had willen geloven. Reizend tussen twee werelden – waarin elke keuze die hij maakt een keuze is voor hemel of hel – wordt Nick Seagrave voorbereid op een beslissing die zijn leven voor altijd zal veranderen. De bestsellerschrijver Randy Alcorn, die zijn lezers op het puntje van hun stoel wist te brengen met zijn eerdere boek ‘Deadline’, heeft met ‘Op het randje van de eeuwigheid’ een pakkende, visionaire geestelijke thriller geschreven die gaat over de belangrijke beslissingen over leven, geloof en de wereld buiten de onze waarmee een ieder van ons geconfronteerd wordt. ‘Op het randje van de eeuwigheid’ is een boeiend en intrigerend verhaal over een wereld waarin de diepere realiteit van het leven onthuld wordt, daarmee de aandacht vestigend op de waarheid over hemel en hel.

Koop online via gospel.nl »

Ik zal nooit meer huilen ~ Nicky Cruz

Ik zal nooit meer huilenNicky Cruz, ex-leider van een New Yorkse bende, geeft hier zijn getuigenis voor 5000 jongeren in de Royal Albert Hall in Londen.

“Dit is een opmerkelijk boek. Het heeft alle elementen van een tragedie – misdaad en intrige, plus het grootste van alle bestanddelen: de kracht van het evangelie van Jezus Christus. De eerste helft van het boek vormt de duistere achtergrond voor een aangrijpende ontknoping.
Ik hoop dat dit boek een grote lezerskring zal vinden, en dat zij die het lezen de Christus zullen leren kennen, die het lege, rusteloze en misdadige hart van Nicky Cruz veranderde en hem tot een legende van deze tijd maakte.” – Dr. Billy Graham

Nicky Cruz, een van de hoofdpersonen in de bestseller HET KRUIS IN DE ASFALTJUNGLE, vertelt hier zijn eigen verhaal.

Koop online via gospel.nl »

De jongen die in de hemel was ~ Todd Burpo

De jongen die in de hemel was‘Weet je nog hoe het in het ziekenhuis was, Colton?’ vroeg Sonja.
‘Ja, mama, dat weet ik nog,’ zei hij. ‘Daar hebben de engelen voor me gezongen.’

Wanneer Colton Burpo ternauwernood een zware operatie overleeft, is de familie dolgelukkig. Groot is hun verbazing als hij maanden later begint te vertellen over de tijd die hij in de hemel heeft doorgebracht: dat hij zijn zusje, van wie het leven na twee maanden eindigde in een miskraam en over wie nooit werd gesproken, heeft gezien. Ook heeft hij zijn overgrootvader en zelfs Jezus ontmoet.

Met de ontwapenende onschuld van een kind, beschrijft Colton Jezus, de engelen, de grootheid van God, en hoeveel Hij van ons houdt.

Het verhaal van Colton zal de manier waarop je denkt over de eeuwigheid veranderen; het biedt je de kans om te zien en te geloven als een kind.

Koop online via gospel.nl »

[ba-imagedivider]

Heb je nog meer tips? Of vind je dat titels niet op deze lijst zouden moeten staan… reacties zijn meer dan welkom!!

Waardeer je dit artikel? Overweeg een kleine donatie. Voor een volgend kopje koffie tijdens het schrijven bijvoorbeeld.

PS: zie je een schrijfvoutje? Mail me ff!

Bedrag € -

[yarpp]

6 Reacties
Nieuwste
Oudste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Jan Frans De Greef
Jan Frans De Greef
6 jaren geleden

In de geest van hierboven vermelde boeken van hoog niveau lijkt mij het boek ” ORTHDOXIE ” van G.K. Chesterton (1908) evenwaardig!

pvbdj
pvbdj
9 jaren geleden

Prima lijst met boeken ik ga zeker een boek ervan lezen. Mijn toevoegingen: ‘Het verlangen van God’ en ‘De Hemelse voedselbank’

marijke
marijke
9 jaren geleden

‘Doelgericht leven’ Rick warren

Gerrit
Gerrit
10 jaren geleden

Don Carson, Zo is God. http://www.bol.com/nl/p/zo-is-god/1001004011647506/

Een klassieker: Jim Packer, God leren kennen.

Salis Ontwikkeling
Salis Ontwikkeling
10 jaren geleden

Dallas Willard: Gods geheime plan.

ernstjanjonkers
ernstjanjonkers
10 jaren geleden

Prettige lijst, met titels waarvan ik een paar graag wil gaan lezen. Tis: De duisternis aanwezig. en Bijbel in beeld in 66 x 10 minuten