NT Wright

N.T. Wright: tijd voor betere vragen?

4 min leestijd

Vandaag ben ik hem dan eindelijk zelf tegen gekomen na al uren college’s en lezingen te hebben geluisterd en gekeken en vele uren me door zijn boeken te hebben geworsteld (veel is te vinden op ntwrightpage.com en hier). Ik vind het een genot om naar N.T. Wright te luisteren. En vandaag in de Bovenkerk in Kampen was het ook goed (al mocht hij wat mij betreft meer zelf aan het woord zijn, maar dat terzijde).

NT Wright

Er zijn in de afgelopen jaren zoveel momenten geweest dat ik dacht “ah, nu begrijp ik het eindelijk“. En na zoveel uren al te hebben verorberd verwachtte ik vandaag niet echt iets nieuws te horen in Kampen.

Terug in de tijd

Een van de dingen die ik van N.T. Wright meekreeg, meer dan dat ik het van anderen meekreeg, dat de Bijbel allereerst begrepen moest worden zoals de mensen het in die tijd begrepen. En dan krijg je opeens gevoel bij de politieke, religieuze, maatschappelijke en economische tendenzen in de tijd van het Nieuwe Testament. Denk alleen al aan de impact het had om te beweren dat Jezus Heer is. Ik dacht altijd dat het een soort religieuze uitdrukking was en stond er verder niet echt bij stil. Tot ik begon te begrijpen dat ook de keizer in Rome ook werd aanbeden als Heer en meester. Dat maakt de bewering dat er maar één Heer is (namelijk, Jezus Christus) tot een potentieel gevaarlijke.

Het is misschien wel dit soort informatie die het lezen van N.T. Wright bijzonder maakt.

Hoop

Een grote eye-opener voor mijzelf is het boek “Verrast door Hoop” geweest. Ik las het in een weekje uit tijdens een klooster retraite. Het gaat over de vraag wat eigenlijk de hoop is die de kerk, de gelovigen hebben. Is dat slechts het gaan naar de hemel? Daar rekent N.T. Wright duidelijk mee af. Het gaat veel dieper, namelijk de hoop dat God gaat herstellen wat stuk ik gegaan. Dat God de grote dingen die Hij eerder deed bij bijvoorbeeld de bevrijding van Israël uit Egypte nog eens gaat doen. Een nieuwe Exodus om uiteindelijk alles nieuw te maken: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Tegendraads

Nog zo’n punt is dat Paulus ook steeds schrijft vanuit de realiteit van het Romeinse rijk. Religie en godsdienst hadden ook als functie om samenhang in de maatschappij te creëren. Maar de christelijke traditie is wat dat betreft net als de Joodse traditie: tegendraads en ze aanbaden slechts die ene God. Met als gevolg rellen als het Evangelie van Jezus Christus werd gepredikt. Want mensen stopten met het aanbidden van goden en de keizer.

Mededeling

Het Evangelie is niet zomaar wat goed advies, goede raad. Het is veel meer een mededeling midden in onze werkelijkheid dat God iets heeft gedaan door het leven, lijden, sterven en opstanding van Jezus Christus. Hiermee is het eerste gekomen van Gods plan van herstel voor de wereld!

Zo cirkelt dat prachtige Goede Nieuws steeds rond Jezus Christus.

Ik ben fan.

Reformatie

O ja, en nog even dit over de reformatie. Opeens realiseerde ik me dat ik er nooit eerder aan dacht. Maar de Reformatie geeft antwoorden op vragen en misstanden uit de middeleeuwen. Een ervan was dat je rechtvaardig voor God kon worden door werken. Dus simpel gezegd: de hemel verdienen. Het heeft een grote focus van persoonlijk geloven gebracht maar vergat vaak dat God een plan heeft voor het redden van de wereld.

We moeten nu weer goede vragen stellen en die opnieuw laten beantwoorden. En niet blijven hangen in de antwoorden die de reformatie gaf op middeleeuwse vragen en misstanden.

Prima!!

Verder lezen

We hebben allemaal de evangeliën verkeerd begrepen. Zegt Tom Wright. ~ Blog van Jos Douma
Overschat: rechtvaardig door geloof alleen ~ Verslag in Nederlands Dagblad

3 reacties

 1. Anthony Ruijtenbeek op 24-10-2015 om 22:52

  Ik denk dat het iets te ongenuanceerd is om te stellen dat de oorzaak van de Reformatie ligt in de ‘goede werken’. In de woorden van Luther zélf, uit de briefwisseling met Erasmus:

  “U hebt, in tegenstelling tot al die anderen, als enige het cruciale punt, dat, waar het werkelijk om gaat, aangepakt. U hebt me niet verveeld met al die irrelevante zaken over het pausdom, vagevuur, aflaat en zo meer – eerder kleinigheden dan echte kwesties – waarmee bijna iedereen tot nu toe geprobeerd heeft mij (zonder succes) naar de keel te vliegen; u en u alleen hebt gezien waar het allemaal om draait en u op het kernpunt geconcentreerd.”

  En dat kernpunt was het bestaan van een vrije of een onvrije wil. De brief die Luther schreef, heette dan ook ‘De Servo Arbitrio’, ‘over de onvrije wil’. De Reformatoren geloofden in ‘forensische rechtvaardiging’ en dat betekende dat rechtvaardiging van ‘buitenaf’ werd verklaard. De katholieken daarentegen geloofden toén en nu nog in ‘organische rechtvaardiging’, wat inhoudt dat het een proces is wat ook echt in woord en daad in je leven terug moet komen. Maar uiteindelijk zijn het toch niet de goede daden zélf die centraal staan. Dat is meer iets wat je in sommige oosterse religies tegenkomt. Met een voorbeeldje wordt dat al snel duidelijk:

  Stél dat je een oud vrouwtje wil helpen met oversteken omdat je medelijden met haar hebt, maar ze ziet je aan voor een tasjesrover en ze deelt je een paar flinke meppen met het tasje uit. Als de goede werken doorslaggevend zouden zijn, dan zou de actie mislukt zijn, maar in het katholiek geloof gaat het om de intentie. Dat geldt ook voor het omgekeerde, als je dat vrouwtje helpt met oversteken en dat gaat prima, maar je doet het uit eigenbelang, bijvoorbeeld omdat je goede sier wil maken voor de buitenwereld, dan maakt die verkeerde intentie dat het geen goede daad is. 2. Jan op 06-11-2014 om 20:09

  Via via ook in contact gekomen met de fantastische boeken van N.T. Wright – zeer inspirerend – ga nog veel boeken en videoś van hem zien.

  Wat een kennis – integriteit en inzicht stelt Tom Wright ten toon – hij heeft de gave lastige onderwerpen pakkend en heel goed te vertellen – hij heeft respect voor de mening van anderen.

  Met vriendelijke groet
  Jan de heer 3. Miranda op 31-10-2014 om 22:42

  Dank je Wouter, ik hou van jouw enthousiasme en geniet van je blogs, ook deze weer! Prijs God! Hij regeert!