kerkdienst
2 min leestijd

Is de zondagochtend wel zo geschikt als moment voor een kerkdienst? Dat is een vraag die door de Church of England wordt gesteld. En is het misschien een goed idee om op een ander moment van de week een viering te houden?

kerkdienst

Het klinkt een beetje gek. Want van oudsher is de zondag tenslotte de dag des Heeren, de dag om ter kerke te gaan. Maar… zondag wordt ook steeds drukker met sport, wedstrijden, winkelen, klussen. Het is concurrentie. En je kan er tegen strijden zoals de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging al sinds jaar en dag doet. Of, zo is de gedachte die door de Engelse kerk wordt opgeworpen, waarom bewegen we niet gewoon mee?

Een interessant gegeven is dat ze zien dat het aantal bezoekers van de vieringen die op een doordeweekse-avond wordt gehouden groeit hard. Daarnaast lijkt er ook een aantrekkingskracht te zitten in  de meer formele (en relatief anonieme) vieringen.

Ik vind dat het een interessante gedachte is. Waarom niet? De Sabbat is officieel vrijdagavond tot zaterdagavond en niet de zondag. De eerste gelovigen concurreerden niet met de Joodse Sabbat, maar kwamen op een andere dag (de dag erna) samen. Dus waarom zouden we als kerken ook niet meebewegen met het ritme van onze tijd en zoeken naar creatieve andere mogelijkheden.

Doordeweeks een halfuurtje uittrekken is veel haalbaarder en vaak veel flexibeler. ~Deken van York Vivienne Faull

Om een halfuurtje of uur uit te trekken op een doordeweekse avond is prima passend in het leven van veel mensen. Of een eucharistie-viering in een pauze-viering zou toch een mooi nieuw (en voor anderen extra) rustpunt in de week creëren. Wat te denken van dagelijks weer de verspers (gebedstijd tussen 17:00 en 18:00 uur).

Het vraagt wel vaak lef van een plaatselijke kerk. Maar dan is de vraag naar het uiteindelijke doel wel een goede om te stellen. Wat is het doel van de kerk? En wat mag het kosten om dat doel na te jagen?

Bron: telegraph.co.uk / trouw.nl

3 reacties

 1. Peter op 02-12-2014 om 14:53

  Concurrentie met de koopzondag, de sportclub, klussen… God kan de concurrentie niet meer aan. Zo lees ik het artikel. Gaan we nu naar de kerk voor onszelf of gaan we naar de kerk om God te ontmoeten? Hebben we nog wel tijd voor God? Nauwelijks zo lijkt het. Een half uurte op een doordeweekse avond komt veel beter uit. Tja. Ik weet niet wat hypocrieter is. Geloven is voor zondag of geloven is een halfuurtje op woensdagavond…of op een moment dat ik even toch niets te doen heb. Gemakkelijk tijdsverdrijf. Efficient in te plannen in mijn overvolle agenda.
  Onze lieve Heer heeft ons niets voor niets een Sabbat gegeven als rustdag om niet te doen waar we de hele week al mee bezig zijn. God is onze schepper en weet wat we nodig hebben. Waar in de Bijbel, toch volgens ons allemaal Gods Woord, staat dat God ons de vrijheid geeft om een willekeurige dag te kiezen als Sabbat? Ik heb dat nog nooit ergens gelezen. Ook de zondag is wat dat betreft een eigenwijze keuze van de mens geweest. Wat mij betreft maakt het inderdaad niet uit of je op zondag of maandag, of op woensdagavond een kerkdienst houdt. Maar verwar dit niet met de Sabbat, Gods heilige dag, de zevende dag van de week, onze zaterdag. 2. Ben Hartman op 29-11-2014 om 11:55

  Sinds bijna twee jaar beleggen we cafe-kerkdiensten door de week: Real Life Cafe. Het laatste jaar op woensdag. Om 19.00 uur kun je mee-eten en om 20.00uur is er koffie en een programma. Neom het een preek of een film. We zingen ook en praten na in groepjes. Ook is er uitgebreid tijd voor gebed. Het is meer een community of huiskerk. Geweldig om te zien hoe mensen God ontdekken en hoe mensen groeien. Op dit moment zijn er gemiddeld 12 mensen aanwezig en zijn er zo’n 20 mesen redelijk intensief bij betrokken. We zien een langzame maar wel gestage groei en daar zijn we dankbaar voor en blij mee.

  Er komen mensen die zeggen: “dit is mijn kerk”. Die is toevallig nu alleen op woensdag open.

  Ik geloof dat Jezus ons nadrukkelijk de ruimte geeft om een speciale dag voor God te reserveren, zonder dat het moet. Het is dan een afsrpaak tussen jou en God. Dat kan zondag zijn, maar ook een andere dag. Ons hele leven mag een dankoffer voor God zijn. Dat is 100%! Belangrijk is volgens mij dat we tijd vrij maken voor onze relatie met God om niet onder te sneeuwen in alle drukte. De sabbat is er voor de mens en niet andersom. Ik ervaar persoonlijk de vrijheid om op zondag ook andere dingen te doen. Soms is dat werk. We zijn geroepen om vrij te zijn. Ik denk dat God ons wel een aanbevelig geeft. Hij heeft ons gemaakt en weet hoe we in elkaar zitten. Hij vind een speciale dag dus goed voor ons. Ik geniet persoonlijk erg van de wensdagavond en ook van de zondagmorgen. Misschien heb ik dus wel twee halve dagen…

  Een ander punt is dat de zondagse erediensten (hier in Veenendaal) als doorgaans het stikkertje ” ouderwets, stoffig” mee krijgt. Ook hypokriet wordt genoemd omdat geloof alleen iets voor de zondag lijkt te zijn. Het is dus ook belangrijk de bijbel en God relevant te maken voor door de week! laten we dat veel meer doen! Dat maakt mensen nieuwsgierigheb ik gemerkt! 3. Eric van den Berg op 28-11-2014 om 20:58

  Het idee van niet-zondagse vieringen is zeker niet nieuw. In mijn parochie is iedere dag, tussen de middag, een eucharistieviering. Ook op donderdag- en vrijdagavonden wordt de H. Mis gevierd. Dat is al jarenlang zo.

  De kwestie is niet zozeer, zondag of niet op zondag. De vraag is m.i. eerder: hoe kun je identiteit en de betekenis van zondag verbinden aan mensen die niet op zondag naar je kerk komen.