angst voor god

Bangmakerij voor God

6 min leestijd

Ja, de wereld zal vergaan!! Morgen als het goed is. Oeh, en nu ben je bang hè?! Je bent zonder dat je het wilt toch onrustig hè?! Er kriebelt iets in je nek, wat onrust in je hoofd. Want ja, stel nu toch voor dat God morgen de wereld naar z’n mallegrootjes zal laten gaan. Ja, christenen en angst, het zou een vreemde combinatie moeten zijn, maar helaas zitten veel christenen in kerken gevangen in angst. Ze zijn bang.

angst voor god

Bang voor christenen

Waar zijn ze bang voor? Bang dat je het niet goed doet. Bang dat je je niet goed gedraagt. Bang dat je niet genoeg gelooft, of dat je überhaupt wel goed genoeg gelooft. Bang dat je buiten de bekende standpunten denkt. Bang dat als je vragen stelt mensen je zullen gaan negeren. Bang dat je er buiten zal vallen. En het is zeker niet altijd hardop, maar in de afkeurende blikken, in de boodschap tussen de regels door en in zoveel andere dingen voel je: pas op, pas op, pas op. Je bent bang dat je de dingen niet goed zegt (en als je dat wel doet weet je bijna zeker dat een fijne medechristen je daar fijntjes op zal wijzen). En je bent bang om gecorrigeerd te worden.

Ik ben er moe van. Moe van het oordeel en moe van de veroordeling. Moe dat mensen het erg vinden als je anders ben dan de rest. Dat ze onrustig worden als je kritisch bent. En door deze angst durven veel mensen hun overtuigingen niet te bevragen. Angst regeert.

Bang voor God

Maar er is ook angst voor God. In het klein en in het groot. Jaren geleden waren een paar vrienden gevangen in een idee dat ze in een of andere droom hadden opgedaan dat ‘God boos was op onze stad’ en dat er ‘daarom binnenkort een vliegtuig zal neerstorten’. Dat kwam doordat ‘onze stad zich niet wilde bekeren’. Je zult zeggen dat zo’n idioot idee wel door iedereen naast zich neer zal worden gelegd, maar helaas is dat niet zo eenvoudig. Blijkbaar willen mensen maar al te graag geloven dat God boos is, dat hij rampen stuurt omdat een land of een stad zich niet heeft ‘bekeerd’. Amerikaanse extreme predikers zijn er als de kippen bij om te verklaren dat een natuurramp door de mensen zelf over zich is afgeroepen. En ook dit grote, daarvan zou je zeggen dat een weldenkend mens dat eenvoudig naast zich neerlegt, deze manier van denken is listig en gaat door tot in kleine dingetjes. Waarom gebeurt er iets ergs in jouw leven? Nou, dat komt vast doordat je iets nog niet goed op orde hebt. God is vast niet zo blij met je, en daarom gaan de dingen je nog niet voor de wind.

einde van de tijd

Pas op, ik heb je in de gaten

Eerlijk gezegd ben vind ik het echt heel erg dat er zo’n beeld van God is gemaakt. Het gekke is dat je er echt geen kerkse christen voor hoeft te zijn om te geloven dat God vooral een waarschuwende vinger opsteekt: “pas op, ik heb je in de gaten…” En de angst regeert. Zo speelt religie vaak een controlerende rol. Steeds maar de boodschap dat je niet goed genoeg bent, en dat God niet blij met je is. De angst maakt je afhankelijk, maakt je terughoudend, maakt je voorzichtig. Angst brengt depressie met zich mee. Angst wringt al het leven uit je. Angst is ziekmakend. Ook de angst voor de toekomst. En dat is niet alleen angst voor een onzekere toekomst. Maar zeker ook angst voor een oordelende God die de grote fik over de aarde zal laten komen. Of minimaal een kosmische ramp zal laten veroorzaken waar de zondvloed bij verbleekt. En met deze angst denken we dat mensen in de armen van God zullen vluchten. Geloof je het zelf? “God is liefde, maar sorry, hij moet daarvoor wel alles slopen wat je lief is, al het schone en al het mooie. Al je herinneringen en alles wat je dierbaar is. Maar het is wel liefde hoor!” Pfff, angst regeert. Dit is GEEN evangelie. Want dit is GEEN Goed Nieuws.

Liefde drijft angst uit.
Laat liefde nou gewoon God zijn.
En God gewoon liefde.

Zoektocht naar liefde

Mag God alsjeblieft weer een beetje meer liefde zijn? Zodat dat wat we ‘evangelie’, ‘blijde boodschap’ noemen ook weer echt iets is waar je blij van wordt?! Het wordt zoveel eenvoudiger om te geloven als God liefde is. Liefde is zo universeel, dat dan geloof ook goed te vinden is buiten de kerk. Mijn ervaring is dat liefde vaak buiten de kerk te vinden is. Mijn ervaring is ook dat in de kerk vaak angst regeert en de liefde weg is. Liefde is trouwens wat anders dan een gastvrije sfeer voor nieuwe bezoekers (dat wilde ik maar even gezegd hebben). Nieuwe bezoekers verwelkomen is niet zo moeilijk. Oké, het is vaak ook een opgave als ze echt vreemd en anders zijn. Maar mensen die losers, zondaars en mislukkelingen zijn liefhebben, dat is wel een opgave. Trouwens, het is ook een opgave om de ander lief te hebben die het niet met mij eens is. Ook de mensen die reageren op mijn blogs en me kritisch te lijf gaan met hun reacties. Dàt vind ik ingewikkeld. En dus ook dààrin wil ik zo graag Gods liefde ontdekken.

Dus gaat mijn zoektocht verder. Naar de bron van leven. Een zoektocht naar liefde.

Naschrift: je kan nu redeneren dat ik nu mezelf weer beter voordoe dan anderen. Ik geef je gelijk, ook ik heb liefde en aanvaarding nodig. Ik vind het alleen ernstig dat er een beeld van God is geschapen die niet de liefde van God laat zien. En ik heb in het verleden ook vaak een beeld van God geschapen die niet vol liefde is. Zo heb ik ook op de preekstoel gestaan. Temidden van de mooie bijbelpraatjes was het een beknepen beeld van God. En dat spijt me. Het spijt me enorm.

17 reacties

 1. Avatar Marcel op 03-08-2016 om 15:29

  “Jezus is niet gekomen om te oordelen” geldt voor elke christen. Liefde drijft angst uit, staat ook in de Bijbel. De liefde van God zou in staat moeten zijn om die angst te verdrijven. Maar hoe stellen wij ons open voor die liefde? Waarom zijn wij (of tenminste, veel christenen) toch telkens weer bang voor God? 2. Avatar jcm.oerlamans op 12-01-2016 om 09:14

  http://www.wat-is-waarheid.info/alverzoening.htm

  Wopke,je verkondigd de Alverzoening…dat is wel de grootste leugen die de Satan heeft bedacht om de Waarheid van oordeel (juist van hem!) ongedaan te maken.
  Hoe kan je er in trappen…hier een link naar een uitgebreide studie over de Alverzoening, en een weerlegging van alle leugens die met dit “”evangelie”” worden verkondigd.
  Wees waakzaam….en laat je met God verzoenen… 3. Avatar Wopke Praamstra op 11-01-2016 om 22:26

  God is liefde, God is geloof, God is hoop. Maar God is ook toorn. Toorn uit liefde. Met een goede afloop voor alles en iedereen. Ook voor Satan, want hij is niets anders dan een engel die zijn Goddelijke opdracht vervult en degene die als aller allerlaatste zijn vrije wil zal krijgen.

  Dus gaan we met alles en iedereen de hemel in en zal er geen hel meer zijn. En al deze toorn (maar ook de altijd aanwezige geloof, hoop en liefde) slechts als instrument van de perfecte voltooiing van de vrije wil. EN DAT IS MIJN EVANGELIE :-) (om het maar even op schreeuwende wijze te vertellen.) 4. Avatar Joël op 30-09-2015 om 09:09

  Mijn vraag is een beetje is religie zoveel schuldiger aan het bang maken van mensen dan het leven zelf? Mensen hebben angst, schaamte en schuld gevoelens. Religie, alcohol, heel de dag druk door werken kunnen allemaal manieren zijn om die gevoelens te beheersen.
  Om toch nog even een eerder genoemde tekst aan te halen: ” wie niet geloofd is al veroordeeld”. Je kunt deze tekst benaderen als bangmakerij van Jezus. Ik zie het meer als een constatering. Vroeger waren we bang voor de hel. Nu zijn de mensen dat niet meer, maar is hun angst verdwenen? Mensen zijn bang om met elkaar te praten, bang om afgewezen te worden, bang om niet gezien te worden, bang voor de dood etc. Volgens mij is er veel angst in de maatschappij.
  Je kan dan zeggen religie versterkt die angst. Mijn opvatting is dat Jezus juist is gekomen om mensen te bevrijden van de angst.
  Dus mensen angst aanpraten met allemaal eindtijd praatjes is mijns inziens niet zo zinnig. Maar tegelijkertijd geloof als aanstichter van de angst zien gaat mij veel te ver (ik zeg niet dat jij dat doet Wouter) Haal religie uit de samenleving en mensen worden er echt niet minder angstig om.  • Avatar Fil op 04-12-2015 om 20:23

   “Mijn vraag is een beetje is religie zoveel schuldiger aan het bang maken van mensen dan het leven zelf? Mensen hebben angst, schaamte en schuld gevoelens. Religie, alcohol, heel de dag druk door werken kunnen allemaal manieren zijn om die gevoelens te beheersen.”

   Ik zie dat toch echt anders. Religie legt van buiten jezelf op dat je bang moet zijn voor de hel -ergo angst, dat homosexualiteit (bijvoorbeeld) slecht is -ergo: schaamte en schuld, etc etc Je bent slecht als je niet het woord volgt -ergo:angst, schaamte, schuld. je hebt een keer gevloekt, meer schuld, meer schaamte, meer angst. Je bent niet goed genoeg als…. en…. of…..

   Je stelt dat we vroeger bang waren voor de hel, maar nu niet meer.
   Oh?
   Nu vertel je me iets nieuws. Of wilde je enkel voor jezelf spreken?
   Dat is namelijk niet mijn ervaring met gelovigen. Nee, zeker niet alle geloven in een hel, maar vele nog wel.

   “Haal religie uit de samenleving en mensen worden er echt niet minder angstig om.” Oneens, je kunt veel ongegronde angsten van mensen wegnemen als religie het niet voorschrijft. 5. Avatar henkkarssenberg op 29-09-2015 om 22:14

  Een dikke streep onder wat Paiba schrijft. Jezus Christus zegt: Wie gelooft wordt niet veroordeeld, wie niet gelooft IS al veroordeeld. Ik denk dat Jezus hiermee de mensen aanspreekt, die Zijn boodschap horen en die aannemen c.q. bewust verwerpen.

  De hel is de plaats waar God niet is. Nu is God nog overal en Hij doet door Jezus Christus een appèl. Straks is er een plaats waar God niet meer is.

  Ik heb veel met atheïsten gediscussieerd op http://www.freethinkers.nl
  Atheïsten komen steeds met het verhaal aan, dat het christelijk geloof mensen bang zou maken en dat de mensen die geloven dat alleen maar doen uit angst voor de hel. Zij zeggen dit om een (drog)reden te hebben om het evangelie af te wijzen en een God in wiens bestaan ze niet eens geloven toch te belasteren.
  Ik kon ongelovigen er niet van overtuigen dat dit niet waar is. Maar jij, Wouter en ik kunnen beter weten. Ik weet dat je het niet zo bedoelt, maar ik vind je wel naïef en snap eigenlijk niet goed, wat de toegevoegde waarde is van deze blog en wat je ermee voorhebt.

  Het evangelie is een kracht tot behoud voor mensen, die verloren ZIJN, als God niet zou ingrijpen. Het is een blijde boodschap, gratis eeuwig leven voor iedereen die gelooft. Laten we dat evangelie uitdragen. Op de nieuwe aarde is geen plaats voor onrecht, geweld en losbandigheid. Dat mogen we ook zeggen, als het ter sprake komt. Maar dat zal mensen, die zulke dingen haten niet bang maken maar juist gerust stellen. 6. Avatar vergetennick op 29-09-2015 om 16:10

  Het geloof is gestoeld op angst. Zonder Jezus ga je naar de hel. Sterker nog het geloof heeft meer aan (angst voor) de hel te danken dan aan Jezus. Als de hel er niet was was er nu ook geen christen.  • Avatar Paiba op 29-09-2015 om 20:43

   “Als de hel er niet was was er nu ook geen christen.’

   Als de hel er niet was was Christus’ offer niet nodig geweest. Als wij geen zondaars waren was er ook geen hel.
   Het is óns probleem. Wij zondigen en verdienen daarvoor straf. Net zoals iedere misdadiger straf verdient. Er is slechts 1 manier waarop wij onze straf kunnen ontlopen en dat is door het geloof in Jezus Christus. Hij heeft onze straf gedragen, omdat God zo veel van ons houdt. Die genade verdienen wij absoluut niet.
   Is het geloof dan gestoeld op angst? Wat mij betreft niet, maar wellicht voor sommigen wel. Let op, draai de zaken niet om, want dat doen atheïsten vaak. De hel is geen stok achter de deur die God gemaakt heeft om mensen angst aan te jagen en zo veel mogelijk mensen maar te laten geloven. Wij zijn standaard op weg naar de hel, de hel is er vanwege onze overtredingen. God biedt ons de uitweg, maar dwingt ons niet. Hij bevrijdt ons. Niet goedkoop, Hij heeft zelf die straf gedragen.
   Als het zo’n goede stok achter de deur zou zijn, waarom zijn er dan zo veel atheïsten?  • Avatar erik op 30-09-2015 om 05:45

   de hel oke , oude testament gezien wat er met het joodse volk allemaal gebeurd is ook een waarschuwing , maar ook zie je Gods trouw en liefde , maar ook hoe streng God kan zijn, Hij veranderd niet toen niet en nu ook niet en ook niet voor ons christenen, al heeft Gods genade ook grenzen, maar zijn liefde blijft
   onveranderd. je ziet steeds meer kerken ontstaan die alleen gericht zijn op eigen gerief, het gevoel moet kloppen, brabbelen als zogenaamd tongentaal anders hoor je er niet bij, God moet zus en zo doen anders klopt het niet, en als het niet klopt verdraaien we de boel om het weer kloppend te krijgen. 2 tim 4; 3-4 lees even de verschillende vertalingen om het helder te krijgen, keiharde muziek die lekker in het gehoor liggen en de emotie diep raken, licht shows er bij rook kanon enz, maar de bijbel is nergens meer te zien, ja geprojecteerd op de muren en dan alleen dat wat ons aanspreekt en het woord hel,streng enz weg laten, aanpassen van de tekst of het uit zijn verband rukken om het wer kloppend te krijgen, is dit wat we willen, onszelf zoeken op zondag, een lekker kippevel gevoel alsof God er is, zit ook tussen je oren, kom je nergens tegen in de bijbel, Mozes was bang om de berg op te gaan, hij pleite voor het volk, was veertig en nachten zonder eten en drinken in de aanwezigheid van God, en Jezus deed het zelfde voor ons, Atheïsme he, maar doen we dat ook niet zelf , we schuiven Gods woord opzij en maken er een eigen vertaling van om het weer helemaal kloppend te krijgen en passen teksten aan onder het mom van de moderne tijd, weer op ons zelf gericht en niet te zoals bedoeld, God zoeken, de bijbel lezen en biddden om wijsheid, nee liever niet te moeilijk, God die naar onze pijpen moet dansen, valse leraren met mooie verhalen en de bijbel verdraaien, een zielig verhaal ophangen voor eigen gerief en jou schuld gevoelens of angst aanpraten om je laaste cent uit je te krijgen, dat is toch ook geen geloof. ik zie in veel dingen paralelen lopen vanuit de bijbel toen naar nu, en wat deden de farizeeërs dan, juist, gewichtig doen, achter de zwakke vrouwen aanzitten,en het geloof van oprechte mensen onmogelijk maken, door de regels aan te passen of er nog meer op te leggen zodat er meer werd gegeven, zoals de aflaten van de roomse kerk, je zonde afkopen enz, en dat gebeurd nu weer maar dan op een verkapte manier in een moderne jasje gestoken, jij moet het idee krijgen dat jou laaste cent mee werkt aan de bouw aan Gods koninkrijk anders ben je geen echt christen,Jezus was niet voor niets streng tegen deze mensen. farizeers hebben we niet meer, maar soms lijk je ze toch ook weer tegen te komen. een ware aanbidder , is iemand die niet zichzelf zoekt, maar hij zoekt God, in de stilte, zoals Jezus ook deed. even mijn kijk een beetje lang, maar wilde het even kwijt. erik 7. Avatar Sjanet op 29-09-2015 om 06:55

  Angst!! altijd bang. 8. Avatar erik op 28-09-2015 om 09:13

  laten we eerst de muren omlaag halen die wij hebben opgebouwd in ons hart, en laten wij dan God opnieuw uitnodigen om het roer van ons leven over te nemen. ik moet van de troon en God er op, bloed maan , einde der tijden enz enz, mooi natuur verschijnsel, maar wij mogen toch ook veel vragen hebben, dat verrijkt je leven, de joden vragen veel heel veel en stoppen er niet mee, maar het rijkt wel hun leven. jouw zoektocht en dat weet je, begint bij jezelf opnieuw te ontdekken wie je bent in Christus en God als Vader. ik was niet bang toen ik vanochten het natuur verschijnsel bekeek door mijn verre kijker, we kunnen ook verder kijken met de verrekijker, over alle muren heen, uitzien naar God, die alleen weet wanneer het einde er zal zijn, en niemand anders, zelfs de Zoon weet het niet. ik zoek ook meer verdieping , en verbreding in mijn geloof, maar niet die waarvan men zegt dat het de juiste is of kerk. Ik volg liever niets wat uit de mens komt, want dat brengt verwarring en angst. maar heb aan God oneindig veel vragen, en die vrijmoedigheid en stoutmoedigheid heb ik zo gemist, waarom begrijp ik het niet, ik vraag te weininig en kreeg maar een klein antwoord, maar als ik veel vraag krijg ik een groter beeld van God, en waarom Hij doet wat Hij doet en wat Hij niet doet.
  Ja toch wouter, succes er mee met je zoektocht, ik zoek van ganse harte mee. 9. Avatar Kees op 28-09-2015 om 08:35

  Lees je blog nu heel anders nu ik je afgelopen weekend een beetje heb leren kennen!! GAAF!! 10. Avatar Ruben Hadders op 27-09-2015 om 20:52


  • Wouter van der Toorn Wouter van der Toorn op 27-09-2015 om 20:58

   Sorry Ruben, ik heb in de afgelopen jaren een akelige en hardnekkige allergie voor Het Zoeklicht opgelopen. De eindtijdg*kkies uit de Zoeklicht-stal waren in staat een kerk te slopen, alles en iedereen te veroordelen die anders dachten. Liefdeloos. Dus dat is het eerste wat ik denk als ik een Zoeklicht artikel zie. Snel weer weggeklikt. Later zal ik de inhoud nog eens lezen.  • Avatar Ruben Hadders op 27-09-2015 om 21:06

   Dat begrijp ik – juist daarom wil ik je vragen het artikel eens te lezen ;) 11. Avatar Roeland op 27-09-2015 om 20:48

  Hoi Wouter,
  De worsteling die je doormaakt herken ik helemaal. Loskomen van de traditionele standpuntentheologie is vreselijk lastig! Waar ben je thuis? Terwijl je tegelijk God en zijn kerk zo lief hebt! Toch is de zoektocht naar het onkenbare, de Onkenbare, rijk – je leert Hem kennen. En dat is een paradox: de Onkenbare kennen. Je leert de God die liefde is, kennen, terwijl je gelijk ontdekt, dat Hij het beeld dat jij van Hem hebt nog ver overstijgt. Je kennis ligt niet vast in dogma’s, wetten en christelijke gewoontes, maar in het trachten te doorgronden van het karakter van Jezus!
  Gr. Roeland. 12. Avatar R. op 27-09-2015 om 18:56

  Jeetje Wouter, je stipt met je blogs wel precies de dingen aan waar ik de laatste paar jaar enorm mee worstel. Het probleem is dat het gedachtengoed zo is ingebakken en synoniem is geworden aan geloof dat het moeilijk is daar los van te komen of een geloof te vinden dat daar niet aan gerelateerd is..
  Ik blijf je blogs met grote belangstelling volgen.
  Sterkte met je zoektocht.