Generic selectors
Exacte overeenkomst
Zoek in titel
Zoek in content
Zoek in artikelen
Zoek in pagina's
Filter by Categories
Bijbel
Communicatie
Creatief
Films
Geek
God
Inspiratie
Internet
iPad
iPhone
Jongeren
Kerk
Leiderschap
Mac OS X
Persoonlijk
Preekkunst
Social Media
Tech
Verhaal
wordpress

Bijbellees manieren

lezen

Je hebt verschillende manieren van Bijbellezen. Iedere vorm heeft zijn eigen waarde. Het een is niet beter dan het ander. Kort gezegd heb je drie manieren om de Bijbel te gebruiken:

Lees de Bijbel als een boek

Allereerst het gewoon doorlezen van de Bijbel. Veel mensen die de Bijbel voor het eerst in handen krijgen lezen de Bijbel als boek door. Jammer genoeg verleren veel christenen het gewone lezen van de Bijbel. Want juist door het gewone lezen zie je mooie lijnen in de Bijbel terug. Je ziet de geschiedenis, de verhalen, de verbanden in de verhalen. Gebruik voor deze manier van Bijbel lezen een vertaling die niet te moeilijk leest.

Lees bijvoorbeeld het evangelie van Lukas en het boek Handelingen achter elkaar door (beide geschreven door dokter Lukas). Of lees een brief van Paulus op een avondje (bijvoorbeeld de brief aan de Galaten).

Een hulpmiddel bij het starten met de Bijbel is het gebruik van een leesplan. Met zo’n plan kan je je in een bepaalde periode door bijbelboeken heenlezen. Bijvoorbeeld de hele Bijbel in een jaar. Op deze site staat een plan voor een paar maanden waarbij je belangrijke Bijbelboeken doorleest [ klik hier ]

Mediterend Bijbellezen

Als tweede kan je mediteren over de Bijbel. Het klinkt misschien wat onbekend, maar met deze vorm neem je de tijd om een tekst te “ervaren”. Mediteren is niet studeren en is niet een of andere intellectuele bezigheid. Het is meer bouwen aan je relatie met God die spreekt door zijn Woorden heen. Een vorm die je zou kunnen gebruiken is “Lectio Divina“, een oude katholieke methode van het meditatief Bijbel lezen.

Belangrijk bij mediteren is dat je de tijd neemt en dat je de rust en stilte opzoekt. De tekst moet zijn werk in je doen. De Bijbel heeft het ook over een “binnenkamer”, een privé plek om God te ontmoeten.

Hoe werkt meditatief lezen?

De HEER sprak persoonlijk met Mozes, zoals een mens met een ander mens spreekt. ” (Exodus 33:11). De HEER had de gewoonte om met Mozes te spreken. De HEER spreekt. Mozes luistert. Bij Lectio Divina gaat het er niet om om veel uit de Bijbel te lezen. Ook niet om veel te zeggen. Het gaat erom dat God de kans krijgt om te spreken en dat wij het Woord van God in ons hart ontvangen. Een moment van goddelijke intimiteit.

1E : LUISTEREN NAAR GODS WOORDEN

Lees het gedeelte uit de Bijbel twee maal hardop voor. En blijf daarna twee tot drie minuten stil. Welk deel blijft in het bijzonder hangen in je gedachten? Schrijf het maar op in een of maximaal een paar woorden. Je hoeft het net uit te leggen.

2E : PERSOONLIJKE BOODSCHAP

Lees het gedeelte uit de Bijbel nogmaals twee maal hardop voor. En blijf daarna twee tot drie minuten stil. Denk nu na over waar dit Bijbelgedeelte je vandaag raakt en schrijf dat eens op: “ik hoor…”, “ik zie…”, “ik begrijp…” of iets dergelijks. Let op, het is geen Bijbelstudietijd!

3E : TOEPASSING VAN GODS WOORDEN

Lees het gedeelte uit de Bijbel nog een keer hardop voor. En blijf daarna weer twee tot drie minuten stil. Denk nu na over “Ik geloof dat God van me vraagt om … vandaag / deze week”. Het is geen Bijbelstudie, maar het is het concreet maken van wat je begrijpt als je dit stukje uit de Bijbel hebt gelezen.

Bijbel bestuderen

Als derde kan je de Bijbel bestuderen. Daarbij lees je, analyseer je, zoek je bewust naar de diepere betekenis en de rijke uitleg. Allerlei details en verbanden kunnen je dan helpen om de Bijbel te begrijpen en toe te passen. Met deze vorm van Bijbel lezen kan je ver gaan. We gaan het niet te moeilijk van start. Leer om de Bijbel te bestuderen en gun je jezelf de tijd hiervoor, dan zul je merken dat je schatten opgraaft die onder het oppervlak verborgen zijn en aan de vluchtige lezer voorbij zullen gaan. Sommige schatten zitten zelf heel diep onder het oppervlak.

Er zijn heel veel verschillende studie manieren. Welke je gaat gebruiken hangt van je doel af. Wederom: er is geen goede of foute manier. Iedere manier helpt je op een eigen manier de schatten uit de Bijbel op te diepen. Een paar voorbeelden van verschillende manieren van het bestuderen van de Bijbel:

  • Studie naar een persoon uit de Bijbel
  • Studie naar een specifiek thema
  • Studie naar een bepaald onderwerp
  • Studie naar de betekenis van een woord of bepaalde woorden
  • Studie naar de achtergrond van een bepaald gedeelte
  • Studie naar een heel Bijbelboek
  • Studie waarbij je tekst-voor-tekst gaat verdiepen

Net als bij de andere manieren van Bijbellezen is het ook hier niet zozeer van belang wat jij vindt, maar of de Bijbel toegang krijgt tot je hart en je denken. Stap niet in de valkuil om in plaats van de Bijbel te bestuderen de Bijbel te bediscussieren!

[ba-button link=”http://www.creatov.nl/bijbeluitleg/welke-bijbel/” color=”red” target=”self”]Volgende: welke Bijbel moet ik hebben? »[/ba-button]