lezen

Je hebt verschillende manieren van Bijbellezen. Iedere vorm heeft zijn eigen waarde. Het een is niet beter dan het ander. Kort gezegd heb je drie manieren om de Bijbel te gebruiken:

Lees de Bijbel als een boek

Allereerst het gewoon doorlezen van de Bijbel. Veel mensen die de Bijbel voor het eerst in handen krijgen lezen de Bijbel als boek door. Jammer genoeg verleren veel christenen het gewone lezen van de Bijbel. Want juist door het gewone lezen zie je mooie lijnen in de Bijbel terug. Je ziet de geschiedenis, de verhalen, de verbanden in de verhalen. Gebruik voor deze manier van Bijbel lezen een vertaling die niet te moeilijk leest.

Lees bijvoorbeeld het evangelie van Lukas en het boek Handelingen achter elkaar door (beide geschreven door dokter Lukas). Of lees een brief van Paulus op een avondje (bijvoorbeeld de brief aan de Galaten).

Een hulpmiddel bij het starten met de Bijbel is het gebruik van een leesplan. Met zo’n plan kan je je in een bepaalde periode door bijbelboeken heenlezen. Bijvoorbeeld de hele Bijbel in een jaar. Op deze site staat een plan voor een paar maanden waarbij je belangrijke Bijbelboeken doorleest [ klik hier ]

Mediterend Bijbellezen

Als tweede kan je mediteren over de Bijbel. Het klinkt misschien wat onbekend, maar met deze vorm neem je de tijd om een tekst te “ervaren”. Mediteren is niet studeren en is niet een of andere intellectuele bezigheid. Het is meer bouwen aan je relatie met God die spreekt door zijn Woorden heen. Een vorm die je zou kunnen gebruiken is “Lectio Divina“, een oude katholieke methode van het meditatief Bijbel lezen.

Belangrijk bij mediteren is dat je de tijd neemt en dat je de rust en stilte opzoekt. De tekst moet zijn werk in je doen. De Bijbel heeft het ook over een “binnenkamer”, een privé plek om God te ontmoeten.

Hoe werkt meditatief lezen?

De HEER sprak persoonlijk met Mozes, zoals een mens met een ander mens spreekt. ” (Exodus 33:11). De HEER had de gewoonte om met Mozes te spreken. De HEER spreekt. Mozes luistert. Bij Lectio Divina gaat het er niet om om veel uit de Bijbel te lezen. Ook niet om veel te zeggen. Het gaat erom dat God de kans krijgt om te spreken en dat wij het Woord van God in ons hart ontvangen. Een moment van goddelijke intimiteit.

1E : LUISTEREN NAAR GODS WOORDEN

Lees het gedeelte uit de Bijbel twee maal hardop voor. En blijf daarna twee tot drie minuten stil. Welk deel blijft in het bijzonder hangen in je gedachten? Schrijf het maar op in een of maximaal een paar woorden. Je hoeft het net uit te leggen.

2E : PERSOONLIJKE BOODSCHAP

Lees het gedeelte uit de Bijbel nogmaals twee maal hardop voor. En blijf daarna twee tot drie minuten stil. Denk nu na over waar dit Bijbelgedeelte je vandaag raakt en schrijf dat eens op: “ik hoor…”, “ik zie…”, “ik begrijp…” of iets dergelijks. Let op, het is geen Bijbelstudietijd!

3E : TOEPASSING VAN GODS WOORDEN

Lees het gedeelte uit de Bijbel nog een keer hardop voor. En blijf daarna weer twee tot drie minuten stil. Denk nu na over “Ik geloof dat God van me vraagt om … vandaag / deze week”. Het is geen Bijbelstudie, maar het is het concreet maken van wat je begrijpt als je dit stukje uit de Bijbel hebt gelezen.

Bijbel bestuderen

Als derde kan je de Bijbel bestuderen. Daarbij lees je, analyseer je, zoek je bewust naar de diepere betekenis en de rijke uitleg. Allerlei details en verbanden kunnen je dan helpen om de Bijbel te begrijpen en toe te passen. Met deze vorm van Bijbel lezen kan je ver gaan. We gaan het niet te moeilijk van start. Leer om de Bijbel te bestuderen en gun je jezelf de tijd hiervoor, dan zul je merken dat je schatten opgraaft die onder het oppervlak verborgen zijn en aan de vluchtige lezer voorbij zullen gaan. Sommige schatten zitten zelf heel diep onder het oppervlak.

Er zijn heel veel verschillende studie manieren. Welke je gaat gebruiken hangt van je doel af. Wederom: er is geen goede of foute manier. Iedere manier helpt je op een eigen manier de schatten uit de Bijbel op te diepen. Een paar voorbeelden van verschillende manieren van het bestuderen van de Bijbel:

 • Studie naar een persoon uit de Bijbel
 • Studie naar een specifiek thema
 • Studie naar een bepaald onderwerp
 • Studie naar de betekenis van een woord of bepaalde woorden
 • Studie naar de achtergrond van een bepaald gedeelte
 • Studie naar een heel Bijbelboek
 • Studie waarbij je tekst-voor-tekst gaat verdiepen

Net als bij de andere manieren van Bijbellezen is het ook hier niet zozeer van belang wat jij vindt, maar of de Bijbel toegang krijgt tot je hart en je denken. Stap niet in de valkuil om in plaats van de Bijbel te bestuderen de Bijbel te bediscussieren!

[ba-button link=”http://www.creatov.nl/bijbeluitleg/welke-bijbel/” color=”red” target=”self”]Volgende: welke Bijbel moet ik hebben? »[/ba-button]

4 reacties

 1. Michiel Eghuizen op 28-07-2012 om 17:06

  Pas wel op met Lectio Divina (contemplatief gebed). Ik ben er geen voorstander van. Het komt uit de mystieke hoek vanuit de rooms-katholieke kerk. Het is hetzelfde als de meditatie vormen binnen de oosterse religies. Het is ook niet Bijbels.

  Zie ook: http://www.toetsalles.nl/htmldoc/contemplatievebeweging.ha.htm

  Bijbels mediteren is niet stil zijn en jezelf legen en jezelf ontvankelijk maken voor stemmen. Het is stil zijn en verzen overdenken en proberen te snappen, door ze te ontleden in je gedachten. Net zoals je een rekensom uit je hoofd rekent. Maar dan wel met de hulp van de Heilige Geest. Hij werkt samen met jou eigen geest om de bijbeltekst als waarheid in je leven te maken en om het in te zien, de waarheid.

  Je kunt als mediteren ook God overdenken of Het Kruis. Maar mediteren heeft altijd iets waar je over nadenkt en “op kauwt”. Maar nooit door jezelf te legen.

  • Wouter van der Toorn op 29-07-2012 om 08:47

   Beste Michiel, het is wel erg bang. Dit Lectio Divina is misschien een van de dingen die we zijn kwijtgeraakt. Nee, het is niet hetzelfde als… Ik ben er erg enthousiast over geworden toen ik er jaren geleden mee in aanraking kwam. Ik kan het iedereen aanbevelen. Tijd voor God, tijd voor stilte, concentreren op dat wat God wilt zeggen. Ruimte aan God geven. Die angst voor alles wat anders is vind ik erg jammer.  • Michiel Eghuizen op 29-07-2012 om 22:13

   Oeps… had niet gezien dat je er al een artikel aan gewijd had. Bedankt dat je het in ieder behandeld hebt.

   Even over Passion 2012, waaronder John Piper Lectio Divina schijnt geintroduceerd te hebben. Ik wil het niet perse voor ze opnemen, al hoewel ik wel vindt dat John Piper erg bijbelgetrouw is in meeste gevallen die ik ken. Ik weet niet zeker of ze met stil zijn ook bedoelde het stil zijn in je hoofd, of dat het persoonlijk overdenken en persoonlijk gebed was. Ik heb de fragmenten daarvan wel gehoord, maar daaruit kon ik niet bij iedereen het uit opmaken. Wel zag ik dat daar enorme verwarring veroorzaakt daarover is, omdat het ook niet duidelijk is wat ze wel bedoelen.

   Op de Desiring God website (waar John Piper ook deel vanuit maakt), staat ook: (http://www.desiringgod.org/blog/posts/a-system-for-praying-in-2012)
   “Update: Formerly I listed Lectio Divina as a third system
   for prayer. I’ve since removed it for the confusion it has caused. We do
   not endorse contemplative spirituality. The main point I’d like to
   recommend is using the text of Scripture as an organizer for our prayers
   — prayers that are exegetically faithful and gospel rich. I’m sorry for
   introducing the category.”

   Nu even terug naar mijn eigen kijk. Bij mij is het niet perse angst. Ik heb er zelf ook aan gedaan. Zowel in de verbeeldingsvorm als in het jezelf stil maken in je hoofd om te luisteren naar de “kleine zachte stem”. Helaas was die “kleine zachte stem” niet altijd juist. Daarnaast probeer ik het vanuit Bijbels perspectief te bekijken en onderzoek ik het met een open houding.

   Ik geloof dat God ook spreekt in woorden. Ik meen zelfs 2 keer God’s stem hoorbaar gehoord te hebben. Wel in mijn hoofd, maar dan wel alsof een echte stem van geluid was. Beide keren klopte het en was het om mij te beschermen of om mij te helpen in een vorm van “kritieke” situatie, die meteen opgelost moest worden of waar ik meteen steun van Hem nodig had. Ook Paulus had visoenen en openbaringen en Johannes ook. Ook daar denk ik dat God door spreekt.

   Maar over het algemeen spreekt Hij door Zijn Woord. En dan bedoel ik het geschreven Woord, “verlicht” door de Heilige Geest. Die het Woord levend en krachtig maakt (Heb 4:12). Of Zijn Woorden, die door een persoon gesproken wordt als vorm van evangelisatie. (Rom 10:17, Rom 1:16) Maar dat is Zijn Woord wat al bekend is bij ons, via de Bijbel.

   Tijdens het mediteren op de tekst geeft de Heilige Geest, als Hij wil, je meer inzicht op de tekst. En dan bedoel ik in dit geval het overdenken van de tekst. En Hij geeft ook de genade mee met die tekst om het onderdeel van je leven te maken. Dus om het in je hart tot uitwerking te laten komen. Net zoals Hij mensen tot geloof laat komen, onder het horen van het Evangelie.

   Als ik overdenken van Zijn Woord bekijk in de Bijbel, kom ik op de volgende teksten:
   Psalmen 119:9-11:
   “Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver? Als hij dat bewaart overeenkomstig Uw woord. Ik zoek U met heel mijn hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen. Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U niet zondig.”

   Johannes 15:7:
   “Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen.”

   Johannes 8:31-32:
   “Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.”

   De stille gebeden van David zijn gewoon gebeden met woorden. Alleen is het in zichzelf. Psalm 131, spreekt mijns inziens over dat David stil is geworden in de vorm van, houding van vertrouwen en rust. Maar niet in zonder gedachten horen wat God zegt.

   Daarnaast hebben wij nu het geschreven Woord wat ze in het OT in begin niet hadden en David had bijvoorbeeld de Wet, die voor Hem kostbaar is (Psalm 19:8-12 bijvoorbeeld). Daarin zie je ook dat zelfs David de Wet al overdenkt en gebruikt om te weten te komen wat God’s Wil is.

   Voor Lectio Divina in de vorm van stil worden in je gedachten en even aan letterlijk niks denken, zodat je “beinvloed kunt worden door God”, daarvoor kan ik geen Bijbelse basis vinden. Het komt niet door mijn toetsing heen.

   En ook in dat artikel wat ik poste vind ik dat ze goede punten hebben.

   Daarnaast ben ik ook wel bereid om dingen te leren vanuit andere tradities en culturen. Bij dingen die over de aardse dingen gaan, vind ik dat alleen maar goed. Maar bij geestelijke dingen moet je daarmee oppassen. Omdat alles wat geestelijk is en niet van God komt, is niet goed. Omdat alles wat niet voor God is, tegen God is. (Mat 12:30, Lukas 11:23)  • Wouter van der Toorn op 29-07-2012 om 08:49

   O ja, lees ook eens http://creatov.nl/2012/01/meditatief-bidden-gevaarlijk/ waar ik er meer op inga.Laat een reactie achter