light of the world

Een mooie video over Matteüs 5:13-16. Hier zegt Jezus dat zijn volgelingen een licht voor de wereld zijn! Het kan niet verborgen blijven. Ik zeg: schijn als sterren in de nacht, als een lamp op een standaard, als een stad op een berg.

Lees meer »