Berichten getagd ‘pastoraat’

Focus discipelschap

Nu klinkt het woord discipelschap heel erg christelijk. Op zich is het wel een mooie benaming die de volgelingen van Jezus kregen. De opdracht die zij vlak voor hemelvaart kregen van Jezus was dat ze de wereld in moesten gaan en alle volken “tot Zijn discipelen” moesten maken. Het ging er dus niet om dat…

Lees meer »

Notities bij counseling

Het afgelopen weekend ben ik op bezoek geweest bij het pastorale congres voor kerkleiders. De hoofdsprekers waren Neil Anderson (bekend o.a. van zijn wereldwijde bediening van bevrijding) en Jim Wilder (een bekend christen psycholoog). Nu zie ik mezelf niet direct als een pastoraal medewerker, laat staan een pastoraal deskundige. Zij het dat pastoraat (of counseling)…

Lees meer »