Illustratie van de tabernakel

Een van de beelden voor de kerk, de gemeente van Jezus Christus, is dat het het gebouw is waar God woont. Het is het beeld van de tabernakel, de tent die God voor zich liet neerzetten. Dat wilde Hij omdat Hij in het midden van zijn volk wilde wonen (Ex 25:8).

Jezus, de zoon van God, kwam als mens bij ons wonen (Joh 1:14). Hier staat ook het oude woord ‘getabernakeld’. God wilde onder de mensen zijn. Dat is de reden van Kerstfeest. God wilde niet op een afstand blijven. Hij werd mens onder de mensen.

Lees meer »

Laat dit eens door je gedachten gaan: de onafhankelijke, almachtige, niet-voor-te-stellen-en-te-meten God heeft ervoor gekozen om met mensen samen te werken om Zijn grote droom te verwezenlijken. In de Bijbel zijn er veel momenten beschreven van mensen die door de Allerhoogste geroepen worden.

Lees meer »
bouwen vraag

Toen we in onze gemeente ons gingen buigen op een gezonde en bijbels model voor leiderschap voor onze gemeente hebben we samen besloten om ons niet te laten leiden door teleurstellingen, door slechte voorbeelden. Maar ook niet door de goede voorbeelden van anderen.

Lees meer »
calimero - zij zijn groot en ik ben klein

God heeft zich afhankelijk gemaakt van mensen. Hij wil mensen gebruiken om namens Hem te spreken. Soms denk ik wel eens dat er echt een beter plan moet zijn geweest. Wie kan nu de woorden van de Allerhoogste geloofwaardig doorgeven?

Lees meer »

Dit afgelopen jaar ben ik verschillende mensen in een of andere bediening tegengekomen die in een verandering zaten van hun werk of werkomgeving. Ze wachten op het moment dat God hun de volgende concrete opdracht duidelijk maakt. Het is interessant om te zien dat veel van deze mensen een gevoel van nutteloosheid hebben, omdat ze…

Lees meer »