Palmpasen

Wat gebeurde er op Palmpasen / palmzondag

3 min leestijd

De zondag voor Goede Vrijdag en Pasen is het Palmpasen of palmzondag. Een dag waarin de kerk nadenkt over het moment dat Jezus triomfantelijk op een ezeltje in Jeruzalem naar binnen rijdt. Wat gebeurde hier nu eigenlijk? Wat hebben mensen er toen van gedacht en begrepen?

De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. De talloze mensen die voor hem uit liepen en achter hem aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!’ (Matteüs 21 vers 6-9)

Alles wat Jezus deed was anders dan mensen verwachtten. In de dingen die Hij deed leek Hij op de door God gestuurde bevrijder. Maar in heel veel andere dingen niet. De Joden kenden de oude profeet die zei  dat Gods koning, wanneer Hij naar Jeruzalem zou komen, ‘komt aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin‘ (Zacharia 9:9).

Als koning gekroond.

Palmpasen

Waterverf schilderij van Palmpasen door Paul Stoub

Jezus liet in alles zien dat Hij de Zoon van David is, de koning die door God gestuurd was en waar al zolang op was gewacht. Hij was koning en zou op de troon gaan zitten. Hij zou gekroond worden in zijn eigen hoofdstad. De mensen begrepen het en waren ongelofelijk blij. Het is als de sfeer bij de komende bevrijding van de vijand. Je kent wellicht wel de scenes bij het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog. Mensen staan uitzinnig van vreugde te vlaggen en blij te zijn. Het lijkt op deze intocht. Jezus is de door God gestuurde koning en is op weg om plaats te nemen op de troon. De mensen langs de weg maken vaandels van palmtakken en maken een prachtige loper van hun jassen. Een waardige intocht van de koning.

Een dieper plan

Maar het loopt net even anders dan de mensen verwachtten. Deze Jezus is op weg naar zijn troon en Hij zal worden gekroond. Maar zijn troon was een vervloekt kruis en zijn kroon was gevlochten van takken vol dorens. Waar is de loper dan gebleven? En waar de uitzinnige blijdschap? Is het niet omdat het plan van God veel dieper gaat? Jezus werd niet alleen koning voor de Joden, maar koning van alles wat leeft! Jezus redt niet van de Romeinse overheersers maar redt van de onderdrukkende macht van de zonde.

Geen foutje!

Palmpasen was geen foutje. Alleen het vervolg op Palmpasen was voor iedereen een grote verrassing en toen onbegrepen!

Waardeer je dit artikel? Overweeg een kleine donatie. Voor een volgend kopje koffie tijdens het schrijven bijvoorbeeld.

PS: zie je een schrijfvoutje? Mail me ff!

Bedrag € -