Man springt over een hek

Breng de passie terug

2 min leestijd

Man springt over een hek

Er lopen veel mensen rond die het leven zinloos vinden (kwam een getal van 40% tegen) en de helft van de mensen heeft maar weinig toekomst perspectief. Het dringt de vraag op: hoe breng je passie terug in je leven? Je weet wel: passie, die hartstochtelijke liefhebberij. Sommige dingen zijn dodelijk voor je passie. In mijn aantekeningen kwam ik zelfs de notitie barmhartigheidsvermoeidheid tegen…

Hier zeven zaken die je passie om zeep helpen:

1. Een onduidelijk doel

“Maar ik zei: ‘Tevergeefs heb ik me afgemat, ik heb al mijn krachten verbruikt, het was voor niets, het heeft geen zin gehad.” Jes. 49:4

2. Een ongebruikt talent

“Maar, laat ieder zó leven als de Here voor hem bedoeld heeft en met de gaven die de Here hem heeft gegeven.” 1 Cor. 7:17 (Het Boek)

3. Een onevenwichtige planning

“Benut je tijd en energie om geestelijk in conditie te blijven.” 1 Tim 4:7b (Het Boek)

4. Een verborgen zonde

“Mijn zonden zijn mij te veel geworden; zij vormen een grote last in mijn leven.” Ps. 38:5 (Het Boek)

5. Een onopgelost conflict

“De dwaas sterft door wrok en jaloezie.” Job 5:2 (Het Boek)
“Jij verscheurt jezelf in woede” Job 18:4

6. Een onafhankelijke levensstijl

“Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want – dat is zeker – samen zwoegen loont. Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt” Pred. 4:9-10

7. Een ondervoede geest

“Daarom moet u, die Jezus Christus als uw Here hebt ontvangen, in het dagelijks leven een met Hem blijven.  Met uw wortels diep in Hem verankerd, moet u uw leven door Hem laten opbouwen. Blijf in geloof vasthouden aan wat u over Hem hebt geleerd en laat uw hart daarbij overvloeien van dankbaarheid. ” Kol 2:6-7 (Het Boek)

VRAAG: aan welke punten zou jij willen werken?

Waardeer je dit artikel? Overweeg een kleine donatie. Voor een volgend kopje koffie tijdens het schrijven bijvoorbeeld.

PS: zie je een schrijfvoutje? Mail me ff!

Bedrag € -

[yarpp]