De Hoofdpersoon

helden
Ieder goed verhaal en goede film heeft een hoofdpersoon. Of het Lord of the Rings , Avatar of Winnie de Pooh is. Vaak moet je het verhaal in komen. Hoe beter het verhaal, hoe meer het karakter van de hoofdpersoon duidelijk wordt. Wat denk je, zou het boek van God, de Bijbel, niet ook een hoofdpersoon hebben? Wat zou zijn naam zijn, hoe leer je deze hoofdpersoon beter kennen in zijn karaktertrekken en zijn gedachten? In deze les gaat het over de hoofdpersoon van de Bijbel . Je zal verbaasd staan! Want je moet soms wel even goed opletten om door te hebben dat deze hoofdpersoon al lang een rol speelt in het hele verhaal!

Inhoudsopgave (snelle links naar paragrafen)

  1. Wie is de HEER?
  2. Jezus in het Oude Testament
  3. God stuurde Jezus
  4. Hoe spreekt het Oude Testament over Jezus?

Wie is de HEER?

Wil je de Bijbel goed begrijpen, dan is het goed om te weten om wie het gaat, wie de hoofdpersoon is. Als je door het eerste deel van de Bijbel (het Oude Testament) heen bladert dan zie je op heel veel plekken de naam van God worden genoemd. Het gaat om de naam “HEER” (vier hoofdletters), in andere vertalingen ook wel omschreven als “HERE” of “HEERE” en in bijvoorbeelde Groot Nieuwsbijbel wordt deze naam vertaald met “Heer” (drie kleine letters).

In de originele Hebreeuwse tekst staat daar weergegeven met vier letters: “JHWH”. Het was de naam die niet uitgesproken mocht worden. In de Bijbel kan je wel de betekenis van deze naam ontdekken. In Exodus 3:13-14 wordt het verhaal verteld dat Mozes God ontmoet in de woestijn. God maakt aan Mozes zijn naam bekend. Hij zegt: “ Ik ben er die er zijn zal “, of net even anders vertaald: “ Ik zal zijn: Die er zal zijn “. God zegt dus dat Hij er zal zijn. Iedere keer dat je Zijn Naam leest. De Bijbel gaat over de God die er altijd zal zijn.

De HEER in de Bijbel

Jezus in het Oude Testament

Nu is Jezus de hoofdpersoon uit het Nieuwe Testament. Het begint tenslotte met de vier evangeliën die gaan over de geschiedenis en het onderwijs van Jezus. Lees bijvoorbeeld het eerste vers, Matteus 1:1 “ Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. “De informatie over Jezus Christus is niet alleen in het Nieuwe Testament te vinden. De Messias werd verwacht door de mensen uit zijn tijd (lees bijvoorbeeld in Lukas 3:15). En dat op basis van de geschriften uit het Oude Testament.

De Messias

In het Oude Testament wordt veel gesproken over de komst van een Messias, een bevrijder. De Redder die door God zou worden gestuurd en geboren zou worden als Jood. Nu lijkt het Oude Testament alleen te gaan over de geschiedenissen van het volk Israël, het volk dat door God was uitgekozen. Maar als je dieper gaat kijken dan is er (soms verborgen, soms wat duidelijker) een thema dat overal in doorgaat. En als je dat niet wil zien, dan ga je niet eerlijk om met het Oude Testament. Tot in details zijn voorspellingen gedaan over Jezus Christus, zijn geboorte, zijn leven, zijn lijden en sterven, zijn opstanding. Het kruis van Jezus Christus werpt als het ware zijn schaduw over het Oude Testament, het kijkt naar dat cruciale moment in de wereldgeschiedenis!

Tip: lees bijvoorbeeld het volgende artikel over alle voorspellingen over het lijden en sterven van Jezus Christus.

Schaduw van het kruis

De Gezalfde

In het Oude Testament wordt gesproken over de komende Messias. Messias komt vanuit het Hebreeuws en betekent “ gezalfde “. In het Grieks is dat “ kristos ” wat wij weer kennen als “ Christus “. Het is een titel die in het Nieuwe Testament aan Jezus wordt gegeven: Jezus Christus. In het Oude Testament was er niet iemand die Messias heette. Het stond er voor de beloofde, de komende Koning. Lees bijvoorbeeld Johannes 1:41 “ ‘Wij hebben de messias gevonden’ (dat is Christus, ‘gezalfde’) “.

God stuurde Jezus

Toen Jezus kwam maakt Hij als geen ander dan de God uit het Oude Testament bekend. “ Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien ” (Johannes 14:9).  Jezus bracht God dichtbij. Uiteindelijk was er al eeuwenlang over Jezus geschreven en waren profeten opgestaan om de komst van Hem aan te kondigen. Kijk maar een naar een paar voorbeelden:

Jezus is de nakomeling die Eva zou krijgen die de kop van de slang zou verbrijzelen (Genesis 3:15)

Jezus zou naar de hemel gaan na de opstanding (Psalm 16:11; Psalm 110:2)

Jezus is de Koningszoon van David die eeuwige Koningschap zal ontvangen (2 Samuel 7:12-13)

Jezus zou opstaan uit de dood (Micha 7:7,8; Psalm 16:10,11)

Jezus is de Zoon die God zou geven, Hij zou geboren worden uit een maagd als een teken van God (Jesaja 7:14-16)

Jezus is de Zoon van God die op de troon van David zal zitten en die nooit uit Gods gunst zal vallen (1 Kronieken 17:13-14)

Jezus droeg de boodschap van God uit van genezing en heling (Jesaja 61:1-2)

Jezus werd gestuurd als de bevrijder door God om blinden de ogen te openen en verlamden te genezen (Jesaja 35:3-7)

Jezus zou als de Knecht van God worden afgewezen en lijden (Jesaja 53:3)

De profeten wijzen naar Jezus

Jezus gebruikte zelf de profeten uit het Oude Testament toen Hij was opgestaan uit de dood. “ ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’ Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. ” (Lukas 24:44-45). Iets eerder stond in dat hoofdstuk al: “ Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten. ” (Lukas 24:28).

De Heilige Geschriften (dat was alleen het Oude Testament omdat het Nieuwe nog niet bestond) gingen dus over Jezus! Mozes leefde 1500 jaar voordat Jezus zou komen. Maar Hij schreef over Jezus. “ Als u Mozes zou geloven, zou u ook mij geloven, hij heeft immers over mij geschreven. ” (Johannes 5:46).

Hoe spreekt het Oude Testament over Jezus?

Hiervoor heb ik al een lijstje gegeven van een aantal dingen die de profeten hebben voorspeld. Toch is het niet zomaar simpel een lijstje geven. Je hart moet worden geopend om het te zien, ontvankelijk worden om de Bijbel te begrijpen. Dat is iets wat de Heilige Geest wil uitwerken in je leven.

Wat kan je zien? Kijk naar wat de boeken van Mozes beschrijven. Een groot deel gaat over de voorschriften in het heiligdom van God (de tabernakel), de offers, al de bijzondere gebruiken. En al die rituelen gaan ergens over: ze zijn een symbool voor iets anders.

  • Er moest worden geofferd als er zonde was. Zo werd Jezus het offer voor de mensen.
  • Het bloed moest worden gesprenkeld op de Ark van het Verbond, zodat er geen scheiding tussen God en het volk zou zijn. Zo is het bloed van Jezus dat ervoor zorgt dat we nooit meer uit de nabijheid van God hoeven te zijn.
  • De hogepriester mocht als enige in het Allerheiligste komen om tussen God en mensen te staan. Zo is Jezus de hogepriester die voor ons pleit in de voortdurende nabijheid van de Vader.
  • Etc.
Hieronder een afbeelding (overgenomen uit de ESV Study Bible) van de tabernakel, het heiligdom dat Mozes moest maken in de woestijn.

tabernakel
Het voert nu te ver om alle symbolen uit te pluizen en uit te leggen Ga zelf eens op zoek naar de schatten in het Oude Testament. Je kan bidden om inzicht dat God wil geven, zodat je zal zien en begrijpen wat God je wilt laten zien.  Check ook het volgende artikel met een overzicht van alle boeken van de Bijbel en hoe ze verwijzen naar Jezus (klik hier)

[ba-button link=”http://www.creatov.nl/bijbeluitleg/leven-uit-gods-liefde/” color=”red” target=”self”]Volgende: leven uit Gods liefde »[/ba-button]
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties