Creed ~ Rich Mullins

En dit geloof ik

Door Wouter van der Toorn / 11-11-2013 /

Jaren geleden schreef Rich Mullins “Creed”. Hij overleed in ’97. Hij heeft altijd een indruk achtergelaten. Ook met dit prachtige liedje.

Lees artikel »