De Heilige Geest

Waarom Pinksteren

3 min leestijd

Weer zo’n feestdag waar het niet altijd zo duidelijk van is wat er nu eigenlijk te vieren valt: waarom vieren we Pinksteren? Ja, afgezien van het voorjaar, het nieuwe leven dat zichtbaar wordt. Nu vieren de gelovigen met Pinksteren de geboorte van de kerk. De kerk werd geboren toen de Heilige Geest werd gestuurd naar deze wereld. Dat was 10 dagen na hemelvaart. Dat was een bijzonder moment en niet voor niets toen.

Pinksteren in het Oude Testament

Tijdens het pinksterfeest vierden de Joden dat God Almachtig zijn wet aan Mozes heeft gegeven. De Joden noemen dat feest Sjavoeot, dat letterlijk wekenfeest betekent. Zeven keer zeven dagen, dus zeven weken na Pesach moest dit feest worden gevierd. Pesach was het feest van bevrijding uit de slavernij. Sjavoeot is de grote finale van wat toen begon: de stap uit slavernij was geweest en nu had nu zijn eigen woord en wetten gegeven aan het volk zodat zij zouden weten hoe ze moesten leven.

De Heilige Geest
De Heilige Geest (foto van Matt Gruber)

Pinksteren in het Nieuwe Testament

Het Oude Testament laat beelden zien van een werkelijkheid die nog moest komen. Het Pesachfeest, waarbij een lam werd geslacht en waar ongerezen brood werd gegeten was een directe verwijzing naar Jezus die zou komen als het Lam van God en het Brood dat leven geeft. Jezus werd ook geofferd als offerlam tijdens het Pesachfeest. Hij was het Lam van God dat de zonde van de wereld zou wegdragen. Zeven weken hierna was het Pinksteren. Daar waar God zich verbond met zijn volk door middel van strikte voorschriften in het Oude Testament, daar verbindt God zich nu met zijn volk door Zijn Geest te sturen! En het effect is ongelofelijk. De eerste keer dat de Wet werd gegeven en in werking trad werden 3000 Israëlieten gedood (lees het relaas in Exodus 32). De eerste keer dat de Geest werd gegeven en zichtbaar werd werden 3000 mensen toegevoegd aan de groep gelovigen (lees maar in Handelingen 2).

De Geest als grootste belofte

Wist je dat de heilige Geest de grootste belofte was? Dat Hij in mensen kon wonen was het meest ongelofelijke. Dat was alleen maar mogelijk omdat Jezus de weg had geopend voor vergeving, genade, liefde… Sommige mensen denken dat een bepaalde vrijheid van uiting het bijzondere is, anderen dat vergeving van zonden het meest geweldige wonder is of dat je gaven van de Geest kan ontvangen. De Geest wil zo graag in mensen wonen. Maar niet om ze maar hard aan het werk te zetten hoor! Door de heilige Geest kan je de onvoorwaardelijke liefde van de Almachtige God leren kennen. Lees maar

U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Romeinen 8 vers 15 – 16

Samenvatting

 
Pinksteren in het Oude Testament Pinksteren in het Nieuwe Testament
50 dagen nadat het Pesachfeest was gevierd 50 dagen na het offer van Jezus
de bekroning van Pesach de bekroning van Goede Vrijdag
feest omdat de wet werd gegeven feest omdat de Geest van God werd uitgestort
God is onbereikbaar God komt in de mensen wonen
eerste uitwerking van de wet :
3000 Israëlieten kwamen om (Exodus 32 vers 28)
eerste uitwerking van de heilige Geest :
3000 mensen lieten zich dopen (Handelingen 2 vers 41)

 

Weet jij wat Pinksteren is?

[ba-youtubeflex videoid=”PEiJ6WD3qK8″]

Waardeer je dit artikel? Overweeg een kleine donatie. Voor een volgend kopje koffie tijdens het schrijven bijvoorbeeld.

PS: zie je een schrijfvoutje? Mail me ff!

Bedrag € -