Ministrynet

Internet ministry en ministrynet 2011

3 min leestijd

ministrynet conferentie

Mijn start in Internet ministry

Jaren geleden was mijn eerste kennismaking met de Internationale Internet Ministry (evangelisatie, discipelschap, waarbij gebruik wordt gemaakt van Internet) de Ministrynet conferentie. Dat was destijds in Budapest, Hongarije. Volgens mij was youtube toen nog niet eens gelanceerd en was Google nog niet de supermachtige aanwezigheid op het Internet zoals het nu is. De wereld is veranderd. En wel heel snel ook. Volgens mij zal dat niet zomaar veranderen. Dat betekent dat de eigenheid aan werken met Internet als communicatie platform is dat je altijd (mee)verandert.

Eenvoudiger

Dat maakt het soms rusteloos wellicht. Anderzijds, het ontplooien van activiteiten op Internet is zoveel eenvoudiger geworden. De techniek is nu, in tegenstelling tot een paar jaar geleden, meestal vrij en in goede kwaliteit beschikbaar. Daar liggen grote kansen. Je concentreert je dan meer op de echte ‘ministry’ in plaats van het zoveelste ding bouwen. Man, je moet eens weten hoeveel energie er is gestoken in bouwen en bouwen en bouwen… Maar dat is maar 5% van het eigenlijke werk. Nu moeten we juist concentreren op waar het echt om gaat: connecties met mensen maken en communicatie.

“Internet is so big, so powerful and pointless that for some people it is a complete substitute for life”
Andrew Brown (English Journalist and Author)

Ministrynet 2011

Dit najaar komen weer tientallen mensen wereldwijd bij elkaar rondom het thema Internet ministry. Dit jaar wordt vooral de nadruk gelegd op het proces van discipelschap. Dat is voor de een logisch, maar voor een organisatie die vooral evangeliseert via Internet is dat een grote verandering. Mensen bereiken met het evangelie is niet zo moeilijk. De resultaten zijn enorm, zijn bemoedigend en zijn om stil van te worden. En toch is dit niet de moeilijkste opdracht. Mensen helpen om Jezus te volgen, dat is heel wat anders. Vooral via Internet is het alles terug brengen naar de enkeling of de kleine groep.

Je staat er niet alleen voor

Vanuit de verschillende delen van de wereld zijn er verschillende ervaringen en experimenten. Er is geen one-size-fits-all oplossing mogelijk. Daarvoor zijn de culturele verschillen, de religieuze omgevingen en de verscheidenheid in doelgroepen veel te groot voor. Een ontmoeting als Ministrynet helpt enorm in het delen van de lessen die je zelf hebt geleerd en om geïnspireerd te raken door de oplossingen die elders succesvol zijn. Het is tijd om te delen, niet om weer alles zelf opnieuw te ontwikkelen.

Deze dagen heb ik een meeting met het ‘design-team’ van de ministrynet conferentie. Daar zit ik namens Nederland/West-Europa in. In de hoop dat ik wat zinnigs zal bijdragen. Dat geloof ik best, al is het alleen al onze onbeschaamde kritische houding (please, pray for me). Ik heb daarbij ook nog een klus om aan de verwachtingen te voldoen. Ik werd namelijk geïntroduceerd als “legend in internet ministry“. Of ik daar nu zo blij mee moet zijn…

“Innovation distinguishes between a leader and a follower.”
Steve Jobs

Hulp gevraagd

Als laatste twee vragen aan jou:

  1. Het is altijd zoeken naar kansen voor het Goede Nieuws. Welke kansen zie jij in de Internet ontwikkelingen voor evangelisatie en discipelschap?
  2. Welke toepassingen zijn echt not-done/kunnen echt niet meer als het gaat om evangelisatie of discipelschap? Kritische opmerkingen zijn van harte welkom!

Waardeer je dit artikel? Overweeg een kleine donatie. Voor een volgend kopje koffie tijdens het schrijven bijvoorbeeld.

PS: zie je een schrijfvoutje? Mail me ff!

Bedrag € -