een gat graven

Voorgangers willen het beter doen

3 min leestijd

een gat graven

Wie wil niet dat het goed gaat met zijn kerk? Zeker als je dominee / voorganger bent van deze kerk. In een Amerikaans onderzoek werden 12 mogelijke activiteiten voorgelegd aan voorgangers uit Protestante kerken die deze naar prioriteit mochten indelen. Al deze activiteiten hadden te maken met assistentie, expertise of middelen van buiten de kerk. Hieronder een korte samenvatting van de uitkomst, vrij vertaald:

Onderzoeken

Kijkend naar het grote plaatje van de onderzoeksresultaten blijkt dat voorgangers een herijking (assessement) als een van de belangrijkste prioriteiten zien. 59% van de deelnemers aan het onderzoek zei “zeker” aan de slag te gaan met de herijking van de  visie en missie van de kerk. Het steekt in het hele onderzoek er met kop en schouders bovenuit.

Ook kijken en herbeoordelen van andere zaken staat hoog op de lijst. Zoals het onderzoek naar de reputatie van de kerk in de samenleving (38%) en het onderzoeken van de spirituele behoeften en de demografische samenhang van de gemeenschap (31%). Dit waren in de ranglijst nummer 2 en 3.

Op nummer 6 staat het evalueren van de geestelijke gezondheid van de gemeente met 22%.

Vernieuwen en Investeren

Als het gaat om het verbeteren van de eigen organisatie zijn de belangrijkste zaken voor de voorgangers “focus op veiligheid en beveiliging” (25%) en “verbeteren van de financiële huishouding” (25%)

Andere prioriteiten in deze categorie gaan dan vooral over het investeren in de bedieningen in de kerk zoals “faciliteiten en apparatuur voor de kinderen” (22%), “audio en video apparatuur” (19%), “faciliteiten voor jeugd en tieners (18%) en “technologie en digitale media” (18%)

Financiën en Staf

De derde categorie in het onderzoek gaat over fondsen en fondsenwerking en de staf (mensen in dienst). Slechts 6% van de kerken zegt zeker hulp van buiten te vragen om meer fondsen en giften te genereren en 2% zegt een organisatie in te schakelen bij het selecteren van nieuwe mensen die in dienst komen. Op zich denkt 72% van de voorgangers zeker eens per jaar expertise van buiten te vragen, maar dat gaat nagenoeg nooit over fondswerving en rekrutering.

Omvang kerk en leeftijd leider

De grootte van de kerk speelt vaak een rol bij de prioriteiten van voorgangers, maar niet zo groot als je zou verwachten. Onder kerken met minder dan 100 volwassen bezoekers zijn de meeste van de prioriteiten hetzelfde als van de grote kerken. Kleinere kerken zijn wel minder gericht op onderzoeken van de samenleving / gemeenschap, op de veiligheid issues, hebben minder behoefte aan het veranderen van de budgettering en hebben minder het voornemen te investeren in techniek.

De kerken van van gemiddelde omvang (100 – 250 volwassenen) hebben bovengemiddeld vooral plannen om te investeren voor kinderen, tieners en jongeren en investeren in audio visuele middelen.

De grote kerken (250+ volwassenen) willen vooral de omgeving onderzoeken, de financiële processen verbeteren en een plan voor fondsenwerving uitwerken met externe adviseurs. De plannen voor investering in techniek is minder groot, wellicht omdat het een en ander hier al meer op orde is.

Een laatste interessante uitkomst gaat over de leeftijd van de voorganger. Voorgangers onder de 45 jaar zijn bovengemiddeld geïnteresseerd in technologie en digitale media, terwijl de voorgangers van tussen 45 en 63 jaar oud meer dan gemiddeld geïnteresseerd zijn in de fondsenwerving. De senior voorgangers (64+) zijn meer dan gemiddeld geïnteresseerd in het meten van de geestelijke groei.

Bron: barna.org

Reageer

In hoeverre herken je in je eigen (Nederlandse?) situatie de uitkomsten? Welke prioriteiten zou je zelf ook als je prioriteit zien?

Waardeer je dit artikel? Overweeg een kleine donatie. Voor een volgend kopje koffie tijdens het schrijven bijvoorbeeld.

PS: zie je een schrijfvoutje? Mail me ff!

Bedrag € -