Paashaas, paasei en het kruis

Waar is het kerkelijk jaar voor?

3 min leestijd

Paashaas, paasei en het kruis

Iedere keer rond een van de kerkelijke feestdagen is het een goede vraag om je over te buigen: waar is het kerkelijk jaar voor? Waarom volgen veel christenen een kerkelijk jaar? Met daarin de christelijke feestdagen als hoogtepunten. In sommige kerken is het een vast gegeven, in andere kerken wordt met alle liefde het hele kerkelijk jaar aan de kant geschoven. Waar gaat Pasen ook alweer over? Gaat het niet om de tuin voorjaar klaar te maken, eieren en hazen?

Prioriteit en identiteit

De kalender voor het kerkelijk jaar is ervoor bedoeld om ieder jaar opnieuw Gods verhaal met deze wereld te vertellen. Dat is niet een nieuw verzinsel. God zelf vond feesten belangrijk (daar moeten sommige christenen wellicht erg aan wennen) en bepaalde dat de jaarlijkse feesten werden gehouden. Jezus deed er aan mee. Denk aan het loofhutten feest, het Pesach Feest en Chanoeka. Het hoorde bij het joodse volk en was deel van hun identiteit.

Weleer, vandaag en toekomst

De feesten hebben alles te maken met hoe God in beweging kwam in het verleden. En daarbij de diepe overtuiging dat God niet veranderd is. Wat Hij in het verleden heeft gedaan, dat zal Hij weer doen. Het herinnert actief hoe God doorgaat. Bij de verschillende tijden in het kerkelijk jaar horen bepaalde stukken uit de Bijbel.

Heiligen?

Wat moet je nu met de heiligen? Een katholiek heeft daar waarschijnlijk meer antwoord op als een evangelische christen. Er zit terughoudendheid in. Maar waarom zouden we niet op bijzondere dagen kijken naar hun leven en getuigenis? Zoals een van de meest bekende heiligen: Sint Patrick. Zijn leven was een groot getuigenis. Het is goed om te spiegelen aan de mannen en vrouwen van God.

Ontcommercialiseren

Mooi woord hè… We hebben wellicht last van de commercie. Waar gaan de feestdagen ook alweer om? Zoals ik eerder schreef, we kunnen best wat met het leven van Jezus. In een week als deze is het vaak niet zo’n probleem in de lijdenstijd om hier de aandacht op te vestigen. Maar wat moet je met Pasen, hemelvaart? Wat moet je met een levende Jezus? De feesten gaan over God, over Jezus. Hou er je mond niet over. Het staat gewoon in ieders agenda. Al is het maar als vrije dag of als dag rondhangen op de meubelboulevard.

Indeling kerkelijk jaar

Advent » verwachting van komende Redder (gaat vooral over toekomst, niet over geboorte van Jezus)
Kerst » God komt onder de mensen, eindigend eerste zondag van het jaar waar wordt herdacht dat Jezus werd gedoopt.
Paaskring » Tijd tussen kerst en Paastijd.
Veertigdagentijd » beginnend met Aswoensdag is er een tijd van vasten. In deze veertig dagen wordt toegeleefd naar Pasen
Paastijd » dit is een van de grootste feesten voor de kerk en loopt van Pasen tot Pinksteren. Het heeft niet alleen met terugkijken te maken, maar ook met het vooruit kijken!

Vertel Gods verhaal!

De kerken moeten het weer vertellen waar het allemaal over gaat: God’s verhaal met deze wereld. Om de wereld te redden kwam God zelf in beweging. Zijn zoon Jezus leefde een bijzonder leven maar werd gearresteerd, gemarteld en ter dood gebracht. Maar op Paasmorgen stond Jezus op en Hij leeft. Hij leeft ook vandaag. Hij is Koning, heeft autoriteit. Hij heeft het kwaad overwonnen en eenmaal zal het allemaal definitief zichtbaar worden. Deze wetenschap verandert ons leven en geeft ons hoop. In de kerk is het nieuwe leven van God al zichtbaar.

Reageer

Hoe gebruik jij of hoe gebruikt jouw kerk het kerkelijk jaar?

Waardeer je dit artikel? Overweeg een kleine donatie. Voor een volgend kopje koffie tijdens het schrijven bijvoorbeeld.

PS: zie je een schrijfvoutje? Mail me ff!

Bedrag € -