zeven woorden aan het kruis

Zeven woorden van Jezus aan het kruis

2 min leestijd

In de laatste uren van Jezus Christus sprak Hij nog een paar woorden. Voor hij stierf, sprak hij de zeven kruiswoorden uit. Veel is het niet, maar het met een enorme diepte.

Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?

(Mat 27:46; Mark 15:34; Psalm 22:1)

Het lijden van Jezus was lichamelijk. In zijn ziel is het lijden daarboven op ook onbeschrijfelijk en onvoorstelbaar. In eenzaamheid schreeuwt hij het uit. Hij staat er alleen voor, zonder Vader, niemand die hem bijstaat. Hij was eenzaam. Gelovigen zien het als een teken dat daar waar Jezus eenzaam was, wij nooit meer verlaten zullen zijn! God zal je niet in de steek laten.

Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.

(Luk 23:34)

Tot midden in zijn lijden bidt Jezus voor zijn beulen en de mensen die hem bespotten. Hij leefde niet voor zichzelf. Hij leefde zijn eigen boodschap om je vijanden lief te hebben, te zegenen wie je vervloekt. Kan jij je de omvang van Jezus’ goedheid begrijpen als je hem hoort bidden midden in het lijden?

Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.

(Luk 23:43)

Wat gebeurde hier? De crimineel naast Jezus was ook stervende. Het werd het moment van vrijspraak. Jezus opent eigenhandig de toekomst voor een man die terecht werd veroordeeld, een man die terecht ter dood werd gebracht. De eerste die vrijspraak krijgt is een veroordeelde crimineel.

Vader, in uw handen leg ik mijn geest.

(Luk 23:46)

Hebben ze Jezus vermoord? Jawel. Maar hij was het zelf die zijn leven neerlegde. Het was rondom het avondoffer dat Jezus stierf. Het lichaam sterft, de geest leeft door.

Dat is uw zoon, … Dat is je moeder.

(Joh 19:26-27)

Wat is dit voor een man? Hij maakt zich in het lijden zorgen om zijn moeder Maria. Hij zorgt dat ze er niet alleen voor zal staan en verbind zijn liefste vriend Johannes met haar.

Ik heb dorst

(Joh 19:28)

Hoe diep is het lijden van de Christus geweest? Had Jezus het niet gehad over: wie van het water drinkt dat hij aanbiedt zal nooit meer dorst hebben? En dat wie in hem gelooft nooit meer dorst zal hebben? Maar niemand bood hem dat aan. Hij was leeg. Zo leeg dat hij zo’n dorst had. Maar ze boden hem alleen maar zure wijn.

Het is volbracht.

(Joh 19:30)

Glorieus zal het niet hebben geklonken. Fysiek had hij er de kracht niet voor. Maar deze woorden dreunen door tot vandaag de dag. Het zijn de woorden die hemel en aarde hebben bewogen. Tot in het dodenrijk heeft het zijn effect gehad.

Liefde overwon! Ik ben er stil van…

Waardeer je dit artikel? Overweeg een kleine donatie. Voor een volgend kopje koffie tijdens het schrijven bijvoorbeeld.

PS: zie je een schrijfvoutje? Mail me ff!

Bedrag € -