20120611-212913.jpg

‘s Werelds meest populaire Bijbelteksten

1 min leestijd

Bookmarking the Mobile Bible

YouVersion is zonder twijfel het grootste Bijbelplatform dat je kan gebruiken via Internet, je desktop en via je smartphone. Dit is de top10 meest opgeslagen Bijbelteksten.

1. Filippenzen 4:6

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.

2. Spreuken 3:5

Vertrouw op de HEER met heel je hart,
steun niet op eigen inzicht.

3. Jeremia 29:11

Mijn plan met jullie staat vast- spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

4. Romeinen 12:2

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.

5. Filippenzen 4:13

Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.

6. Filippenzen 4:7

Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

7. Spreuken 3:6

Denk aan hem bij alles wat je doet,
dan baant hij voor jou de weg.

8. Romeinen 8:28

En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.

9. Matteus 6:33

Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.

10. 1 Korinte 13:4

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.

's Werelds meest populaire Bijbelteksten

's Werelds meest populaire Bijbelteksten

Bron: blog.youversion.com »

Waardeer je dit artikel? Overweeg een kleine donatie. Voor een volgend kopje koffie tijdens het schrijven bijvoorbeeld.

PS: zie je een schrijfvoutje? Mail me ff!

Bedrag € -