ik geloof ook in Jezus die leefde

Ik geloof in het leven van Jezus (?)

3 min leestijd

ik geloof ook in Jezus die leefde

Dit is toch een verschijnsel wat me nu pas opvalt: in de klassieke geloofsbelijdenissen die de kerken al door de eeuwen heen met elkaar hebben beleden –tot op de dag van vandaag– staat NIETS over het leven van Jezus. We geloven in Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God de Vader. Na zijn geboorte (onbevlekte ontvangenis) gaan we gelijk door naar de veroordeling van Jezus en zijn sterven aan het kruis. Zoals hier in de Geloofsbelijdenis van Nicea:

Geloofsbelijdenis van Nicea

Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen.
En in één Here Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God; geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader; door Hem zijn alle dingen geworden.

Terwille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden, is begraven. Op de derde dag is Hij opgestaan overeenkomstig de Schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben.

En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten.

En een heilige, algemene en apostolische kerk.

Wij belijden een doop tot vergeving van de zonden.

Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw.

Amen

Wat moet je met het leven van Jezus?

Ik moet eerlijk zijn, deze observatie komt niet van mezelf. In het laatste boek van N.T. Wright “How God became king: the forgotten story of the gospels” is dit het punt dat hij in het begin maakt. En ik herken deze wel. Wat moet je met de evangeliën? Terwijl als we praten over het Goede Nieuws (dat is tenslotte de betekenis van het woord “evangelie“) we het dan vooral hebben over het lijden, sterven en opstaan uit de dood van Jezus. Maar niet zijn leven die worden beschreven in het evangelie van Matteüs, Markus, Lucas en Johannes.

concilie van Nicea (hier werd geloofsbelijdenis vastgesteld)

Wie denkt mee?

Het boek heb ik me goed in vastgebeten. Maar wil er ook zelf een antwoord op vinden. Kan jij me helpen? Wat moet je met het evangelie? Wat moet je met het leven van Jezus? Is dat niet belangrijk? Kunnen we dat vergeten? Of zijn we iets vergeten?

Waardeer je dit artikel? Overweeg een kleine donatie. Voor een volgend kopje koffie tijdens het schrijven bijvoorbeeld.

PS: zie je een schrijfvoutje? Mail me ff!

Bedrag € -

[yarpp]

5 Reacties
Nieuwste
Oudste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Rachel Blom
Rachel Blom
10 jaren geleden

Ik was ook erg onder de indruk van dat boek, het heeft mijn theologie ook wel veranderd. Ook het koningsschap van Jezus werd nieuwe invulling gegeven, evenals de definitie van wat eigenlijk het ‘evangelie’ is. Ik vond het erg prikkelend en ben nog steeds bezig mijn geloof opnieuw te verwoorden erdoor, zeker waar het gaat om de kern van mijn geloof. Mooi proces.

corhardenbolCor Hardenbol
corhardenbolCor Hardenbol
10 jaren geleden

In de Evangeliën leer ik dat Jezus van krib tot kruis zondeloos leefde. Hij deed ons leven dat vol van zonden en tekorten is helemaal over. En Zijn zondeloos leven rekende Hij mij en allen die in Hem geloven toe. Zo is Hij mijn rechtvaardigheid en heiligheid, waarin ik de zondaar in mijzelf, toch voor de heilige God kan bestaan. In Jezus ben ik zo heilig alsof ik nooit ene zonde had gedaan. Dat doet… Lees verder »

Peter Burgers
Peter Burgers
10 jaren geleden

Belangrijke noties! Het gaat om het Woord dat vlees geworden is. Om leer en leven. Om woord en daad. Het gaat om de Heer en om de leer. Om horen en gehoorzamen. Om komen en zien. Om getuige zijn en getuigen.

Theun
Theun
10 jaren geleden

Het leven van Jezus laat mij zien hoe God het bedoeld heeft en hoe Zijn koninkrijk gestalte krijgt. Genezing en bevrijding in de naam van Jezus door de autoriteit van Hem gekregen. Dat is ook goed nieuws naast het feit dat Jezus kwam om ons te verlossen en weer in relatie met de Vader te brengen.

Moe
Moe
12 jaren geleden

Ik denk dat het leven van Jezus ons ook een beeld geeft van wie God is, wat Hij kan, en het geeft een voorbeeld van hoe wij steeds meer op Hem kunnen lijken en hoe we goed kunnen leven. En ik denk daarom ook je geloof daarin mag belijden, om er vervolgens naar te gaan leven.