kindje Jezus

Bijbelteksten voor Kerstwensen

5 min leestijd

Volgens onderzoek is het sturen van een kerstkaart nog steeds populair (onderzoek gedaan door samennaardekerstviering.nl) Vind je, net als ik, dat Kerst soms wel heel erg niksig is? Hier een aantal Bijbelteksten die je als wens kan versturen in deze tijd van Kerst. Want Kerst zonder Jezus is slechts een oud volksfeest. Kerst mét Jezus is zoals het is bedoeld.

TIP: lees ook mijn prikkelende blog “Kerst: heidens of heilig?

Belofte van de maagdelijke geboorte

Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen.
Jesaja 7:14

Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
Jesaja 11:1

‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent ‘God met ons’.
Matteüs 1:23

Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen.
Lukas 1:30-31

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag.
Lukas 2:15-16

Teksten over de geboorte van Christus

Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
Jesaja 9:5

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’
Lukas 2:8-12

God heeft hem een plaats gegeven aan zijn rechterhand, hem tot leidsman en redder verheven om de Israëlieten tot inkeer te brengen en hun zonden te vergeven.
Handelingen 5:31

Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.
Filippenzen 2:6-8

Bijbelteksten over Goed Nieuws

De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:
‘Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’
Lukas 2:10-14

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.
Johannes 3:16-17

Laten we God danken voor zijn onbeschrijfelijk geschenk.
2 Korintiërs 9:15

Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen.
Jakobus 1:17

Kerstfeest gaat over een teken van God

Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen.
Jesaja 7:14

De ster die ze hadden zien opgaan ging voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde.
Matteüs 2:9-10

Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’
Lukas 2:12

Kerstfeest gaat over baby Jezus. Maar pel de romantiek er even af: de redder voor deze wereld is geboren. Dát is het goede nieuws, dát is wat mensen die het nieuws hoorden vervulde met blijdschap. Zorg dat juist ook in deze tijd van kerst het nieuws van de Redder duidelijk wordt gemaakt. Laat je kerstwensen vol zijn van Jezus. PS: verwijs ook mensen door naar bijvoorbeeld waaromkerst.nl »

Waardeer je dit artikel? Overweeg een kleine donatie. Voor een volgend kopje koffie tijdens het schrijven bijvoorbeeld.

PS: zie je een schrijfvoutje? Mail me ff!

Bedrag € -