Generic selectors
Exacte overeenkomst
Zoek in titel
Zoek in content
Zoek in artikelen
Zoek in pagina's
Filter by Categories
Bijbel
Communicatie
Creatief
Films
Geek
God
Inspiratie
Internet
iPad
iPhone
Jongeren
Kerk
Leiderschap
Mac OS X
Persoonlijk
Preekkunst
Social Media
Tech
Verhaal
wordpress

De opstanding in LEGO

3 april 2013

De opstanding (in LEGO)

Er zijn maar weinig mensen getuige geweest van de opstanding. Misschien zijn de bewakers er nog het dichtste bij geweest. Maar zij waren ongelofelijk bang:

Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. Matteüs 28 vers 1-4

Ik vond deze LEGO bouwsels van de wachters bij de opstanding en vond ze leuk. Vandaar dat ik het niet kon laten om ze even te posten. De Heer is waarlijk opgestaan!!

opstanding2-LEGO

Bron: Flickr.com

Wouter van der Toorn
Media Innovator & Art Director bij Jesus.net. Mijn tijd vul ik met nieuwe media, God, geloof, muziek, films. Over al deze zaken publiceer ik op mijn blog.
0 Comments

De opstanding in LEGO

door Wouter van der Toorn Leestijd: 1 min
0