De opstanding (in LEGO)

De opstanding in LEGO

1 min leestijd

De opstanding (in LEGO)

Er zijn maar weinig mensen getuige geweest van de opstanding. Misschien zijn de bewakers er nog het dichtste bij geweest. Maar zij waren ongelofelijk bang:

Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. Matteüs 28 vers 1-4

Ik vond deze LEGO bouwsels van de wachters bij de opstanding en vond ze leuk. Vandaar dat ik het niet kon laten om ze even te posten. De Heer is waarlijk opgestaan!!

opstanding2-LEGO

Bron: Flickr.com

Waardeer je dit artikel? Overweeg een kleine donatie. Voor een volgend kopje koffie tijdens het schrijven bijvoorbeeld.

PS: zie je een schrijfvoutje? Mail me ff!

Bedrag € -