Namen van Jezus

100 namen van Jezus

3 min leestijd

Op een Engelstalig weblog (beautyofthebible.com) vond ik een prachtige overzicht van 100 namen van Jezus. Hieronder een vertaling van het overzicht inclusief de referenties:

Advocaat 1 Johannes 2:1
Alfa en Omega Openbaring 1:8; 22:13
Almachtige Openbaring 1:8; Matteüs 28:18
Amen Openbaring 3:14
Apostel van ons geloof Hebreeën 3:1
Beeld van God 2 Korintiërs 4:4
Begin en het Einde Openbaring 22:13
Begin van Gods schepping Openbaring 3:14
Bemiddelaar tussen God en mensen 1 Timoteüs 2:5
Bemiddelaar van een nieuw verbond Hebreeën 9:15
Bereider van redding Hebreeën 2:10
Betrouwbare Getuige Openbaring 1:5
Bron van eeuwige redding Hebreeën 5:9
Brood dat leven geeft Johannes 6:35; 6:48
Brood van God Johannes 6:33
Christus 1 Johannes 2:22
De HEER is onze gerechtigheid Jeremia 23:6
De Opstanding en het Leven Johannes 11:25
De rechtvaardige Handelingen 7:52; 1 Johannes 2:1
De steen die door de bouwlieden vol verachting is weggeworpen Handelingen 4:11
Deur Johannes 10:9
Die leeft Openbaring 1:18
Eerste en Laatste Openbaring 1:17; 2:8; 22:1
Eerstgeborene uit de doden Openbaring 1:5
Eeuwige Leven 1 Johannes 1:2; 5:20
Eeuwige Vader Jesaja 9:5
Enige Erfgenaam Hebreeën 1:2
Enige Zoon Johannes 1:18
Enige Zoon van God 1 Johannes 4:9
God Johannes 1:1; 20:28; Hebreeën 1:8; Romeinen 9:5; 2 Petrus 1:1; 1 Johannes 5:20; enz
Goddelijke held Jesaja 9:5
Gods kracht 1 Korintiërs 1:24
Gods wijsheid 1 Korintiërs 1:24
Goede Herder Johannes 10:11,14
Grondlegger en voltooier van ons geloof Hebreeën 12:2
Grote Herder Hebreeën 13:20
Grote Hogepriester Hebreeën 4:14
Heer 2 Petrus 2:20
Heer die deelt in Gods luister 1 Korintiërs 2:8
Heer van alle mensen Handelingen 10:36
HEER van de hemelse machten Jesaja 9:5
Heerser over de vorsten van de aarde Openbaring 1:5
Heilig en Betrouwbaar Openbaring 3:7
Heilige handelingen 3:14
Hemels mens 1 Korintiërs 15:48
Hoeksteen Handelingen 4:11; 1 Petrus 2:7
Hogepriester Hebreeën 2:17
Hoofd van de Kerk Efeze 1:22; 4:15; 5:23
Hoogste Heer en koning 1 Timoteüs 6:15; Openbaring 19:16
Hoogste herder 1 Petrus 5:4
Hoop 1 Timoteüs 1:1
Hoop op goddelijke luister Kolossenzen 1:27
Hoorn van Heil Lukas 1:69
Ik Ben Johannes 8:58
Koning der eeuwen 1 Timoteüs 1:17
Koning der koningen 1 Timoteüs 6:15; Openbaring 19:16
Koning van de Joden Matteüs 27:11
Koning van Israël Johannes 1:49
Kostbare hoeksteen 1 Petrus 2:6
Laatste Adam 1 Korintiërs 15:45
Lam Openbaring 13:8
Lam van God Johannes 1:29
Lam zonder smet of gebrek 1 Petrus 1:19
Leeuw uit de stam Juda Openbaring 5:5
Leven Johannes 14:6; Kolossenzen 3:4
Levende steen 1 Petrus 2:4
Licht van de wereld Johannes 8:12
Mensenzoon Matteüs 8:20
Ons Pesachlam 1 Korintiërs 5:7
Onze bescherming 2 Tessalonicenzen 3:3
Onze echtgenoot 2 Korintiërs 11:2
Onze grote God en Heiland Titus 2:13
Onze heiligmaking 1 Korintiërs 1:30
Onze rechtvaardigheid 1 Korintiërs 1:30
Onze verlossing 1 Korintiërs 1:30
Onze wijsheid 1 Korintiërs 1:30
Profeet Handelingen 3:22
Rechtmatige telg Jeremia 23:5
Redder Efeze 5:23; Titus 1:4; 3:6; 2 Petrus 2:20
Redder / Verlosser Romeinen 11:26
Rots 1 Korintiërs 10:4
Schepper Johannes 1:3
Stralende morgenster Openbaring 22:16
Telg van David Openbaring 5:5; 22:16
Trouw en Betrouwbaar Openbaring 19:11
Trouwe en betrouwbare Getuige Openbaring 3:14
Uiterste Hoeksteen Efeze 2:20
Verheven en enige heerser 1 Timoteüs 6:15
Verzoening voor onze zonden 1 Johannes 2:2
Vorst van de volken Openbaring 15:3
Vorst van het leven Handelingen 3:15
Vredevorst Jesaja 9:5
Waarheid Johannes 1:14; 14:6
Ware brood uit de hemel Johannes 6:32
Ware licht dat ieder mens verlicht Johannes 1:9
Ware wijnstok Johannes 15:1
Weg Johannes 14:6
Wijsheid van God 1 Korintiërs 1:24
Wonderbare raadsman Jesaja 9:5
Woord Johannes 1:1
Woord van God Openbaring 19:13
Zoon van David Lukas 18:39
Zoon van de Allerhoogste Lukas 1:32
Zoon van God Johannes 1:49; Hebreeën 4:14

Waardeer je dit artikel?
Overweeg een kleine donatie. Voor een volgend kopje koffie tijdens het schrijven bijvoorbeeld. Of als aanmoediging. Dank alvast!

Bedrag € -

2 Reacties
Nieuwste
Oudste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Yvonne Elbers
Yvonne Elbers
4 jaren geleden

dank je wel voor de opsomming, geweldige de persoon Jezus zo breed zo groot, mag ik het plaatje gebruiken in een preek over de naam van Jezus

Gerard Wassink
Gerard Wassink
5 jaren geleden

Hi.

Dank voor deze opsomming!
Vind je het goed dat ik deze blog heb overgenomen?
Zie hier: http://blog.gerardwassink.nl/2014/11/27/namen-van-jezus/

Vast bedankt!