Skip to content
bom onschadelijk maken

Wat voor een God hebben we gemaakt?

7 min leestijd

Hoe erg zijn ons de goede antwoorden niet ingeprent in al die jaren in de kerk? Hoe vast kunnen de antwoorden niet in ons zitten? Het is voor mij nog steeds een vreemde gewaarwording dat je zo gemakkelijk verketterd wordt als je serieuze vragen stelt over geloof en God. Dat is helaas wel deels wat er is gebeurd in de afgelopen paar weken naar aanleiding van mijn voorgaande blogs. Wat is dat toch?

bom onschadelijk maken

Deze week hoorde ik dit verhaal uit de tijd dat de flanelborden nog in gebruik waren in veel kerken bij de zondagsschool. Een juf had een hondje op het bord geplakt en stelde de vraag aan de kinderen: “wie is dat op het bord?” Het bleef lang stil, geen van de kinderen gaf antwoord. Tot een kind eindelijk het verlossende antwoord gaf: “Het lijkt op een hondje, maar het zal Jezus wel zijn.”

Dat geweld moet ook wel Gods liefde zijn

Ik ben blij met heel veel inhoudelijke reacties op mijn blogs, al kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat sommigen vooral hun stokpaardje berijden zonder zichzelf ook de vragen te stellen. De redenering die aansluitend bij de anekdote over het hondje, zegt dan: “als God liefde is, dan zal alles wat er van hem staat geschreven ook ten diepste allemaal liefde zijn. En is bijvoorbeeld het uitroeien van volkeren ten diepste ook de liefde van God.” Zeg het zo tijdens een preek en gemakkelijk roept iedereen hier “amen” op, want het klinkt zo mooi en ook zo bekend.

Een God van genadeloos geweld

Maar weet je wel wat je zegt? Je zegt dus dat je ermee instemt dat God volkeren van deze aarde wegvaagt op een gruwelijke manier. Fijne God heb jij. Daarnaast zijn er systemen gemaakt om de Bijbel netjes in balans te krijgen, om alles te verklaren zodat het me geen frustratie oplevert. Met stellingen als “je weet toch dat de Heer met een ijzeren staaf zal regeren”, “die oude volken waren ècht heel erg fout”, “als God die volkeren niet uitroeide kon de Messias niet geboren worden” zeggen we dan dus ja en amen op een God van genadeloos geweld. En op deze manier wordt ook nog steeds vandaag de dag de Bijbel als excuus gebruikt (of simpelweg als motivatie) om nog steeds mensen te onderdrukken, mensen te vervreemden van de maatschappij, outcasts te creëren. We willen namens God bepalen wie er wel bijhoort en wie niet, we willen de lijntjes recht trekken (en graag alles binnen de lijntjes houden).

De andere God

Waarom ik er een probleempunt van maak is dat ik een andere God leer kennen door Jezus. En Hij doet iets met de oude teksten die voor mij een hint zijn in een radicaal nieuwe visie op God. Er is een passage dat Jezus in zijn thuishaven uit de boekrol leest uit de profeet Jesaja.

Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat:

‘De Geest van de Heer rust op mij,
want hij heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan blinden het herstel van hun zicht,
om onderdrukten hun vrijheid te geven,
om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’

Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei tegen hen:’Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.
(Lukas 4:16-21)

Dìt is dus in vervulling gegaan, dìt wat Jezus zegt! Maar niet wat de complete tekst uit de profeet zegt. Want niet zomaar voor het gemak of uit slordigheid wordt hier gestopt, maar doelbewust laat Jezus “een dag van wraak voor onze God” (Jesaja 61:2) weg. Hij zet een punt waar de profeet verder ging. Het was geen foutje van Jezus, geen foutje van de bijbelschrijvers, maar het is zo opgeschreven (is mijn conclusie) om duidelijk te maken: de idee van een dag van wraak… daar is Jezus dus niet voor gekomen. Toen niet, nu niet, nooit niet.

Deze tekst is trouwens een van de vele teksten in het Nieuwe Testament die een radicaal ander beeld van God laten zien. Ergens zit in deze manier van Bijbel lezen, zoals Jezus (en bijvoorbeeld ook Paulus) dat deed, een groot geheim.

God voor ons karretje

Als het zo is dat Jezus het maximale is wat we van God kunnen zien, dan moeten we ons beeld van een gewelddadige God uit het Oude Testament radicaal herzien. Want als het zo is dat Jezus het is, dan kan ik niet anders dan concluderen dat er in oude tijden van alles aan God werd toegeschreven (overwinning of verlies in oorlogen, gewelddadige coups, deportaties, genocide, etc) waar God niet achter heeft gezeten. Veel van de oude teksten moeten worden gelezen vanuit de oude en primitieve wereldbeelden, vanuit normen die golden in de antieke wereld, vanuit ideeën over macht en politiek.

Dat is een spannende gedachte waar de Bijbel door wordt ontwapend: de Bijbel lezen zoals Jezus dat deed. Een zeer verhelderende uiteenzetting hierover vind ik in het boek dat ik momenteel aan het lezen ben: “Disarming Scripture: Cherry-Picking Liberals, Violence-Loving Conservatives, and Why We All Need to Learn to Read the Bible Like Jesus Did” (link Kindle)

PS: Dat ‘toeschrijven van allerlei zaken aan God is trouwens een fenomeen dat nog steeds regelmatig opgaat: we spannen God graag voor ons karretje. En dat heeft regelmatig desastreuze gevolgen. Denk alleen al aan de charismatische gekte waar God is verworden tot een soort Wizard of Oz.

Probleem met wat we van God maken

Nee, ik heb geen probleem met God. Ik heb een probleem met wat we van God maken. En Ik heb een probleem met het accepteren van een gewelddadige God zonder daar serieuze vragen over te stellen.

Dat God niet alleen maar liefjes kan zijn maakt deze vraag wel duidelijk: hoe kan God goed zijn als hij niet afrekent met het kwaad. Een God die niet wil afrekenen met het kwaad is verre van een aantrekkelijk idee: het draagt geen enkele hoop dat de dingen zullen worden rechtgezet. Echter, als je nog steeds denkt dat daar dus geweld voor nodig is, dan zie je nog steeds niet dat alles wat Jezus predikte en leefde was radicale en riskante liefde. Hij rekende af met het idee van een gewelddadige opstand tegen de heersende machthebbers. In zo’n land wilde hij alleen dood gevonden worden. Dat werd hij ook. Zo riskant was zijn boodschap van geweldloosheid.

Nogmaals, ik heb geen probleem met God. Maar ik heb een probleem met wat er van God gemaakt is. Als iemand een beetje het voor het zeggen heeft dan is Jezus het wel. Ik ga het dus even doen met het beeld van God dat hij laat zien. ‘k Heb nog nergens genocide, onthoofdingen en andere vreselijke dingen gezien. Wel dat hij het niet zo opheeft met ‘zoals het hoort’. En dat hij een magneet is voor vreemde mensen. Daar voel ik me dan wel bij thuis.

Wordt vervolgd…

25 reacties

 1. jcm op 18-12-2015 om 10:50

  Vond eergisteren in een 2e hands winkel een aardig boek over dit onderwerp.. n.l. .de Toorn van God.

  Natuurrampen , waarom staat God ze toe?
  is Johannes 3:16 het Evangelie? van David Pawson

  Nou Nee dus, God,s Toorn en de komende Toorn,over iedere Zondaar en deze wereld die onder de Vloek ligt , is de Boodschap eigenlijk (ben het er mee eens) en de uitweg die Hij hier voor geeft DOOR Christus en IN Christus. Het gehele Evanglie is : de Toorn van God die op ieder mens rust en God,s oordelen die nog over de Wereld zullen komen, en de Verlossing en uitweg die Hij geeft In Christus.
  Uitlopend op een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde , voor hen die zich hebben laten redden uit dit verkeerde geslacht.
  Zij zullen met Hem leven in Heerlijkheid tot in alle Eewigheid! AMEN.

  Mogen velen gaan zien dat God geen aai poessie aai God is, maar een Reddende God…die ook zeer te vrezen is, voor hen die blijven volharden in hun zonden, en zich niet bekeren.

  Want alzo Lief heeft God de Wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem geloofd niet verloren gaat, maar Eeuwig leven heeft… 2. Rinus van Galen op 07-12-2015 om 21:41

  Haha, jullie zijn allemaal knetter geschift! Er is geen god. Er zijn vragen waar nog niemand een goed antwoord op weet. Sommigen geloven dat de bijbel de waarheid verkondigd en anderen geloven weer dat de koran de enige waarheid in pacht heeft… We weten door dingen te onderzoeken al veel, maar nog lang niet alles, en dat geeft helemaal niets! Laat je toch niet leiden door dat geïndoctrineerde dogmatische gedoe schei uit over dat incomplete, veels te veel vertaalde boek uit de vroege oudheid en probeer een goed mens te zijn volgens je eigen gevoel, waarom zou je niet kunnen leven zonder een boek wat zegt hoe te denken? Waanzin! De waarheid is de waarheid ook al gelooft niemand het, maar een leugen blijft een leugen, ook al gelooft heel de mensheid er in.  • Judith op 16-12-2015 om 11:40

   Beste Rinus, voor deze Kerst daag ik je uit de opstanding te ontkrachten met feitelijke argumenten. Dan zaag je de poten onder het christendom vandaan. Alle goeds! Hartelijke groet, Judith  • GROBBO op 17-12-2015 om 19:38

   Beste Judith, voor deze kerst daag ik je uit de opstanding te bewijzen met feitelijke argumenten.
   Aangezien je dat niet kan zou ik je adviseren vast beginnen te zagen. 3. JanA op 14-09-2015 om 15:37

  Hm. Eerlijk gezegd vind ik wat je hier zegt niet erg overtuigend. Ik wou dat het waar was dat je zo gemakkelijk al die geweldteksten van je kan afschuiven. Je voorbeeld over Jezus die bij zijn start Jesaja citeert en het wraakgedeelte achterwege laat is niet echt overtuigend. Daar zijn heel logische andere exegeses voor. Je blijft bovendien dan toch zitten met een heel aantal andere uitspraken die ontkrachten wat je nu zegt.
  Ik heb ook geprobeerd om zoveel mogelijk te schuiven in de schoenen van ‘de cultuur van die tijd’ om dit probleem te tackelen. Deels kan het, maar ga je te ver dan blijf je achter met lege handen..
  Verder is de weg die je nu volgt is ook al in de eerste eeuwen geprobeerd door Marcion. Dat was toen geen overtuigende poging.

  Ik ben benieuwd naar je verdere ‘openbaringen’ :) En sterkte met de negatieve reacties.  • Wouter van der Toorn op 14-09-2015 om 16:49

   “En sterkte met de negatieve reacties.” Dank je, het houdt me ‘scherp’. Er zijn bijna nooit eenvoudige antwoorden te vinden. Echter durven schudden aan bestaande (en vaak gefixeerde ideeën) is voor sommigen al genoeg om je een dwaalleraar te maken :) 4. Hans A. op 14-09-2015 om 15:33

  Een goed stukje, Wouter! Helemaal mee eens. Ook ik denk dat God graag wil dat we afstand nemen van bepaalde gruwelijkheden die in de Bijbel aan God toegeschreven worden. 5. Leo op 14-09-2015 om 15:30

  Ha Wouter, ik reageer zelden op facebook omdat ik veel mensen in mijn vriendenkring heb die God niet kennen en met veel discussies wordt God niet geëerd denk ik. Ik ken je niet, een familielid van mij reageerde op je blog en dat kan ik dan weer in mijn timeline zien. Omdat ik de rillingen kreeg van dit blog, klikte ik even door naar eerdere blogs omdat je uit één uiting niet altijd de ligging van de schrijver kunt halen. In je eerdere blog ‘wat voor een god hebben we gemaakt’, stel je (min of meer in lijn met het gedachtengoed van Derek Flood) dat de Heere Jezus de Schrift selectief (voor)las. Citaat “Hij zet een punt waar Jesaja verder ging”. Daarmee zeg je dat Jezus het Oude Testament selectief citeerde. Alsof het laatste deel van Jesaja 62:2 niet zou worden vervuld? En wat dan met het vervolg? Waar zou je denken dat Jezus de draad van de profeet wel weer op zou pakken? Zet je de deur niet open voor een eigen evangelie al naar gelang het met de smaak van de lezer overeenkomt? Jezus zei dat op die dag dat Hij de Schrift las het deel vanaf het begin van Jesaja 61 vervuld was door Zijn komst naar deze aarde in het vlees. Dat andere deel wordt vervuld wanneer Hij terugkomt om wraak te nemen over Zijn vijanden. Of gaat dat ook niet door denk je? Denk alleen al aan de roep van de zielen onder het altaar die vragen wanneer hun bloed eindelijk gewroken zal worden (Openbaring 6: 9 en 10). God is groter dan mijn begrip van Hem en Zijn liefde is NIET in tegenspraak met het feit dat Hij de zonde haat. Ja, Hij komt terug om te oordelen de levenden en de doden. Als je de Bijbel selectief gaat lezen, wijzigt dat noodzakelijkerwijze ook je Godsbeeld en het meest ingrijpende vind ik nog wel dat je daar de Heere Jezus voor laat buikspreken. Alsof HIJ in tegenspraak zou kunnen Zijn met Zichzelf. Het Woord is Vlees geworden, Johannes 1. Iedereen die daarvan afdoet, diens naam wordt uitgedaan uit het Boek des Levens. De waarschuwingen zijn niet in tegenspraak met Zijn liefde, ze zijn de volmaakte bevestiging ervan. “2 Timotheus 3: 16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,
  17 opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust”. Gods zegen toegewenst. Tot slot voor degene die denkt: waar gaat dit over….. God heeft Zijn toorn uitgewoed in Zijn zoon Jezus Christus, als we Hem afwijzen (wat ik zelf lange tijd gedaan heb) gaan we voor eeuwig verloren. Als we daarentegen ons vertrouwen stellen op Jezus zijn we voor eeuwig bij Hem in volmaakte gelukzaligheid. Dat is de taal van de Bijbel en daarom is de Bijbel het lezen waard.

  Tenslotte begrijp ik niet hoe je je verwant kunt voelen met Agape, ikzoekgod en jesus.net.
  Ik zal daar bij gelegenheid bij deze organisaties naar vragen.  • Wouter van der Toorn op 14-09-2015 om 16:47

   “Tenslotte begrijp ik niet hoe je je verwant kunt voelen met Agape, ikzoekgod en jesus.net. Ik zal daar bij gelegenheid bij deze organisaties naar vragen.” Beste Leo, dat moet je zeker doen. Wij zijn gewend om vragen te stellen, ook de moeilijke vragen. Omdat iedereen recht heeft om zijn eigen zoektocht.

   En rillingen van mijn blog… Tja, dat kan. Jezus laten buikspreken, dat doe ik niet. Dat Jezus selectief las is echt niets nieuws. We moeten niet stoppen om te blijven nadenken, kritisch op onze eigen manieren van bijbelinterpretatie. Rillingen zijn goed, zeker als je je eigen manieren onder de loep durft te nemen… 6. erik op 08-09-2015 om 07:07

  ik reageer aller eerst dat ik je een ongelovelijke irritante houding vind hebben in je schrijven, hoog intellect en niets zeggends, al hoewel je God neer zet als iets gruwelijks, God Haat zonde en net als onkruidt moet dit uitgeroeid worden ook in de kerk. Jou kijk naar God geeft een in kijk hoe jij naar jzelf en de wereld kijkt, als iets uit een horor movie, ben je wel gelukkig met jezelf, het lijkt alsof je God de schuld geeft dat hij jou heeft geschapen en dat jij eigenlijk van God verwacht , Sory jongen dat ik je heb geschapen, dat heb ik niet met opzet gedaan, maar wel met een doel, of jou in een verkeerde jas heeft gestoken. God is een gruwelijk, voor degene die Hem nei begrijpn en dat klopt helemaal, maar dan wel voor degene die denken dat zij hoogbegaafder zijn dan God en dat komt doordat niet God slecht is, maar de hoogmoed van de mens , dat weet jij ook donders goed, maar doordat ze verblind zijn door eigenwaan, en hoogmoed, die zich zelf zien als een hoog ontwikkelde niks nut, die denken het wiel te hebben uit gevonden en het liefst iedere dag op televisie willen verschijnen over iets wat een driejarige ook zou hebben kunne uitvinden. en toch ondanks jou irritante manier van schrijven, zet je mij aan het denken. God is gruwelijk omdat God de zonde haat en niet naar Hem word gevraagt, en jaar in jaar uit de op elkaar lijkende preken moet aan horen, dat is hetzelfde als je een plant een maand geen water geeft, dan gaat die dood, en wij stront eigenwijs zijn om er naar te luisteren en niet opzoek gaan naar degene die waarlijk leeft, en luisteren liever naar een in eigenwaan gestoken mens op de kansel, die de arme mens bestookt met de kerkleer van eeen wederom gestorven mens en hoe het hoort , en die denkt het beter te weten dan God en moeite heeft met homoseksuelen in zijn gemeente, en verkondigt hij vanaf de kansel, heb uw naaste lief als uw zelf, dat is pas een giller, omdat Hij de teologische faculteit heeft gevolgt en het zelf niet begrijpt en een afkeer heeft van deze mens het wel vraagt van zijn parochianen. en ondanks jou vreselijke houding en ik ook zo’n zwager heb en totaal verstrooid door zijn intellect mag ik je wel, omdat het ergen wel bij mij past. want ben opgegroeid in een achterstands wijk waar er geen blad voor de mond werd genomen ook niet naar de dominee want die heeft van ons als jeugd heel wat te verduren gekregen.

  effe dit om in het sinische te blijven : er was een kerel die aan een dominee het volgende vroeg. en de vraag was : hoe kan het nou meneer de dominee, DAT WIJ EERDER IN DODE MENSEN GELOVEN, DAN IN JEZUS DIE LEEFT,HOE ZIT DAT, en de man liep weer verder. 7. Paiba op 07-09-2015 om 11:21

  Langs welke morele maatstaf leg je God nu?  • erik op 08-09-2015 om 11:41

   Het wassen reactie van een nieT gelovige, en tochis het ook een gewetens vraag, wij geloven veelamet het verstand en weten het perfect te vertellen, ja zelfs elkaar de oren er mee wil wassen.
   Waar het om gaat , hoe zit het met mij, is Jezus voor mij de levende Heiland. Omdat er vele binnen als daarbuiten geloven, en dat is hier in Nederland droevig gesteld 8. Liesbeth op 07-09-2015 om 10:51

  In Jezus zie je dezelfde God. Namelijk God die Zijn eigen vlees en bloed doodt, uit liefde om zijn wereld te redden en om de rechtmatige straf op zonde te vervullen. Hij doodt zichzelf voor ons. Dat is wreed, dat is groots en dat is onbegrijpelijk maar waar. 9. Joan Bonhof op 06-09-2015 om 21:05

  Dag Wouter,

  Je publiceert je gedachten ontwikkelingen sneller als wij ze kunnen bijhouden ;-)

  Bijna allemaal worstelen we of hebben we geworsteld met vragen over de opdrachten van God aan Israël om andere volken te straffen voor hun zonde. In onze tijd is de doodstraf niet een straf die gebruikelijk is. Zeker niet het corporatieve aspect (een heel volk ondergaat de straf).

  Elke bijbelwetenschapper zal het eens zijn dat er ontwikkeling is in de openbaring. Het oog om oog verandert in het Nieuwe Testament in de andere wang toekeren. Met andere woorden: hoe je het ook leest, een rechtvaardiging voor onderdrukking kan je hier niet in vinden, ook al geloof je dat God zelf opdracht gaf voor het uitvoeren van de straf aan de Kanaänieten en Amelekieten.

  Je oplossing om delen van het OT dan maar niet als geïnspireerd te zien, is geen oplossing. In de eerste eeuwen werd het OT als minderwaardig, Joods etc gezien. Jij noemt het primitieve wereldbeelden. Zo gaan wij beoordelen vanuit ons eigen beperkte referentiekader wat van God is en wat niet. Iedereen leest van uit zijn eigen wereldbeeld de Bijbel. Het is prima om dit te herkennen bij bijbelschrijvers (en zeker nodig), maar vergeet niet je eigen postmoderne 21e eeuwse westerse bril…. Mischien moet je eerst maar je eigen culturele bril even afzetten als je het gaat beoordelen ;-) Laten we de Bijbel als 100% menselijk zien, maar ook 100% als Woord van God voor ons vandaag.

  Inhoudelijk snijdt je oplossing ook geen hout. In het NT komt het oordeel ook terug. Johannes de Doper sprak over de bijl aan de wortel van de boom, over het vuur, etc. Jezus spreekt over het oordeel en over straf. Het boek Openbaring is ook duidelijk wat er gebeurt bij het laatste oordeel. Er zit op het gebied van straf en oordeel dus ook continuïteit tussen OT en NT.

  Gelukkig is het nu nog de tijd van genade, van verkondiging van het Evangelie!
  Zegen.

  Benieuwd naar je reactie.  • Joan Bonhof op 06-09-2015 om 21:09

   Correctie ‘in de eerste eeuwen waren er al mensen die het OT als minderwaardig, Joods etc gezien hebben’ .  • Peter Overduin op 08-09-2015 om 20:15

   Joan Bonhof, je verwijt Wouter het volgende “Zo gaan wij beoordelen vanuit ons eigen beperkte referentiekader wat van God is en wat niet.”.

   Mag ik je eraan herinneren dat het mensen – met een beperkt referentiekader! – zijn geweest, die beoordeelt hebben welke boeken er wel en welke boeken er niet in de canon zijn opgenomen, ofwel wat wel van God is en wat niet.  • Wouter van der Toorn op 10-09-2015 om 16:42

   “Inhoudelijk snijdt je oplossing ook geen hout”… Oké, gelukkig weet jij wel de antwoorden :) Ik zeg niet dat ik oplossingen heb, alleen zie ik een trend in het Nieuwe Testament waarin niet de wrede God voorbij komt, maar waarin een andere openbaring is. Jezus liet een andere God zien, zo lijkt het in ieder geval. En nee, dat is niet zwart-wit. Er is een ontwikkeling naar een zachtere oplossing van geweldloosheid, van het liefhebben van je vijanden, etc. Dat gaat gepaard met het internaliseren van bijvoorbeeld de wet (“… maar ik zeg u”).

   PS: de exegese van Openbaring is een bijzonder interessante. Simpel gezegd: is het alleen toekomst, is het ten dele toekomst, of is het al gepasseerd. En om maar eerlijk te zijn, ik weet het niet.  • Joan Bonhof op 12-09-2015 om 16:24

   Dag Peter Overduin, de kerk heeft altijd geloofd dat in het menselijke proces van tot standkoming van de canon de Heilige Geest de leiding heeft gehad. Met andere woorden: dit is niet alleen een menselijke (breed gedragen overigens) keus, maar de leiding van God.

   En .. .als je dit niet gelooft? Dat is ieders keuze die ik respecteer, maar dan valt de gemeenschappelijke basis weg. En je plaatst je hiermee buiten de keuze van de kerk van alle eeuwen.

   @Wouter, lekker jij-bak ;-) als ik jouw argument niet overneem, betekent dat niet dat ik wel alles weet ;-) Volgens mij begon ik dat we allemaal hiermee worstelen ;-). Jezus kwam inderdaad om de genade te verkondigen, maar spreekt echt zelf ook veel over het oordeel. Er is verschil tussen OT-NT, maar niet zo kardinaal dat oordeel wegvalt in het NT, ook niet bij Jezus. 10. Henk Karssenberg op 06-09-2015 om 20:39

  Beste Wouter,

  Ook op je vorige blog heb ik in kritische zin gereageerd. Ik weet niet of je mijn reactie ook als een verkettering zag. Dat was niet de bedoeling.
  Je reageert hierboven op Pedro, die de bijbel, in ieder geval het Oude Teatament omschrijft als ‘een eeuwenoud boek’. Maar het Oude Testament is toch de Heilige Geest geïnspireerde Schrift, die nuttig is om elkaar als gelovigen te bemoedigen en op te scherpen op weg naar de Dag ? (1 Timotheüs 3 : 16). Dan is het nog wel mogelijk om een verkeerd beroep te doen op de Bijbel, zoals gedaan werd bij de kruistochten en de Inquisitie. Maar dan moeten we niet de Schrift zelf ter discussie stellen alsof die (deels) buiten de Heilige Geest om door mensen geschreven is.

  Ik ben het met Ruben eens, dat het feit, dat de ‘wraak’ van Jesaja wordt weggelaten door Lucas en misschien ook wel door Jezus betekent dat Jezus afstand neemt van het oordeel en de wraak. Ook de rest van het Nieuwe Testament spreekt duidelijk over oordeel en wraak. Maar omdat het in de nieuwtestamentische bedeling gaat om een geestelijke straf wordt het gelovigen uitdrukkelijk verboden om naar het zwaard te grijpen. ‘Mij komt de wraak toe’. Lees eens de (korte) brief van (de broer van Jezus) Judas.

  Ik vind ook, dat je opnieuw onjuist spreekt over de God van het Oude Testament, die toch niemand anders is dan de Vader van onze Here Jezus Christus. Hij is niet gewelddadig. Inderdaad heeft Hij eigenhandig de steden Sodom en Gomorra gestraft door alle inwoners te doden. Maar niet rüchsichtlos. Eerst stuurde Hij engelen naar Sodom , omdat er ernstige beschuldigingingen waren geuit. God wilde weten of het waar was (Genesis 18 : 20,21). En als er nog 10 rechtvaardigen waren in Sodom zou God de stad gespaard hebben. Ik protesteer ernstig tegen de voorstelling alsof God er plezier in zou hebben om zijn schepselen te vernietigen. God is genadig en barmhartig, maar ook rechtvaardig. Lees ook eens het slot van het boek Jona.

  Op het oordeel over Sodom en Gomorra komt Jezus later terug in Bethsaïda. Nergens blijkt dat Jezus afstand neemt van dit oordeel. Maar Hij zegt er wel bij, dat het de inwoners van die steden in het oordeel beter zal vergaan dan de inwoners van Bethsaïda en Chorazim, die de Messias hebben verworpen, terwijl Hij toch in levenden lijve onder hen aanwezig was.
  Hieruit blijkt ook, dat het eindoordeel nog moet plaatsvinden, ook voor al die mensen en kinderen, die zijn gedood, al of niet rechtstreeks op bevel van God. Ik vertrouw erop, dat het oordeel van onze goede God rechtvaardig en barmhartig zal zijn. De bijbel spreekt in het Nieuwe Testament over de eerste en de tweede dood (Openbaring 20).

  God heeft zijn volk ook niet geboden om in het algemeen de tempels van andere goden te vernietigen. God waarschuwt zijn volk Israel om niet mee te doen aan de verering van de afschuwelijke goden van de Ammonieten, Moabieten etc. Maar nergens geeft Hij opdracht om hun tempels te vernietigen, ook niet in de tijd van Salomo, die daar toch alle macht toe had.
  Dat heb ik de vorige keer ook al geschreven, maar je gaat er niet op in. Waarom niet?

  Je wijst op een boek over cherry picking. Maar je doet dat zelf ook door heel willekeurig met de bijbel om te gaan, niet alleen het Oude Testament, maar ook het Nieuwe. Hele stukken daarvan laat je buiten beschouwing.

  Ik hoop op een reactie van jou op wat Ruben en ik schrijven.

  Groet, Henk Karssenberg, Amersfoort 11. Pedro op 06-09-2015 om 16:44

  En dat alles gebaseerd op een eeuwenoud boek waar je met gemak het tegenovergestelde van beweringen uit kunt halen. Om een God te verdedigen die blijkens datzelfde boek nogal wreed was / is.  • Wouter van der Toorn op 06-09-2015 om 17:25

   Je hebt wel een punt ja. De vraag is of God daadwerkelijk zo wreed is, of dat dat van hem werd gemaakt. Het lijkt erop dat de kerk niet zoveel moeite ermee had in het begin om het verschil te zien tussen een gewapende strijd of juist een geweldloze liefde-revolutie. Maar goed, ik ben er zeker nog niet, maar nog steeds onderweg. 12. Ruben Hadders op 06-09-2015 om 16:30

  Dag Wouter,

  Graag geef ik weer een reactie op je blog. Je zult al wel verwachten dat ik een wat andere kijk op zaken heb. Begrijp mij goed: het gaat mij niet om een welles-nietes discussies. Nee, ik hoop je uit te kunnen leggen waarom (en hoe) ik anders over zaken denk, wellicht kan ik je hiermee inspireren en helpt deze informatie je bij je zoektocht. Omgekeerd leer ik ook van jou, doordat je mij (en anderen) uitdaagt om na te denken over waarom ik geloof wat ik geloof. En, dat zeg ik heel eerlijk, omdat ik graag wil leren hoe mijn geloof het beste kan uitleggen. Dus bij deze mijn reactie, voel je vrij om het oneens te zijn!

  Je zegt dus dat je ermee instemt dat God volkeren van deze aarde wegvaagt op een gruwelijke manier…

  Ja, dat klopt. Neem de Zondvloed. In Genesis 6 lezen wij waarom God besloot de volkeren van de aarde weg te vagen: “de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren” (vs.5).

  De mens zélf deed gruwelijke dingen. Hier lezen we meer over in het Boek van Henoch (waar verschillende keren naar verwezen wordt in de Bijbel): “Toen vergrepen de reuzen zich aan de mensen en aten hen op. En zij begonnen zich te bezondigen aan de vogels en de dieren en de reptielen, een aan de vissen, en verslonden het vlees van elkander en dronken het bloed.” (7:4,5).

  Het is waar dat het oordeel van God óók een kwaad te noemen is. Zo heeft ons land een leger om ons te kunnen verdedigen tegen aanvallen. Als wij dat leger inzetten, is dat een kwaad – maar wel een noodzakelijk (rechtvaardig!) kwaad om verdere ellende te voorkomen. Waar het om gaat: er zijn verschillende soorten ‘kwaad’ en het is belangrijk dit onderscheid te maken. Als je kind iets fouts heeft gedaan en hiervan moeten leren, dan straf je hem/haar. Dat is een kwaad. Maar, wederom, een rechtvaardig kwaad. Voor meer hierover wijs ik je graag naar het boek van dr. A.H. van Veluw: Waar komt het kwaad vandaan?

  Dìt [Lukas 4:16-21] is dus in vervulling gegaan, dìt wat Jezus zegt! Maar niet wat de complete tekst uit de profeet zegt. Want niet zomaar voor het gemak of uit slordigheid wordt hier gestopt, maar doelbewust laat Jezus “een dag van wraak voor onze God” (Jesaja 61:2) weg. Hij zet een punt waar de profeet verder ging. Het was geen foutje van Jezus, geen foutje van de bijbelschrijvers, maar het is zo opgeschreven (is mijn conclusie) om duidelijk te maken: de idee van een dag van wraak… daar is Jezus dus niet voor gekomen. Toen niet, nu niet, nooit niet.

  Sta mij toe om je duidelijk te maken waarom je mank gaat met die laatste zin. Want dat de Here Jezus toen niet is gekomen voor de “wraak van onze God” is waar. Maar nooit niet…?

  Wat hier gebeurd – het selectief aanhalen van een profetie – is juist exact in lijn met het profetische Woord. Met name de profetieën van Daniel m.b.t. de 70 jaarweken. De Here Jezus maakt duidelijk dat een deel is vervuld, maar andere profetieën wachten nog op hun vervulling. In de rest van Jesaja 61 gaat het namelijk om de Grote Verdrukking, het herstel van Israël en het Vrederijk (en het is wel duidelijk dat er nog geen Vrede regeert op aarde). Deze zaken wachten nog op hun vervulling!

  Een tweede, voor jou mogelijk nog krachtiger argument waarom jouw conclusie simpelweg niet waar kán zijn, is vanwege wat Jezus Zelf zegt in Mattheüs 5:17,18 (de Bergrede):
  “Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.

  Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.”

  De Here Jezus zegt niets af te doen aan de Tenach, dus de Here Jezus laat niet een gedeelte achterwege omdat het volgens Hem niet zou kloppen.

  Dus óf je moet van mening zijn dat de Here Jezus Zichzelf tegen kan spreken, óf je zult zo eerlijk moeten zijn om te erkennen dat jouw conclusie simpelweg niet kán kloppen. (Wat overigens nog geen bewijs is dat mijn uitleg wél zou kloppen, dat zul je zelf moeten beoordelen.)

  Overigens, als jouw uitleg klopt dan toont de Here Jezus dus aan dat de Tenach onbetrouwbaar is. Echter, als dat zo is – welk fundament is er dan nog om te geloven dat de Here Jezus de beloofde Messias is?

  Dat God niet alleen maar liefjes kan zijn maakt deze vraag wel duidelijk: hoe kan God goed zijn als hij niet afrekent met het kwaad. Een God die niet wil afrekenen met het kwaad is verre van een aantrekkelijk idee: het draagt geen enkele hoop dat de dingen zullen worden rechtgezet. Echter, als je nog steeds denkt dat daar dus geweld voor nodig is, dan zie je nog steeds niet dat alles wat Jezus predikte en leefde was radicale en riskante liefde.

  Ik begin mij serieus af te vragen of je wel een complete Bijbel in je kast hebt staan… misschien heb je de Bijbel zovaak gelezen dat er ongemerkt wat pagina’s uit zijn gevallen? ;-)

  Wat als we iets verder bladeren in het boek Mattheüs, dan lezen we dat Jezus zei: “Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard” (10:34). En in Markus 11 lezen we dat Jezus met geweld de veehandelaren de Tempel uitjaagt. Zomaar twee teksten die direct bij mij in gedachten komen. Hoe ga je met die voorbeelden om?

  Ik ben benieuwd naar je reactie!

  Alle goeds,

  Ruben  • arie op 07-09-2015 om 12:27

   Beste Ruben,

   Na het slaken van een diepe zucht toch maar even een korte reactie.
   De manier waarop jij met de bijbel omgaat is alsof die een reusachtige “Rubic’s cube” is. Je kent ze wel, waarbij je alle kleurtjes netjes in één vlak moet zien te krijgen.
   Jij doet hetzelfde met bijbelteksten (al speel je een klein beetje vals door al direct een buitenbijbelse apocrieve bron te citeren. Ja hallo, zo kan ik het ook).
   Je kunt blijven proberen om elke tekst in de bijbel in een voor jou sluitend denkraam te persen, maar het gaat je niet lukken. Het “gelijk” wat je daarmee hoop te krijgen komt geforceerd en onnatuurlijk over. Misschien in eigen kring nog wat gehoor, maar ik denk dat dat snel aan het afnemen is.  • Ruben Hadders op 07-09-2015 om 13:28

   @Arie

   Wat mij opvalt aan jouw reactie is dat je niet inhoudelijk wil reageren. Je vermeld enkel dat ik ‘vals speel’ door een buitenbijbelse bron te citeren – al begrijp ik niet waarom dit onjuist zou zijn in dit verband?
   Verder heb je je conclusies blijkbaar al getrokken (‘het gaat je niet lukken’). En dat mag natuurlijk! Desondanks bedankt voor je reactie.  • JanA op 14-09-2015 om 16:08

   Ruben, ik vraag me af of je kan invoelen wat het betekent dat oude zekerheden omver vallen, zonder dat je dit wil. Wat Wouter meemaakt is voor velen herkenbaar en het is goed dat daar stem aan wordt gegeven.

   Verder denk ik dat het betrekken van dogmatische stellingen zoals jij doet contraproductief is. Er is immers sprake van een paradigmashift en dan worden de antwoorden die jij geeft ervaren als komend uit een andere wereld.

   Bovendien is jouw standpunt niet probleemloos. Je blijft immers zitten met de vraag: waarom heeft de almachtige goede God geen wereld geschapen die vrijwillig volgens zijn wil leeft? Of anders gezegd, je blijft zitten met de vraag naar de oorsprong van het kwaad.Scroll To Top