boven het oppervlak kijken
6 min leestijd

Het is soms een vreemde wereld, daar waar geloof en ongeloof, religieuzen en atheïsten met elkaar gaan praten. Nou ja, hier zou je al direct alles over één kam kunnen gaan scheren, maar niets is minder waar hè. Wat me wel regelmatig steekt dat er vaak vanuit het betrokken fort in het wilde weg wordt geschoten.

boven het oppervlak kijken

Gelovigen die er als vanzelfsprekend vanuit gaan dat hun visie en wereldbeeld breed gedragen wordt (spoiler: nee dat is niet zo) en fanatieke atheïsten die vooral meewarig met hun hoofd kunnen schudden en duidelijk maken dat geloven in een hogere en bovennatuurlijke macht iets voor de oudheid was en dat wij toch echt deze tijd voorbij moeten zijn en dat slechts nog een groepje achterlijken niet tot dit bevrijdende inzicht zijn gekomen (spoiler: zo achterlijk is geloof niet, en zo bevrijdend atheïsme ook niet).

Toch hebben beide groepen wel wat en vaak gaat het mechaniek van een beetje tegenwicht bieden op. Er wordt door sommige gelovigen wel erg simplistisch gedacht en geloofd, en om hier tegenwicht aan te bieden ga je de andere kant op hangen.

Verschuilen achter de dood

Jakob reageert op mijn een van de reactie op mijn vorige blog “Straks als Jezus Zijn Koninkrijk zal vestigen, dan zal er ware Vrede zijn en Gerechtigheid” met o.a. “Gelovigen blijven zich onvermoeibaar verschuilen achter het idee dat ze na hun dood vrede en gerechtigheid krijgen van een onzichtbare almachtige god. Wat is het doel van deze god om al meer dan 2000 jaar moord en geweld te tolereren zonder in te grijpen?”

Eerlijk punt, toch? Nou ja, ten dele dan. Wat mij betreft moet je altijd genuanceerd proberen te blijven. Al die geloofsuitspraken hebben met zulke grote vooronderstellingen te maken: werelden van gedachten en opvattingen die niet meer worden uitgesproken. Christenen hebben vaak erg benadrukt dat het echte goede leven slechts in de toekomst ligt, in het leven na de dood, in het leven wat anderen het Walhalla noemen, of de eeuwige jachtvelden, of Nirvana, of de hemel. Is geloof dan inderdaad niet slechts een verzachtende en troostende uitleg omdat we altijd nog een tweede kans krijgen, ook als hier alles stuk gaat, waardoor we de omstandigheden maar accepteren?

Hoe was het in de hemel?

Laatst zag ik deze quote komen voorbij die mij erg aan het denken heeft gezet:

“Stel nu dat je na de dood God tegenkomt en Hij vraagt je: en… hoe was de hemel?”

Ik merk dat voor veel christenen de enige hoop die ze hebben niet de hoop in leven en sterven is, maar slechts hoop voor na het sterven: straks in de hemel zal pas vrede zijn. Maar is er niet meer te krijgen? Dus ja, ik kan wel inkomen in de reactie van Jacob dat gelovigen zich verschuilen achter een idee. Maar waar ik het niet mee eens ben is dat deze God al meer dan 2000 jaar moord en geweld tolereert zonder in te grijpen. Mijn simpele vraag hierbij is altijd: waar moet hij dan beginnen? Wanneer is fout ècht fout, wanneer is slecht ècht slecht? Is het niet zo dat ieder mens, als ‘ie maar in de juiste (of juist foute) omstandigheden wordt geplaatst, iedereen in staat is tot vreselijke dingen? Je mag het met me oneens zijn hoor, al denk ik dat iedereen die beweert dat ‘ie nooit foute motieven heeft, nooit slechte dingen zou kunnen doen en nooit destructief zou kunnen zijn, dat zo iemand zichzelf nog niet heeft leren kennen. Misschien is deze vrede veel minder in de toekomst te vinden en meer in het hier en nu. Hoe? Nou, de opmerking die mij erg bezig hield na het Parijs drama was deze quote van Fred Rogers:

fred rogers

En al die zorgende mensen, gelovig of niet bewust gelovig of bewust niet gelovig, zijn zij niet een licht in de wereld? Zijn zij niet brengers van vrede op aarde? Zonder het slechts buiten de mens in das-blauen-hinein te leggen. Ja, voor gelovigen is de liefde een belangrijke motivatie: als je veel liefde hebt ontvangen, zal je ook veel liefhebben. Toch?

Religie als fopspeen

Kijk, je hebt nog meer reacties, zoals: Jezus is slechts een mythisch figuur. Ik verbaas me over de fatalistische, apathische reacties met als teneur “Jezus brengt vrede” “heb je vijand lief”. Zijn christenen struisvogels, die zich vastklampen aan waandenkbeelden om de realiteit van de wereld waar we inleven mee om te kunnen gaan? Je religie is niet meer dan een fopspeen.

Is het niet-geloven niet net zo’n fopspeen? Is dat niet gewoon de aard van geloof? Sommige gelovigen maken van geloof iets heel banaals. Net zo als sommige niet-gelovigen van hun overtuiging iets heel banaals maken. Wat maakt de ene overtuiging beter dan de andere? Is het niet net zo fatalistisch door te geloven dat er niet meer is, niet een kern van liefde die niet uitgeblust kan worden, niet een goede macht die verder gaat dan de stupiditeit van de mensheid? Wie of wat dat hogere, grotere, ongrijpbare ook is, zonder kan de mens niet leven. En zonder kan geen verhaal worden verteld. Christenen geloven dat we God pas kunnen begrijpen als we de liefde begrijpen. Ik vind dat een bijzonder mooi motief. Niets waandenkbeelden, maar een oplossing voor het menselijke hart. Wat is er apathisch aan “heb je vijand lief”? Eerlijk gezegd gaat het tegen iedere oerinstinct in die wegvlucht van gevaar of een gevecht start met de vijand. Liefhebben is een radicale (en volgens mij bovenmenselijke) oplossing.

Waar is God dan?

Die vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden. Want als het allemaal overduidelijk aan de oppervlakte te vinden zou zijn, dan zou geloof zijn hele functie verliezen. Sommige gelovigen willen je dat echter soms wel laten geloven. Maar dat is inderdaad een banale opvatting. Net zo idioot als het uitmaken van geloof als iets als een waandenkbeeld.

Ter afsluiting: ook ik blijf zoekende naar God. Maar ook naar de bovenmenselijke bron die in staat is ons als mens te vullen. Zodat liefde overwint. En eerlijk gezegd vind ik dat verre van banaal. Maar radicale hoop. Echter, de liefde is vaak niet te vinden in allerlei schreeuwerige opvattingen en verhitte debatten. Maar wel in al die (soms grote maar vaak vele kleine) daden van liefde.

Ik ben ongeneselijk gelovig. En daar excuseer ik me vooral niet voor.

32 reacties

 1. AFB65 op 26-02-2016 om 11:02

  Geloven of niet-geloven is inderdaad net zo idioot. Veel atheïsten komen met oude wetenschap, de nieuwe is heel interessant. Een mens krijgt er wel koppijn van, maar ok.

  Blijkbaar is alles een projectie, alles bestaat uit energiepakketjes en wat wij eigenlijk zien is er misschien wel helemaal niet. We ervaren het wel zo, meer alsof we in 1 groot SIMS-spel zitten.

  En de vraag van dat hele grote SIMS-spel is of er besturing plaatsvindt van buiten of niet. Maar dat is iets wat we nooit zullen kunnen aantonen.

  En als we al weten dat we het niet kunnen bewijzen, waarom wordt er dan nog zoveel geld besteed aan het bewijzen?

  Wetenschap is geloof geworden, tenminste het geloof dan dat we dingen moeten willen bewijzen? Waarom? Genoeg bewijzen dat er genoeg mensen in armoe leven, waarom dat bewijs negeren ten kostte van wetenschap? 2. jcm.Oerlemans op 01-12-2015 om 10:04

  O, ja nog een “”leuk”” verhaal over Christopher Hitchens.
  Het kan een broodje Aap verhaal zijn, maar het ging zo.
  Christtopher heeft zijn levenspartner de opdracht gegeven, dat , als hij op zijn sterfbed, onverhoeds God mocht aanroepen in zijn stervensuur, dit dan NOOIT naar buiten mocht worden gebracht. We weten het dus niet he….
  Maar……,misschien zie ik Christhopher nog wel in Heaven!? wie zal het zeggen.
  Ik gun het hem hoor, als je je halve leven met God bent bezig geweest, dan verdien je op het laatste nippertje toch Zijn Genade. :-)

  Want allen die de Heer aanroepen zal Hij redden….  • GROBBO op 01-12-2015 om 18:55

   jcm.

   Dit is inderdaad gristelijke apekool 3. jcm.Oerlemans op 01-12-2015 om 09:48

  Grobbo, gelezen hoor, en ik kan er alleen maar denken, wat triest dat deze zgn Atheïsten zich zo druk maken over een een God die niet bestaat. ;-)
  Enfin…..Ik weet (want geloven is zeker weten) door de Openbaring van Jezus Christus aan mijn Ziel……en het vervuld zijn met Zijn Heilige Geest, wat er staat geschreven in
  Col.2:3

  Ongeneeslijk gelovig ben ik, en God zei dank hiervoor!! :-)
  Shalom…  • GROBBO op 01-12-2015 om 18:52

   jcm.

   Je hebt een enorme fantasie, dat is wel duidelijk. 4. jcm.Oerlemans op 30-11-2015 om 14:08

  Voor allen die hun geloofsleven en hun relatie met God wille verdiepen:
  Goede boeken lezen, bv.
  In alle redelijkheid ( Christelijk geloof voor welwillende sceptici) Tim Keller

  Ultiem Geluk (Het bereiken van het Ultieme Geluk van de mens n.l. De omgang met God) Vincent Brummer.

  Leven door de Geest van F.A. Shaeffer.

  Shalom!  • GROBBO op 30-11-2015 om 22:40

   Ik zou je aanraden God als Misvatting van Richard Dawkins te lezen of God is Niet Groot van Christopher Hitchens of Brief aan een Christelijke Natie van Sam Harris of neus eens rond op onderstaande link Volwassen Geloof van Albert Vollbehr een diep evangelistisch gelovige, die na jarenlange worsteling zich kon losmaken van zijn indoctrinatie. Ook voor Wouter boeiend leesvoer.

   http://www.kolumbus.fi/volwassengeloof/ 5. jcm.Oerlemans op 30-11-2015 om 10:19

  Nou Wietze, ik zie, het kan verkeren in een mensenleven….je “”lijkt”” veel van de Bijbel te weten, maar God kennen is een andere zaak, en daar zit bij jou de missing link. Hoofdzaak en Hartzaak zijn twee verschillende zaken. Maar misschien mag je HET WARE LICHT nog eens zien,en het Black Light waar je nu in verkeerd zult los laten.

  Er staat ook iets in God,s Woord over mensen die van de Hemelse Zaken kennis hebben genomen , maar weer afvallen….ik geloof dat dat in de Hebreeen brief staat. ik denk dat je wel weet waar je het kunt vinden.
  Ik zal voor je bidden, in jouw ogen Kretologie ,maar ik doe het lekker toch ! :-)
  Want bij God zijn ALLE dingen mogelijk …. Oeps..:-( 6. Wietze Baron op 30-11-2015 om 09:07

  jcm.Oerlemans: Mooi dat je het allemaal zo goed weet, en indrukwekkend hoor, die kretologie! Dat soort geloof is meestal ook ongeneeslijk. Blij dat ik zelf hiervan een wonderbare genezing mee heb mogen maken:)! Moet daar ook wel van getuigen!
  http://kinderen-van-god.blogspot.com/2014/10/introductie.html 7. jcm.Oerlemans op 29-11-2015 om 21:21

  Wietze Baron…
  Jezus IS de Vredevorst….maar dan alleen voor allen die Hem aangenomen hebben!
  Joh:1 vers 12.
  Nee na zijn dood en opstanding is er niets veranderd…in de Wereld dan wel te verstaan, de mens blijft een vernietigend en zelfvernietigend wezen, en God,s Toorn zal over allen komen die zich niet bekeren. en met deze wereld en met de mensheid.
  Het zal steeds erger worden in deze wereld met/door de mensen die op Aarde leven. Lees 2 Tim.3.
  Deze wereld bevind zich in nood, de Schepping zucht, en wacht op zijn verlossing, de verlossing van het kwaad……. En die verlossing GAAT komen!
  Jezus zelf zal de zegels verbreken, zoals in het boek Openbaring staat, en Hij zelf zal de rampen doen los barsten over hen die Hem verworpen hebben, en het kwade liefhebben.
  Maar allen die Hem aangenomen hebben,en zich laten reinigen van hun zonden , en hun grote ego,s aan Hem onderwerpen, hun heeft Hij macht gegeven om Kinderen God,s te worden….Hen zal Hij verhogen, en liefhebben, en bewaren voor Zijn Toorn….de Toorn van het Lam, de Rechter over de Goddeloosheid en Goddelozen…Laat u met God verzoenen!

  Hij zal een nieuwe Hemel en nieuwe Aarde maken, deze huidige Aarde ligt onder de Vloek, die de mens zelf over hem heeft afgeroepen, en we gaan maar door…ja…..
  we stapelen kwaad op kwaad, en vernietigen Zijn Schepping tot ons “” gewin””…
  Maar….
  JEZUS IS DE VREDEVORST!!!!!
  Zijn Vrede, Liefde,zorg en zegen is alleen voor Zijn kinderen gereserveerd.
  Maar voor ALLEN beschikbaar,,,,dat dan ook wel weer.
  Komt Tot Mij zegt Jezus, IK zal u geven; rust,vrede, en Eeuwig leven want de dood heb ik voor je overwonnen…maar hier geldt ook….alleen IN Christus is redding voor de Ziel en het Lichaam.
  Bekeer u zondaars en laat u redden uit dit verkeerde geslacht. 8. Wietze Baron op 29-11-2015 om 20:01

  #Wouter. Ik denk dat je aan het argument van Jacob voorbij gaat door te stellen: “Maar waar ik het niet mee eens ben is dat deze God al meer dan 2000 jaar moord en geweld tolereert zonder in te grijpen. Mijn simpele vraag hierbij is altijd: waar moet hij dan beginnen?”
  De vraag “waar te beginnen”, zou voor een almachtige, liefdevolle, alwijze God niet moeilijk moeten zijn om te beantwoorden. Wat Jacob aangeeft is dat er 2000 jaar geleden, na de dood en “opstanding” van Jezus niets veranderd is, terwijl toen de zonde en de Satan overwonnen had moeten zijn. Gelovigen hebben dat dan maar verinnerlijkt en voor zich uitgeschoven naar de wederkomst, maar daarmee heeft Jezus wel een prachtige kans aan zich voorbij laten gaan om de wereld te laten zien dat hij de “Vredevorst” is. Ongeneeslijk gelovig zijn is prima, maar vasthouden aan primitieve religieuze noties is toch wel iets anders.
  http://www.kinderen-van-god.nl 9. vergetennick op 29-11-2015 om 10:26

  Een land geregeerd door religie zonder tegenspraak is net zo funest als een land dat geregeerd wordt door een atheïstische regime zonder tegenspreek. Daarom moeten mensen blijven geloven wat ze willen geloven en hun hart verpanden aan welke God ze ook willen. En alle Goden dienen geridiculiseerd te worden omdat ze allemaal inhumane gekkigheden hebben en hun macht in mensenhanden altijd corrumpeerd en ze gebuikspreekpopt worden door het lage mensen soorten voor hun persoonlijke doelen.Het is gewoon goed dat, hoe zinloos het ook lijkt de discussie blijft. Niet omdat dat het beste is, maar omdat dat het beste is wat we hebben. 10. GROBBO op 27-11-2015 om 19:19

  Gerben,

  Quote: “God mag met de schepping doen wat hij wil, omdat hij het ook geschapen heeft.”

  Wat is dat toch voor een moraal om zo de daden van een massamoordenaar goed te praten. Volgens dezelfde maatstaven heb jij er dan ook geen probleem mee je eigen kinderen in bad te verdrinken.

  Quote: “Hij had het geschapen om te leven tot eer van Hem.”

  Voor een God, die zogenaamd het oneindige heelal geschapen heeft, komt me dit nogal kleinzielig en narcistisch over.
  Dit doet me denken aan een citaat van Karel van het Reve: “Onder de mensen vindt de God van de joden en christenen alleen zijn evenknie in figuren van het soort Idi Amin: hij wil voortdurend opgehemeld worden, en hij haalt voortdurend schurkenstreken uit.”

  Quote: “doordat Adam niet geluisterd had…”

  Die Adam toch. 1 foutje en de mensheid moet duizenden jaren, generaties op generaties lijden. Wat een hardvochtig, haatdragend mannetje, die God van jou.
  Het dient wel even gezegd dat het Adam, Eva verhaal slechts fictie is. De evolutie heeft ons allang geleerd hoe de mens ontstaan is. Derhalve blijft er van een zondeval en de zogenaamde verlossing middels Jezus ook niets anders over dan religieuze kletskoek.

  Quote: “Als je niet gelooft wordt je voor eeuwig gemarteld in de hel”

  Je kunt God dan vergelijken met een overvaller, die tegen je zegt:”Geef mij je geld anders schiet ik je dood.”

  Quote: “het offer van Jezus hulpvaardig”

  Die God van jou had blijkbaar nog behoefte aan een martelfeestje. Hij had ook gewoon kunnen zeggen “oke jongens, klaar met die malligheid. Zand erover. Ik heb jullie nu lang genoeg gekweld. Ik maak er weer een paradijsje van.”
  Maar nee hoor, Hij blijft de mensheid maar onderdompelen in ellende en ramspoed.

  Wat een megalomane sadist.

  Groet,

  GROBBO.  • Gerben op 19-12-2015 om 15:57

   Hoi Grobbo,

   Ik kom niet zo vaak op deze site, vandaar mijn late reactie. Dit is ook mijn laatste reactie.

   Het blijkt dus dat we verschillen van mening wat een pottenbakker met zijn potten mag doen. Ik zeg dat hij er mee mag doen wat hij wilt, jij zegt eigenlijk dat het raar is dat een pottenbakker met zijn potten doet wat hij wilt. Daarom vind jij met Karel van het Reve dat God schurkenstreken uithaalt en ik niet.

   Het Hebreeuwse woord Adam betekend letterlijk vertaald mens. Hij was dus het hoofd/vertegenwoordiger van alle mensen. Vandaar dat zijn zondeval ook gevolgen had voor ons. De gevolgen van de val kan je lezen in Genesis 3:16-19. Echter wordt de oplossing van deze val/verbroken relatie tussen de mens en God al een vers eerder gegeven (Genesis 3:15).

   Maar omdat jij niet in God en de Bijbel wil geloven is dit voor jouw fictie en heb jij je toevlucht genomen in het GELOVEN van de evolutietheorie. Ik wil hier niet te diep op in gaan, maar als je alleen maar naar de natuur kijkt zit het te complex in elkaar om bij toeval te zijn ontstaan. En nee, tijd maakt niet het onmogelijke mogelijk.
   Ik weet niet hoeveel jij weet van de evolutietheorie/creationisme, maar ik raad je aan om je in beide leren te verdiepen voordat je de conclusie trekt dat de evolutietheorie “wetenschappelijk” bewezen is.

   Het ga je goed.

   Gerben

   PS: Lees het gedeelte over de hel nog eens, want met je vierde quote ben ik het juist niet eens. Dus het is jouw keus tussen eeuwig leven of eeuwig dood (en dus niet eeuwig branden).  • GROBBO op 20-12-2015 om 13:00

   Gerben,

   Jij vindt dat God iedereen mag vermoorden wie hij wil.

   We verschillen inderdaad van mening hierover.
   Ik vind dat een belachelijke en verwerpelijke moraal.

   “Maar omdat jij niet in God en de Bijbel wil geloven is dit voor jouw fictie en heb jij je toevlucht genomen in het GELOVEN van de evolutietheorie.”

   Knap hoor, hoeveel onwaarheden je kan postuleren 1 zin.

   Ten eerste: Dat ik niet geloof is geen kwestie van “niet willen” maar van niet kunnen. Wat jij zegt is net zo raar als ik tegen jou zou zeggen: “Maar omdat jij niet in elfjes en kabouters wil geloven is dit voor jou fictie.

   Ten tweede: Je suggereert dat ik een toevlucht neem in de evolutietheorie.
   Grappig hoor zoals je de zaak omdraait. Jij bent juist degene die een toevlucht neemt in religieuze waandenkbeelden. Blijkbaar niet in staat de realiteit onder ogen te zien.

   Ten derde: Evolutietheorie is niet een kwestie van geloven, maar gewoon een feit. Vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines is dit allang bewezen.
   Hierover bestaat geen twijfel meer behalve natuurlijk bij religieuze hardliners, die hun sprookje hiermee in duigen zien vallen.

   “als je alleen maar naar de natuur kijkt zit het te complex in elkaar om bij toeval te zijn ontstaan. En nee, tijd maakt niet het onmogelijke mogelijk.”

   Met deze zin geef je al aan Gerben dat jij je nog nooit goed in de evolutietheorie hebt verdiept.
   Evolutie heeft niets met toeval te maken en de door jou aangehaalde zogenaamde complexiteit is prima te verklaren.
   Er zijn genoeg boeken en websites waar het duidelijk uitgelegd wordt.

   Het zal in jou geval, zoals je naar mij suggereert, wel iets met “willen” te maken hebben. Het niet willen horen en aanvaarden van feiten wat jou dogma’s tot onzin onthuld.

   Cognitieve Dissonantie noemen ze dat.

   Het ga je goed,

   GROBBO

   P.s.,

   Lees eens de boeken:

   God als Misvatting.

   Het Grootste Spektakel ter Wereld 11. Jeanine op 23-11-2015 om 02:00

  Ik heb je laatste zin “Ik ben ongeneselijk gelovig. En daar excuseer ik me vooral niet voor.” als quote gepikt met bronvermelding en deze op mijn tijdlijn herhaald.
  Verder was het voor mij een inspirerende quote om een eigen notitie aan te wijden.
  Dank voor je blog, ik lees je graag. 12. jcm.oerlemans op 22-11-2015 om 17:50

  Ha, Ha, hier nog zo,n ongeneeslijk gelovige.
  Hem heb ik lief , met diep ontzag….
  Want ontzagelijk IS Hij..en er valt met Hem niet te spotten..
  Maar wie Zijn liefde kent., weet dat Zijn oordelen over de onbekeerlijke mensen Gerechtigheid zijn.  • pvbdj op 07-12-2015 om 23:03

   Haha ik lees allemaal reactie van jou en nou is mijn vraag? Wat is de bedoeling daarvan? Ik begrijp aan de ene kant niet dat je je tijd wil voldoen aan reactie geven op dingen waar jij niet in gelooft. Daarnaast aan de andere kant begrijp ik goed dat je wilt schrijven om aandacht te krijgen. Die je ook volop krijgt zie ik. Maar even heel wat anders. Als jij graag Bijbelteksten wilt citeren dan raad ik je aan om het verhaal van Jezus te lezen die veertig dagen in de woestijn was.Lukas 4:1-14 en goed lezen wat die twee daar in de woestijn doen wat jij hier op deze site ook doet.

   Dus nog even in stappen

   1. Jij neemt de tijd voor iets waarin je (ik denk) niet geloofd
   2. Jij krijgt veel aandacht. Waarschijnlijk vind je dat wel geweldig.
   3. Lees Lukas 4:1-14 en denk eens na wat daar gebeurd wat jij hier ook doet. 13. GROBBO op 22-11-2015 om 14:59

  Gerben,

  Kort samengevat: Volgens jouw hersenspinsels mag God dood maken wie hij wil en dat noem je dan geen moord aangezien hij ons ook zogenaamd geschapen heeft.

  De dood bevrijd ons dan van zijn ellendig wereld waarin we leven. We kunnen echter gelukkig worden omdat hij zijn zoon heeft laten vermoorden. Je moet dan wel in hem geloven en aanbidden anders kom je in de hel waar je alsnog gemarteld wordt, maar dan voor eeuwig.
  Zoiets vindt jij dan hulpvaardig.

  Je geeft me toch weer een bijzondere inkijk in de irrationele gedachtenwereld van christenen.  • Gerben op 24-11-2015 om 21:21

   Hoi GROBBO,

   Klopt, volgens mijn hersenspinsels en volgens de Bijbel mag God doen met de schepping wat Hij wilt, omdat Hij het ook geschapen heeft. Hij had echter datgene wat Hij geschapen had niet gemaakt om te vernietigen, maar Hij had het geschapen om te leven tot eer van Hem (dit was en is nog steeds Zijn ”grote plan”).

   De aarde is echter vervloekt geworden, doordat Adam niet geluisterd had naar het gebod dat God hem gegeven had (Genesis 3:17-19). Door de overtreding van Adam is ook de zonde in de wereld gekomen, en het gevolg van de zonde is de dood. Deze dood kan je onderverdelen in 3 delen:
   1. De lichamelijk dood (het sterven van de mens)
   2. De geestelijke dood (de scheiding tussen God en de mens)
   3. De eeuwige dood (de hel, hierover zo meteen meer)

   Maar zoals er door één overtreding de dood is gekomen, is er ook door één rechtvaardigheid (het lijden, sterven en het opstaan van Jezus) genade gekomen (Romeinen 5:12-21). Genade kan ik beter uitleggen met de Engelse vertalingen dan met de Nederlandse vertaling:
   – Mercy: het niet krijgen wat je wel verdient (eeuwige dood).
   – Grace: het krijgen wat je niet verdient (eeuwig leven)

   Dus niet de lichamelijke dood bevrijd van deze vervloekte wereld, maar Jezus offer. Door Zijn bemiddeling is de scheiding tussen mens en God herstelt en mogen de mensen die in God geloven na de lichamelijke dood voor eeuwig leven (tot eer van Hem).

   Daarnaast heb jij het over de hel, dat als je niet gelooft dat je voor eeuwig gemarteld wordt in de hel. Hier wordt verschillend over gedacht, volgens mij zijn er 3 hoofdgedachten:
   1. De hel is een poel van vuur waarin je voor eeuwig gebakken wordt. Hier verblijven ook boze geesten/duivelen en de satan.
   2. De hel is een geestestoestand. Je zit voor eeuwig vast in deze geestestoestand met het besef dat je als je God op Zijn woord vertrouwde voor eeuwig met Hem mocht leven.
   3. De hel is de uiteindelijke (eeuwige) dood. Net als de pottenbakker een pot die niet goed hard weggooit zal God mensen die niet in Hem wilden geloven in dit vuur gooien. Zij zullen dus net als die pot vernietigd worden (en niet eeuwig bakken, zoals bij punt 1).

   Zelf geloof ik dat nummer drie de uiteindelijke hel is. Een artikel wat hier over gaat kan je vinden op: http://www.home.zonnet.nl/gemeente.van.god/hellevuur.html.

   Dus uiteindelijk vind ik het offer van Jezus “hulpvaardig”, omdat door Zijn bemiddeling de verbroken relatie met de Vader geheeld is.

   groetjes,
   Gerben  • AFB65 op 26-02-2016 om 10:50

   Ik denk dat het weinig nut heeft wat atheÍsten doen, tenminste tekeer gaan tegen geloof of zo, want vele atheïsten geloven net zo goed.

   Dan heb ik weer alle atheïsten over me heen, die dan weer zeggen dat atheïsme geen geloof is.

   Maar velen geloven dat ze in Nederland wonen, of in een ander land, terwijl wetenschappelijk aangetoond is dat er geen landen zijn. Het is allemaal verzonnen door de mens.

   Ook geloven velen in geld, terwijl wetenschappelijk aangetoond is dat geld verzonnen is door de mens.

   Etc etc.

   Dus atheïsten geven net zo goed een bijzondere inkijk in hun irrationele gedachtenwereld.

   Waarom je druk maken om 0,01%? Werk aan die andere 99,99%, dus ook bij jezelf.  • AFB65 op 26-02-2016 om 10:52

   “Quote:
   “Wat maakt de ene overtuiging beter dan de andere?”

   Heel simpel, bewijs.”

   Welk bewijs? Waarop gebaseerd? Op jouw geloof?

   Als je geen frame hebt, waaraan bewijs je dan je gelijk? 14. Anthony Ruijtenbeek op 19-11-2015 om 00:57

  Tera heeft wel een punt. Ik ga gewoon bij voorbaat al niet mee in dat frame. ‘Religie’ is een volstrekt onbruikbare containerterm. Er is niets, maar dan ook níets wat alle ‘religieuzen’ (en dan gebruik ik het woord niet in z’n oorspronkelijke context, namelijk mensen die een aan God geconsacreerd leven leiden ;) ) met elkaar gemeen hebben wat hen zou onderscheiden van ‘niet-religieuzen’. Er zijn religies die als ‘atheistisch’ beschouwd worden, of neem nu vormen van pantheïsme, waarbij ‘god’ niet meer is dan het summum van alles wat is, in hoeverre is dat nou te onderscheiden van poëtisch opgeleukt materialisme? Of het omgekeerde; uitgesproken seculiere gedachtegoeden die iets immanents in alles behalve naam tot ‘god’ verklaren? Oordeel zelf: https://www.youtube.com/watch?v=y_IbCMOg9YA

  Nee, dat wat we nu kennen als ‘atheisme’, of wellicht iets precieser; seculier-humanisme, is gewoon de zoveelste loot aan de (cultuur-)Christelijke boom. Het is in die ‘baarmoeder’ ontstaan en put daar nog altijd uit. Iemand als Richard Dawkins erkent dat ook gewoon.

  Specifieker zou ik, vanuit mijn oogpunt, zeggen dat, en dat is ietwat ongenuanceerd, maar m.i. zit er wel wat in, als je het katholiek geloof doormidden hakt, de ene helft het Protestantisme is en de andere helft de opvulling van het vacuüm dat het achterliet, de meer rationele component van het geloof. En dat was dan eerst de vormen van Deïsme, wat later dan weer evolueerde in atheïsme. Maar hier zijn m.i. ‘onze’ wegen uiteengegaan: https://www.catholicculture.org/culture/library/view.cfm?recnum=6802

  En het zijn ontwikkelingen die hun spoor achtergelaten hebben in de geschiedenis. Een behandeling daarvan kan noodzakelijkerwijs nooit uitputtend zijn, maar het tweeluik Aardse machten/Hemelse doelen van Michael Burleigh schetst m.i. toch wel een overzicht:

  http://www.bol.com/nl/p/aardse-machten/1001004002844693/
  http://www.bol.com/nl/p/heilige-doelen/1001004004485337/ 15. GROBBO op 18-11-2015 om 22:50

  Quote:
  ‘Maar waar ik het niet mee eens ben is dat deze God al meer dan 2000 jaar moord en geweld tolereert zonder in te grijpen.’

  Dat is gewoon een feit. Hij laat het allemaal gebeuren. Sterker nog hij is zelf een massamoordenaar volgens het oude testament. Ook allerlei natuurrampen en de vreselijkste ziektes laat hij de mensheid ondergaan. Het behoort allemaal tot zijn grote plan. Wat een sadist. Dat “God”, “De Almachtige”, “De grote schepper”, “De Alleskunner” niet zou weten waar hij beginnen moet vind ik een giller.

  Quote:
  “Wat maakt de ene overtuiging beter dan de andere?”

  Heel simpel, bewijs.

  Quote:
  ‘zonder kan de mens niet leven.’

  Jawel hoor, gaat prima. Geen angst voor een hel of een eindoordeel.
  Niet het onrustige gevoel hebben van dat er altijd iemand op je vingers zit te kijken.

  Quote:
  “Wat is er apathisch aan “heb je vijand lief”?”

  Een inbreker schiet je vrouw dood en staat op het punt je kind ook om te leggen.
  Ik probeer de inbreker, desnoods door hem zelf dood te maken, hier vanaf te brengen.
  Jij zegt tegen hem “niet doen, want ik heb je lief”. Volgens ben je dan niet alleen apathisch, maar ook niet goed bij je hoofd.

  Quote:
  “\Waar is God dan?Die vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden”

  Jawel hoor. Die is er gewoon niet. Het is een verzinsel van een nomadenstam uit het Midden Oosten. Net als Zeus, Wodan, Allah, Ra, Vishnu, Poiseidon etc. een verzinsel is.

  Quote:
  “Net zo idioot als het uitmaken van geloof als iets als een waandenkbeeld.”

  Het is idioter om te geloven in allerlei goden, waar geen enkel bewijs voor het bestaan van is, dan te zeggen dat we na zo’n tweehonderduizend jaar dat de mensheid bestaat, bij het nog steeds ontbreken van ieder bewijs, moeten concluderen dat het waandenkbeelden zijn.

  Quote:
  “Zodat liefde overwint.”

  Dat hoop ik ook in combinatie met liefde en verstand overwint.
  Een eerste goede stap zou als de mensheid in staat zou zijn de religieuze waandenkbeelden van zich af te schudden ipv ze met geweld aan een ander op te dringen.

  Ik ben een ongeneeslijke atheist en daar excuseer ik me vooral niet voor.  • Wouter van der Toorn op 19-11-2015 om 08:29

   Om nu ff alleen op je laatste suggestie in te gaan: het is net zo idioot om te zeggen dat je met atheïsme moet stoppen omdat de grootste moordpartijen in de geschiedenis van de 20e eeuw zijn gepleegd door overtuigde atheïsten. Is het dan niet net zo’n waandenkbeeld? Voel je maar niet meer of beter dan toegewijde gelovigen. Dat is mijn hele betoog. Ik vraag zeker niet om je te excuseren voor atheïstisch gedachtengoed. Daar wil ik met respect mee omgaan. Zou wel helpen als je stopt met dat gedweep vanuit een kokervisie waarbij je excessen onder vuur neemt. Dat representeert geen enkele overtuiging.  • Webbep op 19-11-2015 om 10:22

   Wat is er mis met een massamoordenaar? Mag dat niet?
   Waarom zou je een inbreker omleggen? Mag inbreken niet?
   Je hebt het over liefde en verstand, maar waarom liefde? Waarom niet alleen verstand?
   Dat zou ik graag willen weten….  • GROBBO op 19-11-2015 om 23:41

   Quote:

   “het is net zo idioot om te zeggen dat je met atheïsme moet stoppen omdat de grootste moordpartijen in de geschiedenis van de 20e eeuw zijn gepleegd door overtuigde atheïsten. Is het dan niet net zo’n waandenkbeeld?”

   Nee, hier sla je de plank mis. Atheisme is slechts het niet geloven in het bestaan van goden. Atheisme is geen ideologie wat aanzet tot het plegen van wandaden en moordpartijen, zoals religie wel doet. Dan kun je ook wel zeggen dat de massamoorden van Hitler en Stalin kwamen omdat ze een snor droegen.  • Gerben op 21-11-2015 om 01:29

   Hoi GROBBO,

   “Dat is gewoon een feit. Hij laat het allemaal gebeuren. Sterker nog hij is zelf een massamoordenaar volgens het oude testament. Ook allerlei natuurrampen en de vreselijkste ziektes laat hij de mensheid ondergaan. Het behoort allemaal tot zijn grote plan. Wat een sadist. Dat “God”, “De Almachtige”, “De grote schepper”, “De Alleskunner” niet zou weten waar hij beginnen moet vind ik een giller.Dat is gewoon een feit. Hij laat het allemaal gebeuren. Sterker nog hij is zelf een massamoordenaar volgens het oude testament. Ook allerlei natuurrampen en de vreselijkste ziektes laat hij de mensheid ondergaan. Het behoort allemaal tot zijn grote plan. Wat een sadist. Dat “God”, “De Almachtige”, “De grote schepper”, “De Alleskunner” niet zou weten waar hij beginnen moet vind ik een giller.”

   Hoe kan je God een massamoordenaar noemen en een sadist? Ten eerste noem je hem een moordenaar en hierbij sla je de definitie van moord totaal mis. “Moord is het op onwettige wijze opzettelijk en met voorbedachten rade beëindigen van het leven van een ander mens” God is geen (ander) mens en hoe kan God die boven de wet staat iets op onwettelijke wijzen doen?

   Daarnaast raad ik je aan om Jeremia 18 en Romeinen 9 te lezen. Hierin wordt een vergelijking getrokken tussen de pottenbakker (God) en het klei (de mens). Mag een pottenbakker niet zelf bepalen wat hij met klei doet? Moet de pottenbakker ineens aan het klei verantwoording gaan afleggen wat hij precies met het klei mag en kan doen?

   Ook zeg je dat Hij het allemaal laat gebeuren, dus dat Hij ons aan ons lot zou hebben overgelaten. Dit is echter niet zo. God de Vader zond Jezus om te lijden, sterven en op te staan, zodat iedereen die in Jezus gelooft welgelukzalig (dit is echt gelukkig) zal worden. Dan hoef je niet meer bang te zijn voor geweld, moord, natuurrampen, vreselijke ziektes, enz. Dan mag je samen met Paulus zeggen: Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? (1 Korinthe 15:55).

   groetjes,
   Gerben  • AFB65 op 26-02-2016 om 10:54

   De reden van alle oorlogen is dat de ene groep mensen zich beter vindt dan de andere. Atheïsten doen daar vollledig aan mee, logisch zijn ook mensen. 16. Paul F. Versloot op 18-11-2015 om 21:56

  Amen broeder… Ook ik ben ongeneeslijk gelovig, en daar excuseer ik me ook niet voor…
  (Is die liefde wel te begrijpen, ookal omschrijven we het vaak?) 17. Inge op 18-11-2015 om 21:31

  Zucht…. zo herkenbaar…. ! We zijn met dezelfde thema’s bezig geloof ik… ;)

  https://dogmavrij.wordpress.com/2015/11/16/ik-ben-een-watje/#more-695 18. tvoorwinden op 18-11-2015 om 19:17

  Werken de mechanismen bij gelovigen en niet-gelovigen niet hetzelfde? Hebben beide groepen niet hun eigen identity markers? Kwestie van psycholgie of sociologie?