hemel, hemelse natuur

Geloven zonder hemel als einddoel

3 min leestijd

Lang was de ultieme check of iemand wel ècht geloofde een helder antwoord op de vraag: stel nu dat je vannacht overlijdt, weet je dan zeker of je in de hemel komt? Naar mijn weten was dat ook de vraag die je moest stellen als je nazorg deed op o.a. de EO Jongerendag en bij evangelisatie evenementen.

hemel, hemelse natuur

Geloof als paspoort?

De hemel als ultieme einde, dat was wel zo duidelijk. Het doel was dus dàt. De hemel was uiteindelijk de reden van in God geloven, van christelijke liedjes zingen en het doel van bidden. Of, zoals een van de bekende christelijke liedjes ging:

Nog is het tijd
De Heer heeft genâ
De toegang is vrij door Golgotha
Jezus ging voor
Hij wacht aan de grens
Is uw paspoort getekend, o mens?

Vrije toegang tot de hemelse heerlijkheid, de geldige reispapieren tot Gods gouden paleizen, een vergunning om te dansen in de hemelse groene weidevelden.

Geen eeuwige beloning

Maar wat nu als deze hele hemelse beloning geen rol speelt, niet je motivatie is voor wat je doet. Deze hele gedachte van eeuwige beloning voelt steeds meer als een egoïstische motivatie om het goede te doen. Natuurlijk, nog steeds het goede doen. Maar liefhebben omdat ik zonder liefde geen plek heb in de hemel. Dat klinkt toch echt anders als gewoon liefhebben zonder bijbedoeling. Ook een leven zonder hemel in het vooruitzicht is een zinnig leven, toch? En misschien maakt het wel eerlijker in de daadwerkelijke motivatie.

Egoïstische motivatie voor geloof

De vraag, die ik me steeds meer stel, is of ik nog steeds egoïstisch ben in mijn motivatie voor geloof. Of ik bijvoorbeeld alleen maar liefheb om er beter van te worden. Of heb ik alleen lief vanwege de ander, zonder mezelf als motivatie? Of, zoals de Bijbel het zegt, ik heb lief omdat ik als eerste liefde heb ontvangen (1 Joh 4:7), ik heb genoeg liefde gekregen en ik kan genoeg liefhebben. Of ik geloof in de aanwezigheid van God, niet om in de hemel te komen, maar omdat ik een kracht herken dat alles oorsprong en samenhang geeft (check bijvoorbeeld poëzie uit laatste hoofdstukken Job).

God komt naar beneden

‘k Ben er nog niet helemaal uit denk ik. Wel heb ik de indruk, lezend in de Bijbel, dat de hemel helemaal geen doel is voor een mens. Alle beweging door de Bijbel heen is een reis van het mystieke en ongrijpbare in de oudste teksten naar het leven hier op aarde. God komt vanuit zijn onbeschrijfelijke werkelijkheid naar beneden, naar hier, ìn het leven. Wij gaan niet hier weg, God komt naar hier. Niet meer in onbeschrijfelijke heerlijkheid, maar in kwetsbaarheid. De kerk brengt Jezus steeds weer heel tastbaar bij de gelovigen door… gebroken brood. Dàt brengt de hemel hier, in het nu, gebroken is God vandaag aanwezig.

Dus vergeet de hemel even…

Wat blijft over?

De vraag die ik mezelf stel is wat er van mijn geloof overblijft als ik de hemel niet als einddoel heb.

Wat blijft er van jouw geloof over als de hemel of een eeuwige beloning even geen rol speelt?

8 reacties

 1. Meneer B. op 29-08-2016 om 17:01

  Hé Wouter. Volgens mij sla je de plank volledig mis door te denken dat de hemel het einddoel is. Jezus is ons einddoel. We kunnen liefde geven omdat hij eerst ons heeft liefgehad (door voor ons te sterven aan het kruis op Golgotha). We doen dus goede dingen, niet om in de hemel te komen, maar om wat Jezus voor ons heeft gedaan. Ik denk dat ten gronde er een misverstand is in hoe je denkt de hemel in te komen. Dat is dus niet door goede daden te doen, maar door geloof alleen. Uit genade word je gered, door geloof, en dat is een gift van God. Niet van jezelf, opdat niemand daarin zichzelf laat voorstaan. 2. Mark op 27-06-2016 om 17:12

  Lijkt me een lastige kwestie. Als je gelovig bent voor de hemel en je wilt dat veranderen sluipt het risico er in dat je dat doet om in de hemel te komen. 3. Harry op 25-06-2016 om 09:06

  Heel veel mensen kunnen niet accepteren dat als je dood gaat het “feestje” gewoon afgelopen is. Ze vluchten dan in religieuze waandenkbeelden. Wishful thinking.

  Veel religieuze stromingen drijven op een verlossend hiernamaals, met daarbij de tegenhanger het angstbeeld van het eeuwig moeten branden in de hel. 4. petra op 23-06-2016 om 09:16

  .. 5. Wilbrand Rakhorst op 23-06-2016 om 08:15

  God is een hele genadige God denk ik. Hij wil verschillende drijfveren gebruiken om ons bij Hem te houden. Onbaatzuchtig lief hebben is een lang proces dus dat begint misschien met een win-win optie. Goed onderwerp om weer eens bij stilgezet te worden.
  Ik moet ook nog denken aan een gesprek over God op straat net na de aanslagen in Brussel. Ik zag de hiernamaals vraag binnenkomen bij een tiener die even daarvoor ongeïnteresseerd leek. Ouders namen gelijk ook een nieuwe testament mee want ze wilden er meer over lezen. Mensen waren toen duidelijker bezig met de vraag waar blijf ik als….en naar aanleiding daarvan serieuze gesprekken gehad over Jezus die je zoekt en je wil verwelkomen in de hemel. Als jij dat wilt..
  Belangrijk(er) is wel dat je aansluiting vind bij de vragen of verlangens of dromen van degene die je voor je hebt. Daar zit uiteindelijk het beste startpunt.  • Wouter van der Toorn op 23-06-2016 om 10:05

   Ik denk dat de visie op de hemel echt is overdreven. Soms denken we dat dat de hoop was van gelovigen, maar is dat zo? Of was de hoop minder plat als alleen maar ‘dan ben ik tenminste veilig na de dood’. Paulus heeft het bijvoorbeeld over ‘als ik bij hem kan zijn’, waarbij de hem natuurlijk verwijst naar Jezus. Dat gaat niet over beloning… De beloning gedachte riekt naar heidendom. Maar ik kan het verkeerd hebben natuurlijk 6. Simon op 22-06-2016 om 20:20

  Dat was het wel. Twijfelen mag, moet, lijdt tot onderzoek naar de waarheid. Zoek door en blijf luisteren en blijf ootmoedig. Doe niet alsof jij nu (gelukkig) zover bent en al die andere (stakkers) helaas nog niet. Dat zou jammer zijn.  • Wouter van der Toorn op 23-06-2016 om 10:09

   De visie heeft weinig met de hemel te maken, maar met het rechtzetten van de mooie schepping. Geen vluchten vanuit deze wereld, maar een belofte voor deze wereld.