delen van je brood
4 min leestijd

Voor veel gelovigen is het een streven om God lief te hebben. Of God de eerste plaats te geven. Of welke andere uitdrukking er ook aan wordt gegeven. Het klinkt mooi en wordt door christenen vaak gewoon zo geaccepteerd. De vraag die je je mag stellen hoe je dit nu eigenlijk kan doen? Het klinkt mooi, maar het kan ook lekker vaag blijven.

Jezus en God

Toen de leerlingen aan Jezus de 1 miljoen euro vraag stelden: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’ (Joh 14:8) had hij een nogal ontnuchterend antwoord: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien?’

Nu maakt Jezus’ kijk op God, de kwestie van geloof nogal anders. God is concreter geworden: het heeft alles met Jezus te maken blijkbaar. Het lijkt zelfs op een hele nieuwe definitie van God en geloof. Toch is zijn mededeling op een ander moment nu juist dat hij niet iets heel nieuws gaat brengen, maar juist het oude betekenis geeft: ‘Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.’ (Mat 5:17)

Nieuw en toch niet nieuw

Dit zijn beide interessante statements van Jezus, ze laten twee kanten zien. Enerzijds iets nieuws, anderzijds is het helemaal niet iets nieuws. Ook op een ander moment refereert Jezus gewoon naar de oude geschriften, zo van: nee hoor, ze zijn niet veranderd.

‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’ (Matt 22:36-40)

Toch is me pas veel later opgevallen wat Jezus hier nu precies zegt. Alles wat God van de mens vraagt is samen te vatten in dit: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Maar, en dat vind ik gewoon een ingewikkelde vraag, hoe kan je God liefhebben boven alles? Heeft dat bijvoorbeeld te maken met veel bidden, stille tijd, contemplatie, meditatie, geld geven, actief zijn voor de kerk, deelnemen aan kerkelijke rituelen? Als ik eerlijk ben, lijken me deze activiteiten soms toch best een virtuele bezigheid. Als je begrijpt wat ik hiermee bedoel.

Uitwisselbaar

Het is niet voor niets dat het eerste (God liefhebben boven alles) en het tweede (je naaste als jezelf) uitwisselbaar zijn. Ze worden achter elkaar genoemd, maar expliciet wordt genoemd dat het tweede gelijk is aan het eerste. Het is dus niet zo dat God liefhebben belangrijker is dan het liefhebben van je naaste. En die logica vind je vaker terug. Als je erop let is dat verrassend vaak.

Wie zegt in het licht te zijn maar zijn broeder of zuster haat, bevindt zich nog altijd in de duisternis. Wie de ander liefheeft, blijft in het licht en komt niet ten val, maar wie de ander haat, bevindt zich in de duisternis. (1 Joh 2:9-11)

God boven alles??

De vraag voor mij was hoe je God kunt liefhebben boven alles. Nu kan je over God eindeloos filosoferen en theoretiseren. Je kunt je helemaal verdrinken in religieuze activiteiten en innerlijke processen.

Maar als je je naaste ziet, dat wordt alles vaak erg concreet. Je ziet je naaste en je kunt je naaste leuk vinden of niet. Je leeft met je naaste samen, je komt je naaste tegen, je bent medemens. Daar kan je ook heel erg over filosoferen en theoretiseren, maar waarom ingewikkeld doen? Als je medemens hulp nodig heeft, dan is dat de naaste waar jij medemens voor bent. Heb lief, zoals je jezelf liefhebt. O ja, Jezus is nog wel wat radicaler als dat hoor. Voor de mensen die all-the-way willen gaan:

Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.” En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. (Matt 5:43-45)

Niet zo ingewikkeld

Hoe je God liefhebben kan hebben boven alles? Nou, misschien is dat helemaal niet zo ingewikkeld. Misschien heb je God lief boven alles door je naaste lief te hebben als jezelf.

Oh, en voor je het vergeet: je naaste heb je niet voor het uitkiezen. Het kan zomaar iemand zijn waar je van nature mee omgaat, of juist iemand waar je een hekel aan hebt, die jou haat. Maar ja, wie heeft er ooit beweerd dat christelijk geloof voor watjes was?

12 reacties

 1. Leo de Vos op 11-05-2020 om 10:12

  Het is onzinnig om te beweren dat het liefhebben van God samen zou vallen met het liefhebben van je naaste. Laten we nog eens lezen wat er feitelijk staat in de twee geboden: in het tweede staat dat je je naaste moet liefhebben als jezelf. En in het eerste staat dat je God moet liefhebben boven alles, dus ook boven je naaste. God vraagt ons om hem meer lief te hebben dan ons eigen leven. Die twee geboden kunnen dus eenvoudig niet samenvallen. Ze zijn gelijkwaardig, het ene is niet geldiger dan het andere. Maar het zijn er twee, die je niet via een slimmigheidje eender kunt maken. In dat geval zouden we aan één gebod genoeg hebben. Nee, het liefhebben van God staat voorop. Daarna volgt het liefhebben van de naaste, met gelijke geldingskracht.

  Om je naaste lief te hebben hoef je niet gelovig te zijn. Dat kan iedereen. Om God lief te hebben moet je wel gelovig zijn. De meeste mensen hebben geen flauw idee hoe je God kunt liefhebben. Maar ook Jezus zegt als plaatsvervanger van God dat wie zijn eigen vrouw, man, kinderen en ouders liever heeft dan hem, hem niet waardig is. Daar moeten we ons niet onderuit kronkelen. Zeg dan gewoon nee.

 2. Lucas op 15-02-2019 om 09:54

  Hoe mooi het ook allemaal klinkt dat je door je naaste lief te hebben ook God meteen liefhebt, het is incompleet. Johannes 14 wordt aangehaald en het interessante is dat daar letterlijk het antwoord wordt gegeven door Jezus op de vraag: hoe kunnen wij Hem liefhebben? Johannes 14:21: Die Mijn geboden heeft en dezelve bewaart, die is het die Mij liefheeft. Het gaat dus niet in eerste instantie om pure liefde, maar om gehoorzaamheid. Je kunt je naaste nog zoveel liefhebben, maar in je persoonlijke leven laat je de zonde toe, je bent verslaafd (wellicht aan porno), hoe heb je dan de Heere Jezus lief? Gehoorzaamheid staat aan de basis, want als je gehoorzaam bent dan volg je het gebod: gij zult u naaste liefhebben als u zelf, maar ook: gij zult geen overspel plegen (ook niet in gedachten). Nu kun je denken dat dit allemaal teveel is voor een mens, hoe kan een mens nou Gods geboden houden? Ten eerste geloof ik niet dat Jezus ons een onmogelijke opdracht zou meegeven in vers 21. Ten tweede staat er in vers 26 het antwoord: de Heilige Geest zal zal het ons leren en het ons indachtig maken! Deze Geest is degene die de Christenen leidt (Rom. 8: 14-16)

 3. Rogier Gigengack op 08-07-2018 om 12:15

  God liefhebben boven alles en uw naaste als uzelf. Dit zijn de twee/drie geboden die Jezus meegeeft als de volbrenging van alle andere geboden. En net zoals alle andere geboden, regels en verplichtingen die God door de jaren heen heeft gegeven, rust ook hier een enorme zegen.

  Wat God zegt is dat je Hem lief moet hebben boven.alles, dus ook boven jezelf en je naaste. Waarom? Omdat God onveranderlijk is in tegenstelling tot al het andere. Dat is ook de reden dat Jezus zegt dat je bij Hem nooit meer honger en dorst zal hebben. Maar wanneer je andere dingen, bijvoorbeeld je naaste, boven God plaatst, dan zal dat leiden tot afbreuk wanneer deze dingen geen standhouden.

  Heb dus God lief boven alles en uw naaste als uzelf.

  In dat tweede gedeelte zitten eigenlijk twee geboden, namelijk naast de ander liefhebben, dat je jezelf liefhebt. Want des te meer je jezelf liefhebt, des te meer je de ander lief kan hebben. Leer jezelf accepteren zoals je bent en te zien zoals God je ziet.

  Tenminste, dat is wat ik denk dat Jezus hiermee bedoelt.

 4. Cees op 03-05-2017 om 07:36

  Eens met Ron! Liefde en liefde is twee: de drijfveer van waaruit je liefde geeft is belangrijk. Jezus zelf geeft het antwoord: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan zonder (geloof in) mij echte liefde geven. Uiteindelijk is dat het enige dat telt, lees het maar in de bijbel: johannes 15.
  Een christen is niet een beter mens maar hij wordt rechtvaardig in Christus die voor mijn zonden stierf. Joh 3:15

 5. wietze baron op 30-03-2017 om 04:53

  Ja, frustraties met “eerlijk zijn” kunnen heel reëel zijn, toch leef ik liever in een maatschappij waarin we dat toch maar een beetje blijven proberen. Overigens is “god liefhebben” een nogal loze kreet. We hebben er immers geen idee van wat (of wie?) “god” is en of er wel zoiets bestaat. Lastig om zoiets vaags lief te hebben.

  • AFB65 op 31-03-2017 om 07:08

   God zie ik dan ook als het goede, hoe precies zou ik echt niet weten, en of het de bijbelse God is? Denk eerder dat men een rode lijn kan herkennen in de bijbel, en ook Jezus zelf ging voor het goede. Zo heb ik als christen eigenlijk altijd gelooft, maar heb gewoon nu de grootste moeite me nog als christen te zien. Er staat veels te veel in de bijbel. OT is gewoon toegevoegd ter info, en Paulus zie ik eerder als een soort infiltrant, Paulus lijkt voor het goede te gaan, maar doet het niet. Hij wijkt veel te veel af van Jezus, is voor rangen en standen etc etc. Kwam de romeinen wel erg goed uit. (en genoeg christenen nu ook)
   Maar als God het goede is, dan staat er dus dat het goede boven alles gaat. Men moet daar niet van wijken, ook niet voor naasten. Dus eerlijk en oprecht zijn.
   God zegt dat Hij ik ben is. Denk dat elk mens ook echt die mens moet zijn die hij of zij is. Met alle gebreken, maar wel eerlijk en oprecht.

   Een beetje eerlijk? Is dat niet iedereen? Hitler was echt toch wel eens een beetje eerlijk. 6. AFB65 op 29-03-2017 om 21:40

  Misschien heb je God lief boven alles door je naaste lief te hebben als jezelf …

  Dat denk ik dus niet, want dan zouden de 2 geboden gelijk zijn en niet gelijk aan elkaar. Daarnaast staat in de bijbel ook dat Jezus gekomen is om met zwaard families te splitsen, en geeft Jezus ook aan mensen de rug toe te keren.

  Ik ben opgevoed met dat God lief hebben boven alles betekent eerlijk en oprecht te zijn, voor de waarheid te gaan. Dat kan dus ook betekenen dat men moet splitsen.

  Ook idee dat genoeg of voor God gaan of voor hun naasten, zoals het hun zelf goed uitkomt. Op zich ook logisch, ergens baal ik ervan zo opgevoed te zijn, dat eerlijk en oprecht te zijn, voordeel is wel dat je op die manier heel diep kunt gaan met naasten, maar je hebt er zelf verrekt weinig aan. Kuddes zijn niets voor mij, kuddes drukken eerlijke mensen dood.

  Zal niemand aanraden om eerlijk en oprecht te leven, voor waarheid te gaan, voor recht te gaan, je hebt er namelijk zelf helemaal geen zak aan.

 7. wietze baron op 27-03-2017 om 09:32

  Ja en gelukkig hoef je om ( te proberen ) je naaste lief te hebben, niet “christelijk” te zijn.

  • Ron op 25-04-2017 om 12:02

   Nee je moet christen zijn om te kunnen liefhebben zoals het hoort, en dat word je als je erkent dat je zondig bent en God om vergeving van je zonden vraagt.  • Wouter van der Toorn op 25-04-2017 om 13:21

   Ehm… zo dan. Even in een zin krijg je blijkbaar de hele doctrine te horen hoe het allemaal hoort? Vertel Ron, waar haal je dat zo snel vandaan? Waarom zou iemand die geen christen is (of gewoon anders christen is) niet kunnen liefhebben? En wat heeft zonde hiermee te maken?  • Mirjam op 17-11-2018 om 11:35

   Dat God Jezus heeft laten doen kruisigen, is wreed Dit stroopt niet met het je naaste liefhebben als jezelf. Ik denk dat Jezus Lucifer is en dat Lucifer de boodshapper was van “goed nieuws” aan Maria. Dat die hele kruisiging terecht een resultaat was van God, die Lucifer geeft laten doden.

   We dienen God lief te hebben boven alles en ons niet te laten misleiden door Lucifer Satan, die zich voordoet als een stralende morgenster een licht. En wat over wat Paulus zag met de stem “ik ben Jezus, die je vervolgt.” Misschien was dat ook wel Satan verkleed als Jezus.
   Als die descipelen die de marteldood zijn gestorven, gekruisigd etc. Waar is het bewijs van psalmen dat God je hoog op een rots zet, ten tijde van kwaad?
   Ik denk dat de discipelen misleid waren door Satan en dat ze dachten Jezus te volgen, maar ze waren God vergeten en hebben allerlei brieven geschreven onder Satan en zijn misleiding. Ik ga niet voor bijbelteksten dat God Zijn eniggeboren zoon liet sterven. God kan namelijk niet ook stellen Gij zult niet doden. En stellen dat Hij liefde is.

   Ik denk dat we God dienen lief te hebben en dat als je Jezus als deur ziet tot God dat dat DE GROTE TROEF IS VAN SATAN.

   God verdient alle eer. JEZUS ZEI OOK ALLEEN God te prijzen en niet hemzelf.

   Ik denk dat als je de discipelen volgt je net zo een dood sterft als de discipelen en je REDDING MIST. Verwacht je redding van God. De almachtige en zet geen Jezus voor God.
   Ik vertrouw op de God van Mozes, Abraham. Die God redde Zijn volk van de vijand en zorgde voor een offerram ipv dat Izaak zijn eigen zoon moest offeren. God liet dat toen niet toe en het nieuwe testament zou God dan opeens het toelaten dat Zijn Zoon zou worden geofferd? God veranderd Nooit stelt het oude testament. Val niet voor wat de discipelen hebben geschreven en onder de misleiding dat het zogenaamd door de heilige geest is opgeschreven. Denk na en weet dat wat zij stellen, meer past bij Lucifer en zijn val. Toets alles en behoud het goede en laat u niet misleiden door wat er in het nieuwe testament staat. Blijf God alle eer geven en vertrouw alleen op God en God is 1.
   Wake up!  • Wouter van der Toorn op 17-11-2018 om 12:07

   @mirjam wat een exotische theorie. Klinkt als theorieën uit de eerste eeuwen. Whiiiiiiieeeeew :sLaat een reactie achter