genezen uit de rolstoel

Het slopende mantra van gebedsgenezers

11 min leestijd

Dit is een gastblog van Annemieke Bosman. Ze is chronisch ziek, heeft jaren meegelopen in de charismatische gebedsbeweging en kent wel ongeveer hoe het allemaal werkt in ‘het wereldje’. En nu? Ze raadt chronisch zieken aan zich er verre van te houden, die genezingsdiensten.

Het afgelopen jaar heb ik gebedsgenezers zorgvuldig ontlopen. Na een onfortuinlijk einde van mijn experiment met gebedsgenezing, houd ik me er verre van. Maar zo nu en dan kom je ongewild toch weer iemand tegen die de frustraties bij je boven brengt. En ervaar je dat je eigenlijk nog een heleboel zou willen zeggen tegen mensen die denken dat gebedsgenezing dè oplossing voor alle ziektes is. Nu ik er inmiddels wat verder van afsta en niet meer dagelijks mee geconfronteerd wordt, nog maar eens een paar gedachten op een rij.

Kwetsbaar

Als chronische zieke ben je kwetsbaar. Iets wat ik bij mezelf veel te laat erkende. Kwetsbaar omdat er medisch gezien geen uitkomst is. Je bent ziek. Je blijft ziek. Er is dus één ding wat niemand je kan geven, maar waar je, diep in je hart -zelfs al herkende ik in het begin dat gevoel niet- enorm naar verlangt: een gewoon leven zonder ziekte en pijn. En dat is precies wat de genezingstheologie tegen je zegt. Je hoeft niet ziek te zijn, want God wil je gezond. Stel het maar zo voor: een hond een bot voor houden waar het net niet bij kan. De hond springt, blaft, wordt wild. Dat is wat er gebeurd als je een zieke zegt dat deze alleen maar het wonder hoeft te grijpen, of hoeft uit te reiken naar een wonder, of een wonder moet verwachten. Je hoofd slaat op hol. Wat niemand je kan geven, lijkt opeens vlakbij te zijn. Genezing.

Hoop

Verwachtingsvol ga je naar een genezingsdienst. Dat is enorm spannend. Daar is namelijk te krijgen waar je het meest naar verlangt, althans dat zeggen ze. Kom naar het wonder. De avond begint met zang en een preek om de verwachting en de juiste stemming te laten groeien. Je wacht tot het moment dat jij naar voren kunt. En dan wordt er gebeden. Voel je al iets? Gebeurt er iets? Nee, je voelt niets. Maar je wilt iets voelen. God doet toch altijd wat? Althans dat wordt je gezegd. Heb ik misschien minder pijn? Ja, misschien. Zie je, God is aan het werk. Hij geneest je. Soms word je aangemoedigd ervan te getuigen. Je hebt toch minder pijn? Als je getuigt toon je geloof in je genezing en zal het doorzetten.

Teleurstelling

Je vertelt mensen dat je minder pijn hebt. Iedereen reageert uitzinnig. Geweldig. God heeft je genezen. Je gaat naar huis. Bent alleen. Merkt dat je nog steeds pijn hebt. Soms meteen. Soms een dag of dagen later. Soms blijf je nog even in de sfeer en kun je je een paar dagen vermannen. Nee, ik heb geen pijn. Nee, wat ik voel is niet echt. Je ontkent het. Ik moet er tegenin gaan. Ik moet mezelf zeggen dat ik genezen ben. Maar nee, uiteindelijk komt vroeg of laat dat moment: je bent nog net zo ziek als ervoor. Ik vind het moeilijk woorden te vinden om te beschrijven hoe dat voelt. De eerste keer ben je dapper. Ik ga gewoon nog een keer voor me laten bidden, neem je je voor. De vijfde keer is het bijna niet meer te verdragen. De tiende keer stort je in.

Omstanders

Dan heb je “de fans”, het publiek. Ze zijn niet ziek. Ze vinden het prachtig. Ze willen dat God zoveel mogelijk mensen geneest en het liefst willen ze daar een aandeel in hebben. Dus ze bidden voor je. Ze geven je raad. Je probeert je er voor open te stellen. Je wilt tenslotte zelf niets liever dan genezen. Ze moedigen je aan. Niet opgegeven, want je wilt toch genezen? Niet stoppen nu, je genezing is er bijna. God wil je genezen. God wil ziekte niet. God wil je gezond. Je wordt overladen met artikelen en boeken over genezing. Sommigen zien zichzelf als profeet en hebben woorden van kennis voor je. Over je zonden, zonden belijden, zonden bij het voorgeslacht. Ze zien zichzelf als degenen die jou de “waarheid” moeten zeggen. Er moeten nog zonden zijn. God gebruikt je ziekte als een gesel, om jou iets te vertellen, over je zonden, je ongeloof, je hoogmoed…..

Eenzaamheid

Ziek zijn, zeker lang chronisch ziek zijn, is eenzaam. Je bent de enige die het kan dragen. Niemand kan er voor je iets af doen. Je raakt je sociale netwerk steeds meer kwijt doordat je niet meer mee kunt doen met de gewone clubjes en groepjes. Doordat je steeds minder naar verjaardagen kunt, naar kerkdiensten en Bijbelkringen. Maar ziek zijn in charismatische kring is nog eenzamer. God wil tenslotte deze ziekte niet. Hij wil genezen. Toegeven aan je ziekte is dus geen optie. En je komt in een spagaat. Je kunt niet anders dan de ziekte accepteren, maar de mensen om je heen accepteren niet dat jij het wilt accepteren. Dat jij rust nodig hebt. Dat jij de ziekte alleen kunt dragen als dat diepe verlangen naar genezing niet steeds aangesproken wordt, maar tot rust komt. Dat je het alleen kunt dragen als er mensen om je heen staan, die aanvaarden dat je ziek bent en zieker wordt en dat je mensen nodig hebt, die zwijgend een arm om je heen slaan, beseffend dat ze niet kunnen begrijpen waar je doorheen gaat en dat je geen woorden en adviezen nodig hebt, maar gewoon iemand die er even is.

Pijnpsychologie

Inmiddels houd ik me verre van gebedsgenezing. En heb ik heel wat meer inzicht in de dingen die ik in die tijd meegemaakt heb. Waarom ervoer ik minder pijn bij gebed? Ik weet inmiddels dat je door psychologische “trucjes” veel pijnreductie kunt bewerkstelligen. Als ik iets heel graag wil doen, iets dat ik fysiek eigenlijk niet meer kan, dan kan ik door sterk willen, door mezelf te zeggen dat ik het kan, door me te focussen op iets anders dan de pijn (namelijk datgeen wat ik wil) nog heel veel. Jammer alleen dat ik de dagen erna niets meer kan als ik mijn fysieke grenzen niet in acht neem. Ik weet inmiddels dat adrenaline je geweldig kan helpen pijn niet te ervaren. Maar ook bijvoorbeeld verbeelding, inbeelding, en meditatie me kunnen helpen om de pijn niet of minder te ervaren. Liegen die mensen die zeggen minder hoofdpijn, kniepijn of rugpijn te hebben na gebed? Nee, ze ervaren minder pijn. Dat is echt. Dat is een overweldigend gevoel. Maar dan komt het terug. Voor de omstanders was en ben je echter genezen…..

Wonderen

Ik heb heel veel “wonderen” meegemaakt die volgens mij weinig relatie hadden met God. “Ik voel echt dat de tumor aangeraakt wordt.” “Hier wordt iemand van een tumor genezen” en vervolgens “God heeft kanker genezen die avond”. Ik hoor ook onzinnige dingen als dat iemand na gebed zegt “ik ben van reuma genezen”. Sorry, maar pas als je je medicatie afgebouwd hebt en een lange periode reumavrij bent, ben je genezen. Reuma komt nu eenmaal in aanvallen. Er worden heel veel ongegronde claims gedaan. Gebeuren er dan helemaal geen wonderen? Dat hoor je mij niet zeggen. Wel wordt er veel discutabels “wonder” en “God heeft genezen” genoemd.

Dokters

Stel nu dat er 1 op de 100 mensen echt genezen wordt in zo’n dienst. Dan gaan er 99 ziek weg. Die ene staat echter op het podium te getuigen. De tendens is “God geneest”, terwijl de waarheid is 99% van de mensen bleef ziek. “Moeten we dan ophouden met bidden? Als een dokter een patiënt niet kan genezen dan wordt hij toch ook niet ontslagen?” Mijn doktoren staan al bijna 20 jaar naast me, ook al is allang duidelijk dat ik niet zal genezen. En hoe zieker ik word, hoe meer mensen en dokters er zich met me bemoeien en me omringen. Ik heb een huisarts, een reumatoloog, een neuroloog, een dermatoloog, een pijnpsycholoog, een reumaconsulente, een reumaverpleegkundige…. Niemand laat me aan mijn lot over. En ik krijg medicatie om het leven dragelijker te maken. En dat, dat is dus precies het manco aan gebedsgenezing. Niet genezen? Jammer dan. In plaats van de zieke te omringen met zorg en nabijheid, die deze zo hard nodig heeft om de pijn en achteruitgang te dragen, wordt de zieke vermaand vast te houden aan die minuscule hoop op genezing. In plaats van de mensen op te vangen die voor de zoveelste keer tevergeefs voor genezing komen, wordt er alleen gejuicht met de paar mensen die genezen lijken.

Stoppen met gebedsgenezing?

Zo rigoureus wil ik het niet stellen. Voor mij persoonlijk geen gebedsgenezing meer in ieder geval, zeker niet in grote settings als genezingsdiensten. En ik raad iedereen die chronisch ziek is heel erg aan zich er niet mee in te laten. In ieder geval niet met een achterliggende theologie die ervan uitgaat dat God altijd wil genezen en iedereen gezond wil. Als je voor je wilt laten bidden, kies dan voor de veiligheid van de gemeente. De ziekenzalving vind ik daar een mooi evenwichtig voorbeeld van. “God wil je gezond”, het mantra van vele gebedsgenezers lijkt mooi, maar het sloopt je: Steeds weer die confrontatie aan te moeten gaan met dat diepe verlangen naar genezing en steeds weer die hoop op een lot uit de loterij. Ik geloof niet meer in een God die alleen zou reageren op het juiste gebed, die willekeurig geneest, die kan genezen, maar het merendeel van de zieken overslaat. Als ik één ding aan gebedsgenezers zou mogen meegeven is het dit: Als jullie namens God voor arts willen spelen (-“God is je heelmeester naar wie je toe moet voor genezing, niet je arts”-) begin dan met fatsoenlijke nazorg voor al die mensen die niet genezen.

Heelmaken

Of ik nog in Jezus geloof? Ja, ik geloof dat Hij ons leert “heelmakers” te zijn. Zoals velen weten betekent het Griekse woordje “sozo” niet alleen genezing, maar ook heel maken of het iemand goed laten gaan. Ik geloof dat als we de boodschap van Jezus in ons leven volgen: Onvoorwaardelijk liefhebben, zelfs onze vijanden, vergeven, vredestichter zijn, mensen niet buitensluiten maar omarmen, dat we dan werkelijk heelmakers zijn, helers, genezers zo je wilt. Jezus geneest mensen die door religieuze regels buitengesloten zijn. Zieken, bezetenen en doden raak je niet aan, want dan word je zelf onrein. Hij laat de religieuzen zien dat wie zij buitensluiten met hun religieuze logica, degenen zijn die Hij betrekt bij dat nieuwe Koninkrijk. En wie anderen blijft buitensluiten met zijn religieuzen ideeën, zelf buiten dat Koninkrijk zal eindigen. In de Gehenna. De afvalplaats buiten de stad. Waar het offerafval heen ging. Het resultaat van het religieuze denken. Om het met mijn eigen woorden te zeggen: Ik denk dat gebedsgenezers zouden moeten gaan zien, dat de zieke die voor hen staat hen kan genezen. Dat het vraagt om zoiets “onreins” te doen als naast een zieke te gaan staan en zich in te laten met de zieke, in plaats van de zieke te zien als een object waardoor het Koninkrijk zichtbaar moet worden door genezing. De ziekte niet te zien als iets “fouts” of “kwaads” dat aanwezig is in de mens, maar de mens als geheel te zien (dat is inclusief de ziekte), die misschien wel meer over Gods Koninkrijk te vertellen heeft dan je denkt. “Een mislukt project”, werd ik ooit door één van hen genoemd. Dat is tekenend. Ik ben dankbaar dat Jezus in de Bergrede andere woorden spreekt. Zalig zij die erbuiten vallen, die door religieuze praktijken aan de kant geschoven worden, want zij hebben zicht op dat nieuwe Koninkrijk, om het maar eens te formuleren in lijn met de woorden uit de Bergrede. En dat, die wetenschap, geneest me -langzaam- van de velen blutsen en wonden die ik opgelopen heb in de wonderlijke wereld van de gebedsgenezing.

ps. Zat of zit je ook klem in het genezingsverhaal? Wil je je verhaal kwijt? Mail me op tijdomteleven1@gmail.com.

Waardeer je dit artikel? Overweeg een kleine donatie. Voor een volgend kopje koffie tijdens het schrijven bijvoorbeeld.

PS: zie je een schrijfvoutje? Mail me ff!

Bedrag € -

[yarpp]

Abonneer
Laat het weten als er
guest

37 Reacties
Nieuwste
Oudste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Bas
Bas
6 jaren geleden

heel mooi en eerlijk verhaal, prachtig zo’n doorleefd verhaal!

Denis
Denis
6 jaren geleden

Dit artikel heb ik op Facebook geschreven over dit onderwerp. Ik hoop dat dit je zal bemoedigen, dat je echt niet alleen staat! Ik zit met dringende vragen! Indien iemand in Jezus geloofd, waarom dan stad en land afreizen om genezing te vinden? Zijn de ouderlingen in de eigen gemeente niet goed genoeg zoals de bijbel hen die taak heeft toebedeeld? Wat komen die Amerikaanse “leiders” hier doen en wat gaan de Nederlandse “leiders in… Lees verder »

Christa
Christa
6 jaren geleden

Bedankt voor je eerlijke verhaal. Been there… Ik was er helemaal van overtuigd dat ik wist hoe het met genezing zat: genezing ontvang je door geloof…. altijd. Tot ons kindje ernstig ziek bleek te zijn. Na een strijd van 9 weken stierf hij. En toen werd het stil. Ik bid opnieuw dat God Zichzelf zal openbaren aan ons allemaal. Aan degenen die alle antwoorden hebben. Aan degenen die hun geloof hierdoor zijn verloren. En aan… Lees verder »

Cornelis de Vlaming
Cornelis de Vlaming
6 jaren geleden

Ardy….. ik ben het roerend met je eens. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want GIJ bent mij nabij. Maar dat neemt niet weg, als ik eerlijk de Bijbel lees over het genoemde onderwerp, dat ik moet concluderen dat wij (wij) veraf zijn van wat de Schrift ons voorhoudt. Ik raad je aan het artikel nog eens grondig te lezen. En eerst de opstelling die je nu… Lees verder »

Ardy
Ardy
6 jaren geleden

Beste Cornelis, Afgelopen september overleed na een jaar ernstig, vertrouwend en aanhoudend bidden, Nabeel Quereshi. Je kunt al zijn vlogs tijdens zijn ziekteproces terugzien op youtube. Aangrijpend om te zien hoe ondanks zijn hooggespannen verwachtingen, de kanker verder doorvrat. Het maakte dat ik weer opnieuw moest leren dat God souverein is en dat Zijn weg door de zee gaat. We kunnen niets claimen. We kunnen Hem niet begrijpen. We worden uitgedaagd om Hem ondanks alle… Lees verder »

Cornelis de Vlaming
Cornelis de Vlaming
6 jaren geleden

Annemieke… ik vermoed dat we bezig zijn onze ratio boven de adviezen van het Woord van God te laten preveleren. Als Jezus zegt: ‘Als je iets bid, geloof dat je het ontvangen hebt en het zal je geworden’ wat moet ik daar dan mee? Als ik dat in praktijk breng zal ik, niet moeten, maar kunnen belijden: dank U wel Heer dat ik ‘het’ ontvangen heb. Ook heb ik nog nooit gelezen dat Jezus een… Lees verder »

Gary
Gary
6 jaren geleden

God geneest ook wel eens niet! Jezus ging rond op aarde en genas de zieken, maar niet alle zieken! Het is goed dat u uzelf uit mevrouw, mijn ervaring is dat als je je zonden belijd en je door de oudsten laat zalven er genezing is! Komt het direct? Bij mij niet! We moeten ook ons verstand, door God gegeven, gebruiken! Lees Jacobus 5 maar eens en verwacht het minder van de mens (de gebedsgenezer)… Lees verder »

Caroline
Caroline
6 jaren geleden

Heb een hele droevige tijd meegemaakt met het volgen van kerkelijke leiders in deze zogenoemde gaven van de geest.
Mijn hele vertrouwen en mijn geestelijke leven is ernstig beschadigd. Ik zou graag met mensen in contact komen die hiermee in aktie willen komen om deze wandaden te voorkomen om zo te voorkomen dat er meer schade toegericht wordt.

Jolanda Althuis
Jolanda Althuis
6 jaren geleden

Wat heb je dat goed verwoord Annemieke! Een goed artikel om te delen. Het is slopend om chronisch ziek te zijn en het is nog slopender als christenen, die het op zich vast goed bedoelen, jou, met je ziekte, niet erkennen. Ik vind het zelf heel ingewikkeld om hier goed op te reageren. Wat je nodig hebt, is mensen die om je heen staan, er voor je zijn, dag na dag, jaar na jaar. Samen… Lees verder »

J. Roeleveld
J. Roeleveld
6 jaren geleden

Heel herkenbaar. Al ben ik niet ziek.. Respect voor wat je deelt! Denk dat het helpt om de pastorale ongelukken van een bepaald soort genezingsbediening voor het voetlicht te halen. Zelf vind ik de bijdragen van Ronald Westerbeek hierin erg verhelderend. (o.a. http://ronaldwesterbeek7.blogspot.nl/2017/03/hoe-blijft-het-vuur-branden.html)
Volgens mij kan je mét overtuiging voor zieken blijven bidden en toch de uitkomst aan God overlaten. Dat laatste schept ruimte voor (een theologie van) lijden.
Sterkte!

Tanja J. Otten-Tramper
Tanja J. Otten-Tramper
6 jaren geleden

Beste Annemieke, dankjewel voor het delen! Herkenbaar!

Lonneke
Lonneke
6 jaren geleden

Ik geloof dat God de macht heeft over ziekte en dood. Ik heb geen antwoord op de vraag waarom God de een wel geneest en de ander niet. Wat ik wel weet is dat Gods Goedheid niet zozeer in de omstandigheden zichtbaar worden, maar in je hart als je bij Hem schuilt. Als je God kunt vertrouwen en liefhebben in welke omstandigheid dan ook, dan heb je volgens mij Gods genezing ontvangen.

Margreet
Margreet
6 jaren geleden

{Kan niet editen zie ik de naam is margreet …. wat ik bedoel is dat ik hoop blijf houden op een gezond lichaam. }

Margrert
Margrert
6 jaren geleden

Of ik me herken in onderstaande blog? [Veel ziekte ervaring zelf: endometriose, schildklier, polyartritis, vermoeidheid, pijn…] Ja en nee. Ja, de teleurstelling…. En nee, want ik verwacht alles van God ondanks tegenslagen en geen wonderen. Het verandert namelijk mijn beeld op God niet en waar Hij toe in staat is. De teleurstelling is zuur. En lastig te verdragen. Maar dat is iets wat ik bij God mag brengen. In de psalmen klaagden ze ook wat… Lees verder »

Gerdientje
Gerdientje
6 jaren geleden

Hoi Annemieke,

Wat mooi geschreven. Ik ben in de bijna zeven jaar dat ik nu ziek ben nooit naar een genezingsdienst geweest en precies hierom. Mooi verwoord. Dank je wel.

Herman Robbertz
Herman Robbertz
6 jaren geleden

Proficiat Annemieke ! Dapper de waarheid aan het licht brengen. Goed gedaan.
Ik ben al bijna 60 jaar chronisch ziek, en heb vele jaren lang geleden onder deze praktijken.
Maar ik heb mijn geloof in JEZUS behouden.

Piet de Groot
Piet de Groot
6 jaren geleden

Annemieke kan haar verhaal zo mooi verwoorden en het klopt.
Oud direkteur Andrew Wommack ministries Nederland.

conny walraven
conny walraven
6 jaren geleden

Hallo
Heel blij ben ik met je artikel.
Je hoeft niet ver weg om genezen te worden.Het zijn allemaal methodus,waarom gaat de gebeds genezer dan niet naar een ziekenhus om mensen te genezen?We hebben genoeg aan Jacobus 5.Ziekte houd je ook dichter bij God.Soms wil God er iets mee bereiken.Natuurlijk gebeurn er nog wonderen maar daarvoor hoef je niet naar een gebeds genezer.

Cock Grandia
Cock Grandia
6 jaren geleden

Goed om dit te vertellen! Jouw zin: Ik geloof niet meer in een God die alleen zou reageren op het juiste gebed” is mijns inziens de kern. Inderdaad zoek de veilige omgeving van je eigen gemeente. Het hangt niet af van bepaalde personen, maar van de Schepper Zelf!

Ron Booij
Ron Booij
6 jaren geleden

Hoi Annemieke, Met grote interesse jouw verhaal gelezen. Inderdaad wordt “genezing” vaak overbelicht en uit de context van Gods Woord gehaald. Overdreven fixatie leidt tot frustratie. Ik geloof zeker dat er genezing plaats vind omdat ik dat in diverse werelddelen zelf heb ondervonden en gezien in diverse situaties. Ik geloof er wel in. Maar terecht is het geen loterij en de genezingswonderen blijven uitzondering. Helaas wordt dit niet altijd zo gepresenteerd. Heel veel geloof, sterkte… Lees verder »