creation of adam parody

Fundamentalisten en atheïsten

5 min leestijd

Een poos geleden schreef ik een artikel over het scheppingsverhaal voor atheïsten. Mijn ervaring is dat dit verhaal nogal eens gaat over een discussie over schepping of evolutie, over wel of geen historische Adam wat simpel gezegd gaat over de vraag of Adam en Eva ècht hebben bestaan.

Oerverhaal van de Bijbel

Een ander interessant gegevens uit het verhaal in het begin van de Bijbel is de vraag over waar de zonde vandaan komt. Het is niet de vraag of we iemand de schuld kunnen geven van alle ellende van nu of iets dergelijks, maar over de vraag waarom het fout gaat. Enerzijds is het inderdaad de oeroude impuls van de mens dat als je ergens recht op hebt, dat je het dan wilt hebben. Vanaf dat moment voelt het misschien zelfs of je iets tekort komt, want er is méér te krijgen waar jij recht op hebt of recht op zou moeten hebben. Sinds Adam en Eva is er maar weinig veranderd, wat dat betreft.

Misvormde vooronderstelling van God

Wat aan de listigheid van de verleiding bij Adam en Eva ten grondslag ligt is een simpele truc om een ander idee over God te presenteren, een idee dat hij weleens anders zou kunnen zijn dan je dacht. Het eerste idee was immers dat God te vertrouwen was en de mens vertrouwde de Schepper. Maar er werd een nieuwe gedachte geplant, namelijk de gedachte dat de Schepper misschien niet eerlijk was, niet te vertrouwen, niet fair, dat hij niet de hele waarheid vertelde.

De mens, zo beschrijft Tomas Halik in zijn laatste boek, had een onjuist beeld van God aanvaard, de satanistische misvormde vooronderstelling van God – God als een niets gunnende en oneerlijke concurrent van de mens en zijn vrijheid*. De mens koos ervoor om de Schepper te wantrouwen, omdat God als een boosaardige Opperwezen de vrijheden van de mens inperkte.

Interessant hiervan is dat het eerste verhaal over geloof en ongeloof, over vertrouwen en niet vertrouwen, gaat over welk idee je over de Allerhoogste hebt. Is hij te vertrouwen of is hij onbetrouwbaar. Is hij ten diepste goed of ten diepste kwaadaardig. De strekking van het verhaal is dat de mens een karikatuur van de Allerhoogste aanvaardt en op basis daarvan verder gaat. Met alle gevolgen van dien.

De Allerhoogste framen

‘k Denk dat fundamentalistische vormen van het christelijk geloof veel weghebben van de oude karikatuur van de Allerhoogste, een verwrongen beeld van de Schepper. Mensen achter een Nashville verklaring denken de Allerhoogste te kunnen framen tot een aantal overtuigingen die raken aan seksualiteit en relaties en daarmee aan onze identiteit. ‘God is goed, maar pas op als je niet past in ons idee over God, want dan is hij niet zo goed.’ Zoiets.

Het is begrijpelijk dat je dan besluit om niet gelovig te zijn. Er zijn dan, met deze atheïsten, vele gelovigen die dezelfde karikaturale ideeën van de Allerhoogste afwijzen. De ideeën dat God ten diepste kwaadaardig is, wraakzuchtig, een tiran, een onberekenbaar opperwezen, moeten hard afgewezen worden. Helaas houdt het fundamentalistische christendom, met al hun goede bedoelingen en bekeringsdrang om mensen maar te redden van de eeuwige wraak van dezelfde God waarvan ze zeggen dat hij goed en lief is, de deuren naar het licht ferm op slot.

God lijkt op Jezus

Het Jezus verhaal is precies de andere kant van het verhaal. Paulus noemt Jezus ook wel de ‘tweede Adam’. Hij doet het oude verhaal over. Maar anders. Hij kiest ervoor om verwond te raken aan de ontrouw en het wraakzuchtige van de mensheid. Als God op Jezus lijkt, als Jezus op God lijkt, als God Jezus is, als Jezus God is, hoe je het ook wilt zeggen, dan lijkt deze Jood, waar onze jaartelling op is afgestemd, als een spons die het kwaad van de mens in zich opneemt. Er komt geen reactie van straf op de kwaadaardigheid. Geen spierballentaal tegenover beschuldigingen. Dit is de openbaring van de christelijke God. Dit is de God die verwond raakt aan zijn eigen trouw. De God-mens die vermorzeld wordt onder de kwaadaardigheid van de religieuze en politieke elite.

Het doet me steeds denken aan hoe journalist Francis Spufford het beschrijft in zijn boek ‘Dit is geen verdediging’, dat de Christus aan het kruis hangt, met zijn armen wijd uitgespreid, en dat er een boodschap uit klinkt: ‘Er kan meer worden hersteld dan dat jij je kunt voorstellen.

Vaak twijfel ik aan mijn geloof

Ik twijfel aan het bestaan van God. Aan het leven en de werkelijkheid na de dood. Aan de nut van al het geestelijke en gelovige gedoe. Maar waar ik niet aan twijfel is aan de kracht van de oude verhalen. Het verhaal dat, als er een God is, dat deze God dan wel op de mens Jezus moet lijken. Het is als de wereld op zijn kop: de wereld van krachtige goden, van almachtige wezens in ivoren torens en teruggetrokken op heilige bergen, van geestelijk wapengekletter en spektakel. Het verhaal van Jezus ruilt dit allemaal in voor een man die onder ons was. Een van ons. Zo is de Allerhoogste dus.

Als het enige wat het verhaal van God en Jezus doet is om deze Jezus, deze God-mens, of goddelijke mens, om hem na te volgen, iedere dag van het leven, zodat je een beetje meer probeert op deze Jezus te lijken… daar hoef je geen gelovige voor te zijn. Daarvoor hoef je je niet in het kamp van de Nashville-verklaring te zitten. Daarvoor hoef je niet iedere zondag in de kerk te zitten.

Wie je ook bent, je voelt wel aan je water dat het èn goed is voor jou èn goed voor onze omgeving, als jij en ik ons een beetje meer gaan gedragen als Jezus. Misschien is dat wel de hele clou van het christelijk geloof. Geen statements, maar inspannen om Jezus na te volgen.

* Tomas Halik, Raak de wonden aan, Pagina 26’

17 reacties

 1. Simon op 03-03-2019 om 08:30

  Je schreef “‘k Denk dat fundamentalistische vormen van het christelijk geloof veel weghebben van de oude karikatuur van de Allerhoogste, een verwrongen beeld van de Schepper.”

  Daar ben ik het juist niet mee eens. Als fundamentalist geloof je juist in de enige echte God, de God van de gehele bijbel, je kijkt naar het geheel en niet alleen naar een paar nieuwe testament quotes zonder verder ooit een echte bijbel open te slaan.
  De stelling die het merendeel van christenen vandaag de dag aanhangen is iets van “god is liefde en alles kan en mag” en dat is nou JUIST het verwrong beeld van God.

  Die nashville verklaring komt van een stel softies, absoluut niet van fundamentalisten.

  Als je wil weten wat echte fundamentalisten geloven verwijs ik je graag naar www. ifbtube .com

 2. Jesús Álvarez op 21-02-2019 om 22:47

  @Mark

  Interessante punten noem je op.
  Eerst wil ik zeggen dat ik niemand naar mijn God wil leiden zodat hij/zij zou geloven.
  Want niemand kan uit zich zelf geloven, niemand.
  Ik ben wel bereid om mijn levenservaring te delen. Ja en ik zou wensen dat iedereen Jezus zou kennen en Hem zou uitdagen in alle eerlijkheid. Maar ik ben bang dat met de “eerlijkheid” al een te grote probleem zou zijn.

  Misschien hebt jij je geloof verloren, maar door wie? Door mensen die beweerden in God te geloven en dat Jezus hun Verlosser is/was maar die het tegendeel deden dan wat ze zeiden? Misschien hebben ze jou geestelijk erg verwond en je afvroeg waarom God niet ingreep? Veel “gelovigen” hebben een relatie met papier met boeken met woorden met de Bijbel.

  Mijn ervaring is om eens in de spiegel te kijken en goed je blik van je ogen te onderzoeken en heel eerlijk tegen je zelf zijn (is moeilijk). Wat zie je echt.
  Iemand die zich het leven anders voorgesteld had. Dat je al het lijden niet begrijpt (niet vergeten dat we zelf ook een bron van lijden zijn). Dat je walgt van onrechtvaardigheid en ongerechtigheid? Als je dat in je ogen ziet dan kijkt je ook in mijn ogen.
  Het maakt mij niets uit wat een ander voor een “onzin” wil geloven. Ik ga niet een ander oordelen maar ik beoordeel wel alles ook mezelf en soms moet ik inzien dat ik soms zelf ook niets van bak. Maar dat is ook een onderdeel van het mens zijn en Hij weet dat als geen ander. Maar ik streef ernaar om de liefde die ik van Hem ontvang door te geven aan die het wil ontvangen.
  De God waar ik een relatie mee heb is niet de God met “power” die alles in een fractie van een seconde vernietigen kan. Mijn God heeft aan een kruis gehangen. Het symbool van Zijn Goddelijke liefde. Het kruis daar waar Zijn liefde niet terug slaat, maar verdraagd en vergeeft. Dat is mijn God waar ik van hou en Hij van mij, Jezus.

  Fijne avond.

  • Mark op 22-02-2019 om 14:46

   Mijn geloof ben ik verloren aan de ontdekking dat ik het noout had. Ik ben er mee opgegroeit en wist niet beter. Maar zeker achteraf kan ik wel stellen dat ik mij nooit echt heb kunnen identificeren. Dat ik gekwetst zou zijn in de kerk of onder christenen zou zou waar kunnen zijn. Maar is slechts bijzaak omdat als je ergens bij probeert te zijn waar je eigenlijk niet bij hoort krijg je rare situaties. In de kerk zullen ze je nooit naar een andere soort kerk sturen als dat passender zou zijn. Laat staan dat ze je wijzen op atheisten argumenten. Dat zijn dingen die je zelf moet zoeken. 3. Jesús Álvarez op 17-02-2019 om 21:47

  @ Mark
  Hallo Mark, over wat je geschreven hebt kan ik heel kort over zijn, ik ben volledig met je eens. Wat ik niet goed begrijp is dat je zegt dat Jezus zelf in het evangelie naar Johannes gezegd zou hebben dat Hij God is.
  Hoe weet jij dat Jezus dat heeft gezegd?
  In 2 Timoteüs 3:16 NBG51 staat dat ” Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid,”.

  Naast dat Paulus de brief niet geschreven kan hebben is dit stukje tekst het christelijke bewijs dat de Bijbel Gods Woord is?
  Samen met, 2 Petrus 1:20‭-‬21 NBG51
  ” Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.”
  Heeft Petrus dit geschreven?

  Trouwens het lucas evangelie en Handelingen wordt nu rond het jaar 110/120 geschat dat ze geschreven zij. Van Bart Ehrman, bijbelwetenschapper, heb ik al wat boeken van hem gelezen. Trouwens bedankt voor de link. Van dergelijke discussies zijn er heel veel op YouTube.
  Na dat ik mede door de Bijbel, voor een periode mijn “geloof” ben kwijtgeraakt,
  heb ik weinig met de Bijbel maar ik zie wel een rode draad door de Bijbel heen waar God zich manifesteert, gedeelten die mij dierbaar zijn die mij laten zien hoe Hij is. Waar toets ik het op? Op mijn eigen leven en van mijn gezin. Voor mij staat het woord – geloof- gelijk aan – vertrouwen – . Ik vertrouw op God maar dat komt niet door alles wat in de Bijbel staat maar door Zijn manifestaties in de relatie die ik met God heb en die relatie kan iedereen hebben. Is het raar als ik zeg; we houden van elkaar?

  • Mark op 20-02-2019 om 07:35

   Van jouw persoonlijk geloof blijf ik af. Maar je kan dat nooit opvoeren als een waarheid die geldt voor een ander. Dat je stelt dat de bijbel mensenwerk is vind ik verstandig. Maar om te vertrouwen op wat jij
   hebt ervaren heeft iets problematisch. Er zijn ook openbaringen in andere geloven. En die zal je dan af moeten doen als onzin. Geloof je nog in evangelisatie voor jouw specifieke God. En wat is er dan mis met andere godsopenbaringen die conflicteren met de jouwe? Verkeren die mensen in een soort van psychose? Of benadert God ieder mens via een ander geloof wat aansluit op zijn cultuur.? 4. Jesús Álvarez op 14-02-2019 om 20:57

  @Mark

  Bedankt voor de link.
  Ik denk niet dat er historisch feitelijk bewijs is voor de opstanding van Jezus. Wel denk ik dat de volgelingen (naast de discipelen) van Jezus dingen hebben meegemaakt die voor hen een enorme impact hebben gehad. Misschien hebben ze mensen genezen zien worden of zijn ze bijvoorbeeld zelf door Jezus van lepra genezen. De belevenissen van deze mannen en vrouwen moeten in ieder geval zo sterk zijn geweest dat ze het risico namen opgepakt te worden en in het amfitheater (Romeins vermaakcircus) voor de leeuwen te worden gegooid of in brand gestoken te worden. Complete families inclusief kinderen werden menselijke fakkels.

  Dat vonden vele mensen destijds grappig. Dit zijn wél historische feiten zoals het bestaan van Paulus er ook één van.

  Ik ben er persoonlijk wel degelijk van overtuigd dat Jezus uit de dood is opgestaan, en ik kan het niet ontkennen, omdat ik een relatie met Hem heb. Misschien verklaar je me voor gek, en dat mag. Als ik in jouw schoen zou staan had ik het waarschijnlijk ook gedaan. 

  • Mark op 16-02-2019 om 22:25

   Over de Godelijkheid van Jezus vanuit jouw geloof moet ik niet ter discussie stellen. (Ik ga er vanuit dat jezus met zijn goddelijke kracht opstond) ik weet het niet. Dus ik kan het niet ontkennen. Maar ik ontken ook niet dat alles is begonnen met universum poepende feeën. Ik weet het niet.

   Maar historisch grzien os er geem bewijs. Er zijn geen getuigenverklaringen van directe getuigen. Het boek van Marcus, het oudste testament, is zo’ n 40 jaar na christus geschreven. Dat boek is niet eens het boek wat jij leest. Je leest een kopie van een kopie van een kopie. En ieder kopie is weer verbeterd. Zelfs als je een professor een testsment laat overschrijven maakt hij fouten. De Marcus die wij lezen is een kopie van zo’n 240 jaar na christus. De andere testamenten halen veel info. uit Marcus. Het enige testament waar jezus zelf vertelt dat hij God is is in johannes. De andere drie niet. Een beetje groot ding om weg te laten. Maar goed, ik heb niet echt een fijn toetsenbord dus ik ga niet alles uit de kast halen.
   Mocht je het interesant vinden: https://youtu.be/K2NEiW69G-0 5. Mark op 11-02-2019 om 14:50

  Wouter, sta jij trouwens nog achter je uitspraak dat jezus opstanding uit de dood een van de zekerste historische feiten is? En hoe kwam/kom je daarbij?

  • Jesús Álvarez op 12-02-2019 om 22:34

   @mark
   Hallo Mark. Waar heeft Wouter die uitspraak gedaan?  • Mark op 13-02-2019 om 19:27

   http://www.baptistendoetinchem.nl/waarom-zou-je-geloven-in-de-opstanding/ Ik moet mezelf wel corigeren. Hij zij een van de meest historische feiten. Ik weet niet zo goed hoe je dat moet interpreteren. Hik bedoelt i.i.g wel dat de gebeurtenis in het verleden acuraat en met zekerheid is vastgesteld. (Het verhaal van de historische jezus zegt wat anders, maar goed.) 6. Jesús Álvarez op 11-02-2019 om 14:06

  “PS. Wat vreemd dat diegene die (terecht) tegen de Nashville-verklaring zijn niet openlijk tegen de Bijbel zijn terwijl de bron van het Nashville-verklaring uit de Bijbel zelf komt. “Gods Woord”.”

  Is de de hypocrisie de nieuwe leer geworden? Nee dat heeft zints het beging het fundament van de religie gekenmerkt. Nu dat de muren van vele kerken omvallen (laten we ons gelukkig prijzen dat de muren naar buiten omvallen en niet naar binnen) is het wat zichtbaarder geworden. Sommige kerken vallen niet om maar splijten en krijg je zo nog meer kerken erbij.
  Nog meer onenigheid nog meer afgunst nog meer gevloek? Waar ligt het toch aan, aan de bijbel of aan de mens of aan beiden?

  Vroeger werden ze discipelen genoemd en werd over hen gezegd: “kijk hoe ze van elkaar houden, nu in deze tijd hoor je een gelach, kijk hoe ze uit elkaar gaan. Ik zei toch, God bestaat niet.
  Fijne dag.

 7. Jesús Álvarez op 10-02-2019 om 01:45

  “Er komt geen reactie van straf op de kwaadaardigheid. Geen spierballentaal tegenover beschuldigingen. Dit is de openbaring van de christelijke God. Dit is de God die verwond raakt aan zijn eigen trouw. De God-mens die vermorzeld wordt onder de kwaadaardigheid van de religieuze en politieke elite”.
  “Misschien is dat wel de hele clou van het christelijk geloof. Geen statements, maar inspannen om Jezus na te volgen”.

  Wat een ware en wijze woorden Wouter.
  Ik zou nog erbij schrijven:
  Het is niet de bedoeling dat je Hem na gaat apen maar dat je door Hem laat vormen. Durf en geef Hem een kans om met Hem een relatie te beginnen als vader en vriend.

  PS. Wat vreemd dat diegene die (terecht) tegen de Nashville-verklaring zijn niet openlijk tegen de Bijbel zijn terwijl de bron van het Nashville-verklaring uit de Bijbel zelf komt. “Gods Woord”.

 8. Mark op 06-02-2019 om 16:15

  Trouwens het woord atheist kan je beter vervangen voor anti godsdienstige. In principe is iedereen atheist. Ik geloof niet in jouw God zoals jij niet in shiva of islam gelooft. Een atheist beweerd niet eens dat er geen God kan bestaan. We wijzen de aangeboden goden alleen af. Omdat er geen bewijs is en de argumenten niet voldoen.

  Atheisme is slechts wat niet theistisch is. Het maakt verder geen claims over het wel of niet bestaan van God.

 9. Mark op 06-02-2019 om 10:03

  Je bent bezig met jouw Godsbeeld. Niet die van de bijbel, maar de God die jij eruit haalt middels cherrypicken. Een God die zegt: Iemand die zijn slaaf te hard afranseld moet gestraft worden, behalve dan als de slaaf overlijd. Want dan is de meester al genoeg gestraft omdat hij zijn bezit verloren. Ik weet zeker dat iedereen zo’n wet verafschuwt.
  Uiteraard is God niet te vertrouwen op zijn moreel. God vind de mensen in Sodom en gemora imoreel. Maar een man vond God moreel gezien oke. Iemand die zijn dochters zou laten verkrachten om het vreemdelingen te besparen. En zo kan ik wel doorgaan.

  Jezus kwam niet om de wet te veranderen. Jezus vond de wet belangrijk en was er op gebrand dat er aan de wet werd gehouden. Zeker zijn volgelingen. Paulus en jezus zouden hier grote discussies over hebben. Jezus heeft niks gezegd over slavernij. Ook jezus vond het oke mensen te bezitten.

  Tip: speaches van Bart Ehrman over de goddelijkheid van Jezus. Zijn beschikbaar op youtube.

  • Jesús Álvarez op 10-02-2019 om 00:12

   God is niet het probleem maar wat de mens van God gemaakt heeft wel.  • Mark op 10-02-2019 om 12:11

   Tot nu toe hebben we niet anders gezien dan dat de mens god heeft gemaakt. De meeste goden zijn ook met hun cultuurgestorven. Ook veel christelijke goden zijn gestorven. Nu zijn we op het punt dat de de traditionele christelijke goden een langzame dood aan het sterven zijn. Ik denk dat de christelijke goden over 100 jaar homohuwelijken inzegenen. En mensen die onnodig lijden zelf over hun einde mogen beschikken. En de bijbel zo wordt zo vertaalt dat gods haat aan homosexualiteit wordt verandert in haat naat homosexualiteit in afgoderij. (God houd ook niet van heteroseks in afgoderij, maar dat zal vast anders belicht moeten worden)Ze zijn al hard hun best aan het doen. Zelfs ouweneel is al over stag. Mag ook wel na tweeduizend jaar homohaten.
   Zucht.
   Ik wou dat keizer constantijn voor gnostische god had gekozen. Die is wel okay en anders dan de creator god niet menselijk.Laat een reactie achter